Now showing items 1-20 of 23

  • A betegápolás története és szemelvénygyűjtemény a betegápolás történetének irodalmából 

   Buda, József
   Előszó Beteg emberek ápolásáról évszázadokon át egyházi szervezetek gondoskodtak. A 19. században egyre nagyobb számban hívtak életre erre a célra polgári humanitárius intézményeket. Nem sokkal később megkezdte működését ...
  • A biokémia alapjai 

   Bedekovics, Tibor; Kispál, Gyula; Németi, Balázs; Porpáczy, Zoltán; Sümegi, Balázs
   Előszó A biokémia az egyik legdinamikusabban fejlődő modem tudományág, nagy hatással van az élő anyaggal foglalkozó tudományokra, sok esetben irányítja azok fejlődését. Eredményei megjelennek a mindennapi életben, meghatározó ...
  • Szóbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára 

   Molnár Annamária
   ELŐSZÓ Kötetünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga szóbeli részvizsgára való felkészülést kívánja segíteni. A PROFEX szóbeli vizsga egyik fő mérési célja a Beszédkészség vizsgarész, ...
  • 'What seems to be the problem?' 

   Hegedűs, Anita
   Könyvünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga orvosi szakirányának szóbeli vizsgájára, azon belül a szimulált beszélgetés vizsgafeladatra való felkészülést kívánja segíteni B2 (középfok) ...
  • Kommunikáció az egészségügyben 

   Aradvári-Szabolcs, Mariann; Bonyárné Müller, Katalin; Deutsch, Krisztina; Kriszbacher, Ildikó; Pörczi, Zsuzsa; Sasváriné Bojtor, Anna; Sélleyné Gyúró, Mónika; Szabó, Szilvia; Szekeresné Izsák, Margit; Tigyiné Pusztafalvi, Henriette; Váradyné Horváth, Ágnes
   Jelen jegyzet minden olyan szakember és hallgató számára készült, akik az egészségügyben dolgoznak, és egészségtudományt tanulnak. A jegyzet megírása célul tűzte ki, hogy megmutassa azokat a módokat, hogyan lehet a segítő ...
  • Gyakorlati adatelemzés 

   Ács, Pongrác; Oláh, András; Karamánné Pakai, Annamária; Raposa, László Bence
  • Általános és fizikai- kémia I. 

   Kelemen, János
   E jegyzet elsősorban azon főiskolás hallgatók számára íródott, akiknek a kémia igen fontos alapozó tantárgy, mert ezen alapokra a későbbi években több interdiszciplináris szakmai tárgy (Biokémia, Klinikai kémia, Műszeres ...
  • Általános és fizikai-kémia III. 

   Kelemen, János
   Az Általános és fizikai-kémia c jegyzet befejező, III. kötete két területet tárgyal, a Reakció kinetikát és az Elektrokémiát. A reakciókinetika első része elméleti vonatkozású ; elsősorban a reakciók hagyományos értelemben ...
  • Általános és fizikai- kémia II. 

   Kelemen, János
   Az Általános és fizikai-kémia második kötete az első kötet folytatásaként további két fejezetet tárgyal a fizikai-kémia tárgyköréből. A határfelületi jelenségek témakörét két nagy tématerület, a felületen való megkötődéssel ...
  • Orvosi mikrobiológia 

   Vörös, Sándor
   Előszó A "Klinikai Mikrobiológia Egészségügyi főiskolai hallgatók számára" című jegyzet rendhagyó, nagyon sokban eltér a megszokottaktól. A jegyzetet az Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló szak hallgatóinak szánom, ...
  • Az ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai 

   Kopa, János
   Az Ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai c. egyetemi jegyzet a PTE Egészségtudományi Kar minden olyan hallgatója számára készült, akiknek tantervében szerepel ez a tárgy, de figyelembe vettük azt is, hogy milyen új ...
  • Bevezetés az ember élettanába I. 

   Ángyán, Lajos
   Az élettan az élő szervezetek életfolyamataival, az életfolyamatok mechanizmusával és szabályozásával foglalkozik. Az élővilág változatos gazdagsága miatt azonban az élettan tárgyának pontos körülhatárolása céljából meg ...
  • Általános és részletes pathologia 

   Szalai, Krisztián
   Pathologia jegyzetet írni nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is. Ez utóbbi magyarázata, hogy ez az a tantárgy, amely során a hallgatók megismerkednek a különböző betegségek morfológiájával, makroszkópos és ...
  • A sporttáplálkozás alapjai 

   Figler Mária
  • Funkcionális anatómia 

   Török, Béla
   A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolájának vezetése rendkívüli fontosságot tulajdonít annak, hogy főiskolai hallgatói - függetlenül tagozati hovatartozásuktól - az Európai Unióban szokásos igényes elveknek ...
  • Sejtbiológiai alapok és gyakorlatok 

   Komáromy, László
   Előszó A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek következtében, hogy ...