Collections in this community

Recent Submissions

 • Gyakorlati adatelemzés 

  Ács, Pongrác; Oláh, András; Karamánné Pakai, Annamária; Raposa, László Bence
 • Az addiktológia horizontja 

  Kelemen Gábor; B. Erdős Márta
  A jegyzet ugyan elsősorban az addiktológiai konzulens posztgraduális szakirányú továbbképzés hallgatói számára készült, de haszonnal forgathatják az egészségügyi és szociális szakmák graduális hallgatói is. A tanulmánykötet ...
 • 'What seems to be the problem?' 

  Hegedűs, Anita
  Könyvünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga orvosi szakirányának szóbeli vizsgájára, azon belül a szimulált beszélgetés vizsgafeladatra való felkészülést kívánja segíteni B2 (középfok) ...
 • Szóbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára 

  Molnár Annamária
  ELŐSZÓ Kötetünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga szóbeli részvizsgára való felkészülést kívánja segíteni. A PROFEX szóbeli vizsga egyik fő mérési célja a Beszédkészség vizsgarész, ...
 • A betegápolás története és szemelvénygyűjtemény a betegápolás történetének irodalmából 

  Buda, József
  Előszó Beteg emberek ápolásáról évszázadokon át egyházi szervezetek gondoskodtak. A 19. században egyre nagyobb számban hívtak életre erre a célra polgári humanitárius intézményeket. Nem sokkal később megkezdte működését ...
 • A biokémia alapjai 

  Bedekovics, Tibor; Kispál, Gyula; Németi, Balázs; Porpáczy, Zoltán; Sümegi, Balázs
  Előszó A biokémia az egyik legdinamikusabban fejlődő modem tudományág, nagy hatással van az élő anyaggal foglalkozó tudományokra, sok esetben irányítja azok fejlődését. Eredményei megjelennek a mindennapi életben, meghatározó ...
 • Sejtbiológiai alapok és gyakorlatok 

  Komáromy, László
  Előszó A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek következtében, hogy ...
 • Kórélettan 

  Székely, Miklós; Szelényi, Zoltán
 • A sporttáplálkozás alapjai 

  Figler Mária
 • Az ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai 

  Kopa, János
  Az Ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai c. egyetemi jegyzet a PTE Egészségtudományi Kar minden olyan hallgatója számára készült, akiknek tantervében szerepel ez a tárgy, de figyelembe vettük azt is, hogy milyen új ...
 • Általános és fizikai-kémia III. 

  Kelemen, János
  Az Általános és fizikai-kémia c jegyzet befejező, III. kötete két területet tárgyal, a Reakció kinetikát és az Elektrokémiát. A reakciókinetika első része elméleti vonatkozású ; elsősorban a reakciók hagyományos értelemben ...
 • Általános és fizikai- kémia II. 

  Kelemen, János
  Az Általános és fizikai-kémia második kötete az első kötet folytatásaként további két fejezetet tárgyal a fizikai-kémia tárgyköréből. A határfelületi jelenségek témakörét két nagy tématerület, a felületen való megkötődéssel ...
 • Általános és fizikai- kémia I. 

  Kelemen, János
  E jegyzet elsősorban azon főiskolás hallgatók számára íródott, akiknek a kémia igen fontos alapozó tantárgy, mert ezen alapokra a későbbi években több interdiszciplináris szakmai tárgy (Biokémia, Klinikai kémia, Műszeres ...
 • Orvosi mikrobiológia 

  Vörös, Sándor
  Előszó A "Klinikai Mikrobiológia Egészségügyi főiskolai hallgatók számára" című jegyzet rendhagyó, nagyon sokban eltér a megszokottaktól. A jegyzetet az Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló szak hallgatóinak szánom, ...
 • Általános és részletes pathologia 

  Szalai, Krisztián
  Pathologia jegyzetet írni nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is. Ez utóbbi magyarázata, hogy ez az a tantárgy, amely során a hallgatók megismerkednek a különböző betegségek morfológiájával, makroszkópos és ...
 • Bevezetés az ember élettanába I. 

  Ángyán, Lajos
  Az élettan az élő szervezetek életfolyamataival, az életfolyamatok mechanizmusával és szabályozásával foglalkozik. Az élővilág változatos gazdagsága miatt azonban az élettan tárgyának pontos körülhatárolása céljából meg ...

View more