A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont saját digitalizálásában/ gyűjtésében keletkezett digitális tartalmak

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • KÖZÖSSÉGI MÉDIA POSZTOK SIKERESSÉGI TÉNYEZŐINEK ELEMZÉSE ADATTUDOMÁNYI MÓDSZEREKKEL 

  Bíró-Szigeti, Szilvia; Vastag, Emese; Virsinger, Dominika; Vlaszov, Artúr; Molontay, Roland (2023)
  A kutatás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán futó Témalabor címűtantárgy hallgatóival és a HSDSLab adattudományi kutatócsoport együttműködésévél valósult meg, ami több szálonkötődik ...
 • AI-MPÁTIA, AVAGY A POSZT-MODERN PYGMALION ESETE A CHATGPT-VEL 

  Prónay, Szabolcs (2023)
  Ahogyan az elmúlt évtizedben az üzleti életben dominánssá vált az adatvezérelt marketing, úgy alakult át a fogyasztóimagatartás vizsgálata egyfajta viselkedés alapú célzásra optimalizált adatelemzéssé. Mindeközben azonban ...
 • A LIKVID FOGYASZTÁS NEM CSAK BUDAPESTI JELENSÉG 

  Kisfürjesi, Nóra (2023)
  A likvid fogyasztás elmélete a fogyasztói kultúra elméletrendszeréhez tartozó makroszintű jelenség. A bizonytalan világban navigáló fogyasztó magatartását a nemzetközi szakirodalom is egyre nagyobb érdeklődéssel kutatja. ...
 • A MEGVÁLTOZOTT DIVATFOGYASZTÁS TEORETIKUS FOGALMAI ÉS FOGYASZTÓI ATTITŰDJEI 

  Keszeg, Anna (2023)
  divatfogyasztás a fogyasztás sajátos területe, ahol a racionális és az irracionális, az élmény- és a presztízs-fogyasztásrendhagyó módon ér össze. Így a fogyasztáskutatás általában a sajátlagosságot hangsúlyozza – annak ...
 • JOBB HEDONISTÁK? TUDATOS FOGYASZTÁS A BOLDOGABB JELENÉRT ÉS JÖVŐÉRT 

  Lelkes, Orsolya (2023)
  A fogyasztás visszafogása szükségszerű, és az ökológiai és klímaválság kezelésének egy fő (még ha nem is egyetlen)eleme. A „zöld” életmódváltás, minimalizmus nem felvétlen jár veszteséggel, sőt, hozhat akár nagyobb ...
 • ÚTVESZTÉS – ÚTKERESÉS 

  Csepeli, György (2023)
 • MUNKA NÉLKÜL A FOGYASZTÓI TÁRSADALOMBAN – ADATDONÁCIÓ, EGY LEHETSÉGES KUTATÁSI IRÁNY 

  Pauló, Edit (2023)
  A késő modernitás társadalmát fogyasztói társadalomként is jellemezhetjük, amely más magatartást vár el, más célokattűz ki az egyének elé, mint a korábbi, termelői társadalom. A munka megítélését azonban egyrészt a ...
 • Nemzetközi számvitel 

  Beke, Jenő (Carbocomp Nyomda, 2011)
  A nemzetközi számvitel című tananyag a Közgazdaságtudományi Karon készült. A kötetben foglalt elméleti és gyakorlati részek a tárgyhoz kapcsolódó előadások és gyakorlati foglalkozások alapján az önálló tanulás segítését ...
 • Közösségi média - Közösség vagy média? 

