Collections in this community

Recent Submissions

 • Kommunikáció az egészségügyben 

  Aradvári-Szabolcs, Mariann; Bonyárné Müller, Katalin; Deutsch, Krisztina; Kriszbacher, Ildikó; Pörczi, Zsuzsa; Sasváriné Bojtor, Anna; Sélleyné Gyúró, Mónika; Szabó, Szilvia; Szekeresné Izsák, Margit; Tigyiné Pusztafalvi, Henriette; Váradyné Horváth, Ágnes
  Jelen jegyzet minden olyan szakember és hallgató számára készült, akik az egészségügyben dolgoznak, és egészségtudományt tanulnak. A jegyzet megírása célul tűzte ki, hogy megmutassa azokat a módokat, hogyan lehet a segítő ...
 • Gyakorlati adatelemzés 

  Ács, Pongrác; Oláh, András; Karamánné Pakai, Annamária; Raposa, László Bence
 • Az addiktológia horizontja 

  Kelemen Gábor; B. Erdős Márta
  A jegyzet ugyan elsősorban az addiktológiai konzulens posztgraduális szakirányú továbbképzés hallgatói számára készült, de haszonnal forgathatják az egészségügyi és szociális szakmák graduális hallgatói is. A tanulmánykötet ...
 • 'What seems to be the problem?' 

  Hegedűs, Anita
  Könyvünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga orvosi szakirányának szóbeli vizsgájára, azon belül a szimulált beszélgetés vizsgafeladatra való felkészülést kívánja segíteni B2 (középfok) ...
 • Szóbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára 

  Molnár Annamária
  ELŐSZÓ Kötetünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga szóbeli részvizsgára való felkészülést kívánja segíteni. A PROFEX szóbeli vizsga egyik fő mérési célja a Beszédkészség vizsgarész, ...
 • A betegápolás története és szemelvénygyűjtemény a betegápolás történetének irodalmából 

  Buda, József
  Előszó Beteg emberek ápolásáról évszázadokon át egyházi szervezetek gondoskodtak. A 19. században egyre nagyobb számban hívtak életre erre a célra polgári humanitárius intézményeket. Nem sokkal később megkezdte működését ...
 • A biokémia alapjai 

  Bedekovics, Tibor; Kispál, Gyula; Németi, Balázs; Porpáczy, Zoltán; Sümegi, Balázs
  Előszó A biokémia az egyik legdinamikusabban fejlődő modem tudományág, nagy hatással van az élő anyaggal foglalkozó tudományokra, sok esetben irányítja azok fejlődését. Eredményei megjelennek a mindennapi életben, meghatározó ...
 • Sejtbiológiai alapok és gyakorlatok 

  Komáromy, László
  Előszó A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek következtében, hogy ...
 • Kórélettan 

  Székely, Miklós; Szelényi, Zoltán
 • A sporttáplálkozás alapjai 

  Figler Mária
 • Az ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai 

  Kopa, János
  Az Ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai c. egyetemi jegyzet a PTE Egészségtudományi Kar minden olyan hallgatója számára készült, akiknek tantervében szerepel ez a tárgy, de figyelembe vettük azt is, hogy milyen új ...
 • Általános és fizikai-kémia III. 

  Kelemen, János
  Az Általános és fizikai-kémia c jegyzet befejező, III. kötete két területet tárgyal, a Reakció kinetikát és az Elektrokémiát. A reakciókinetika első része elméleti vonatkozású ; elsősorban a reakciók hagyományos értelemben ...
 • Általános és fizikai- kémia II. 

  Kelemen, János
  Az Általános és fizikai-kémia második kötete az első kötet folytatásaként további két fejezetet tárgyal a fizikai-kémia tárgyköréből. A határfelületi jelenségek témakörét két nagy tématerület, a felületen való megkötődéssel ...
 • Általános és fizikai- kémia I. 

  Kelemen, János
  E jegyzet elsősorban azon főiskolás hallgatók számára íródott, akiknek a kémia igen fontos alapozó tantárgy, mert ezen alapokra a későbbi években több interdiszciplináris szakmai tárgy (Biokémia, Klinikai kémia, Műszeres ...
 • Orvosi mikrobiológia 

  Vörös, Sándor
  Előszó A "Klinikai Mikrobiológia Egészségügyi főiskolai hallgatók számára" című jegyzet rendhagyó, nagyon sokban eltér a megszokottaktól. A jegyzetet az Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló szak hallgatóinak szánom, ...
 • Általános és részletes pathologia 

  Szalai, Krisztián
  Pathologia jegyzetet írni nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is. Ez utóbbi magyarázata, hogy ez az a tantárgy, amely során a hallgatók megismerkednek a különböző betegségek morfológiájával, makroszkópos és ...

View more