Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Modern Geográfia, XVII. évf., 2022/2. Magyarok Dél-Ázsiában tematikus sz. 

  Unknown author (2022-07-01)
  Tésits Róbert, Wilhelm Zoltán: „Magyarok Dél-Ázsiában” – Előszó a Modern Geográfia tematikus számához (5-7) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2022.17.02.01 --- Bangha Imre: Magyarországról származó utazók a 19. századi ...
 • Modern Geográfia, XVII. évf., 2022/1. sz. 

  Unknown author (2022-04-01)
  Alpek B. Levente, Tésits Róbert, Lempek Melissza Zita, Kókay Péter, Szabó Róbert: Modern Geográfia: múlt, jelen és jövő – egy szakmai folyóirat elmúlt 15 évének tükre (1-23) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2022.17.01.01 ...
 • Stratégiaalkotás és alkalmazás 

  Ilosvai, Péter (MacMestro Nyomda, Pécs, 2008)
  E tankönyvet elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlom, akik most találkoznak először a stratégiaalkotás, a stratégiai menedzsment témakörével. Nem mondanám, hogy a munka hiánypótló, számos nagyszerű hazai és külföldi ...
 • Üzleti gazdaságtan 

  Bedő, Zsolt; László, Gyula; Szerb, László (Carbocomp Nyomda, Pécs, 2006)
  A gazdasági fejlődés, a lokális piacok nyitottsága, s ezáltal a piaci szereplők interakciója nyomán kialakuló verseny megköveteli a vállalatok által követett stratégia folyamatos kiigazítását. A vállalat stratégiájának ...
 • Sejtbiológiai alapok és gyakorlatok 

  Komáromy, László
  Előszó A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek következtében, hogy ...
 • Kórélettan 

  Székely, Miklós; Szelényi, Zoltán
 • Körkép IV.: A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai 

  Trendl, Fanni; Vezdén, Katalin
  Az olvasó ebben a pillanatban a Wlislocki Henrik Szakkollégium diákjainak 2021 és 2022-ben született tudományos írásait tartja a kezében. Az elmúlt időszakban a szakkollégisták a saját érdeklődésükhöz, szakjukhoz tartozó ...
 • 3rd Ferenc Farkas International Scientific Conference: "Management Revolutions": Abstract Book = 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: "Menedzsment forradalmak": Absztraktkötet 

  Benke, Mariann; Schmuck, Roland; Riedelmayer, Bernadett; Közgazdaságtudományi Kar (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés-és Szervezéstudományi Intézet, 2022)
 • A sporttáplálkozás alapjai 

  Figler Mária
 • Az ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai 

  Kopa, János
  Az Ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai c. egyetemi jegyzet a PTE Egészségtudományi Kar minden olyan hallgatója számára készült, akiknek tantervében szerepel ez a tárgy, de figyelembe vettük azt is, hogy milyen új ...
 • Általános és fizikai-kémia III. 

  Kelemen, János
  Az Általános és fizikai-kémia c jegyzet befejező, III. kötete két területet tárgyal, a Reakció kinetikát és az Elektrokémiát. A reakciókinetika első része elméleti vonatkozású ; elsősorban a reakciók hagyományos értelemben ...
 • Általános és fizikai- kémia II. 

  Kelemen, János
  Az Általános és fizikai-kémia második kötete az első kötet folytatásaként további két fejezetet tárgyal a fizikai-kémia tárgyköréből. A határfelületi jelenségek témakörét két nagy tématerület, a felületen való megkötődéssel ...
 • Általános és fizikai- kémia I. 

  Kelemen, János
  E jegyzet elsősorban azon főiskolás hallgatók számára íródott, akiknek a kémia igen fontos alapozó tantárgy, mert ezen alapokra a későbbi években több interdiszciplináris szakmai tárgy (Biokémia, Klinikai kémia, Műszeres ...
 • Orvosi mikrobiológia 

  Vörös, Sándor
  Előszó A "Klinikai Mikrobiológia Egészségügyi főiskolai hallgatók számára" című jegyzet rendhagyó, nagyon sokban eltér a megszokottaktól. A jegyzetet az Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló szak hallgatóinak szánom, ...
 • Gazdaságmatematika II. 

  Varga, József; Varró, Zoltán (Carboconip Nyomda, PécsPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2007)
  Ez a tananyag a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán BA tanulmányokat folytató hallgatók számára készült a Gazdaságmatematika tárgy második féléves stúdiumának oktatási segédanyagaként. Az első félévben ...
 • Mediterrán és Balkán Fórum, XVI. évf., 2022/1. sz. 

  Unknown author
  Köszöntő (1) --- Aygün Erhan: Irregular Migration to the EU via Turkey (2-13) --- Kiss Márton: A Rákóczi-emlékezet és a „pszeudo-Rodostó”-kép földrajzi vetületei (14-27) --- Varga Esztella: Közvetítő kisebbségek az Oszmán ...
 • Mikrogazdaságtan 

  Barancsuk, János (Carbocomp Nyomda, PécsPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2012)
  Tankönyvünk a mikroökonómia fogalmi készletével, illetve az ennek révén „kicövekölt” gondolati tér logikai összefüggésrendszerével (egyúttal a tárgy módszertani, elemzési apparátusával) szeretné megismertetni az érdeklődő, ...

View more