  Bányai, Edit (Carbon Cyomda, 2016)
  A közösségi média meghatározóvá vált mind a fogyasztók, mind a szervezetek életében. Az több tényezőtől függ, hogy magánemberként milyen szinten engedjük be életünkbe a különböző eszközökön keresztül, vagy az, hogy a ...
 • A koronavírus hatása az élelmiszer vásárlásra az 1. hullámban 

  Földi, Kata (2023)
  A korábbi járványok lokálizáltak voltak, míg a koronavírus globális méretű. (Donadelli et al., 2021) A 2008-ban megjelenő gazdasági válság némileg hasonlíthat a Covid-19-es járvány jellemzőihez. Azonban a két válság nem ...
 • Stigmamenedzsment: mentális egészség a sportszektorban 

  Gergátz, Ildikó (2023)
  A digitalizáció hat a társadalom egészére, míg két célcsoportunk – a sportszakemberek és a sportolók – reakciója erre nehezíti a köztük zajló párbeszédet. Ebben a környezetben kell megtalálnunk azt a kontextust, ahol a ...
 • MediaTech/MarTech vs. az empátia 

  Fehér, Katalin (2023)
  Törőcsik Mária 2000-ben írt arról, hogy az információs technológia módszerei és szemlélete is a marketing szakma vérfrissítési forrását jelentették, miközben párhuzamosan nőtt az élmények, illúziók, érzelmek iránti kereslet ...
 • Weboldal-használhatóság szerepe a vállalatok és fogyasztók kapcsolatában 

  Berki-Süle, Margit; Brávácz, Ibolya; Hlédik, Erika (2023)
  Az elmúlt években az e-kereskedelem jelentős változásokon ment keresztül. A Covid-19 pandémia gazdasági hatására az elektronikus kiskereskedelem ugrásszerű növekedése volt tapasztalható, 2020-ban 45%-os, 2021-ben pedig ...
 • Merre tovább? – A lineáris helyi televíziózás jövője 

  Deés, Szilvia (2023)
  A médiakonvergencia folyamata során a hagyományos médiumok, a sajtó, a rádió és a televízió a világháló segítségével egy közös médiummá kapcsolódik össze. A folyamat, amelyet a számítógépek elterjedése és hálózatra ...
 • Hálózat az egész világ 

  Csepeli, György (2023)
  A tudományos értelem kényszeres igyekezete, hogy rendet keressen a rendetlenségben, megkülönböztetést a megkülönböztethetlenben, meghatározást a meghatározhatatlanban. Nietzsche joggal panaszolja, hogy a modern nagyothallás nem ...
 • Piacorientáció és a társadalmi ügyekkel kapcsolatos empátia 

  Berács, József (2023)
  Az Amerikai Marketing Szövetség 1987-ben Montrealban tartotta 50. éves konferenciáját. A jubileumi konferencia alkalmat adott arra, hogy a szervezők meghívják a világ számos országa marketing szervezeteinek képviselőit ...
 • Empátia és bizalom a 21. század fogyasztásában 

  Tari, Annamária (2023)
  Az empátia a személyiség azon képessége, mely lehetővé teszi, hogy egy másik emberrel való közvetlen kommunikációs kapcsolatban egy személy bele élje magát a másik lelkiállapotába. Ennek az érzelmi folyamatnak során tud ...
 • Az empátia jelentősége az online fogyasztói közösségekben 

  Prónay, Szabolcs (2023)
  Az elmúlt évtizedekben egyre népszerűbbé vált a fogyasztót az általa túl- vagy éppen alul fogyasztott vagy elért javak által definiálni, úgymint „túlterhelt-”, „túlsúlyos-”, „időhiányos-”, „figyelemhiányos-” fogyasztó. ...
 • Marketingharmónia – gondolatok egy új kategóriáról 

  Piskóti, István (2023)
  A marketing több mint ezer összetett szóban szerepel, de a harmóniával még nemigen került összeillesztése. Elképzelhetetlen, nem illenek össze? Egykoron az empatikus marketingre is „rácsodálkoztunk”, majd megértettük, ...
 • Az empátia szerepe az üzleti kapcsolatokban és a B2B értékesítés során 

  Révész, Balázs; Vilmányi, Márton (2023)
  Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági és technológiai változásai jelentős hatással voltak a vállalatok marketingtevékenységére. A Covid-19 járvány, az ukrajnai háború és az ezekre adott gazdaságpolitikai válaszok komoly ...

View more