Now showing items 1-17 of 17

  • 50 ÉVES A POLGÁRI PERRENDTARTÁS 

   Kengyel, Miklós (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi KarDialóg Campus Kiadó, 2003)
   Vannak mérföldkövek az egyes emberek, társadalmak, sőt az államok életében, csakúgy, mint a jogalkotásban. Mérföldkövek, amelyek mellett szó nélkül elmenni nem lehet, amelyek visszatekintésre adnak alkalmat és egyben ...
  • 85 ÉVE PÉCSETT 

   Kulcsár, Gabriella (MacMaestro Grafikai és Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 2009)
   Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hazai és Külföldi Vendégeink! Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! Köszöntöm Önöket ünnepi tudományos ülésünkön, amelyre abból az alkalomból kerül sor, hogy a Pécsi Tudományegyetem Állam- ...
  • Alapfogalmak a római vagyonjog köréből 

   Csoknya, Tünde Éva; Jusztinger, János; Pókecz Kovács, Attila (PTE ÁJK Római Jogi Tanszék, 2014)
   A társadalomtudományok művelőinek publikációs jegyzékében az évtizedes kutatómunka eredményeit összegző monográfiák, tankönyvek, szakkönyvek, tudományos folyóiratokban közzétett szakcikkek mellett hagyományosan nagy szerepet ...
  • Befektetés-elmélet 

   Bélyácz, Iván (Pécsi Tudományegyetem Kiadó, 2001)
   A szerző az elmúlt évtizedben több olyan tankönyvet írt, amely részletesen tárgyalja a vállalati befektetések alapvető elméleti problémáit és gyakorlati kérdéseit. Az először 1991-ben megjelent „Vállalati tökefinanszí- ...
  • Bevezetés az Európai Unió jogába 

   Greksza, Veronika; Mohay, Ágoston (Publikon Kiadó/IDResearch Kft., 2014)
   Magyarország immáron több mint tíz éve egy olyan integráció - az Európai Unió - része, mely a tagállamok szabad elhatározáson nyugvó, közös értékek védelmét szolgáló együttműködését jelenti. Hazánk uniós tagsága következtében ...
  • ...Cselekedj lokálisan! 

   Pánovics, Attila; Glied, Viktor (Pécsi Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi KarIDResearch Kft.Publikon Kiadó, 2012)
   Jelen kötet alapjául egy 2011 decemberében, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban tartott konferencia szolgált, melynek témája a participáció és partnerség formái, lehetőségei és a részvétel jogi háttere ...
  • English for Law Students - 1. 

   Pókay, Marietta; Ormai, Judit; Döme, Éva; Zelnik, Zsófia (Kódex Nyomda Kft., 2008)
  • English for Law Students - 2. 

   Pókay, Marietta; Ormai, Judit; Zelnik, Zsófia (Kódex Nyomda Kft., 2009)
  • Fogyasztóvédelem 

   Bodnár, József (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2001)
   A fogyasztóvédelem összetett szó, "fogyasztó"-ból és "védelem"- ből áll. Kezdjük az elején és nézzük ki is a "fogyasztó"? Többféle megközelítése, értelmezése lehetséges, mi most az egyszerűség kedvéért kizárólag a ...
  • "Gyermeki jogok, gyermekvédelem és a határtudományok" című országos konferencia 

   Somfai, Balázs (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2008)
  • Az igazságszolgáltatás szervezete, a bírósági ügyvitel 

   Antal, Gábor
   Ennek a jogi asszisztensképzés számára készített jegyzet elődjének „A bíróságok szervezete, működése, a bírósági ügyvitel” 2006. évben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának gondozásában megjelent második ...
  • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja 

   Osztovics András
   A magyar magánjog fejlődése új mérföldkőhöz érkezett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével. Ez sorrendben mindösszesen a második, a magyar törvényhozás által el is fogadott magánjogi kódex. ...
  • A technológiai fejlődés jogi kihívásai 

   Kis Kelemen, Bence; Mohay, Ágoston (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2021)
   Közismert tény, hogy a jog és annak társadalmi-gazdasági környezete sajátos kölcsönhatásban vannak egymással, azzal a kiegészítéssel, hogy a jog világát befolyásoló makrókörnyezet minden bizonnyal sokkal inkább kihat a ...
  • Texte aus Bereichen des deutschen Rechts 

   Dieszler, László; Hőnig, Klára; Hajnáne Kelle, Katalin; Zelnik, Istvánné (Kódex Nyomda, Pécs, 2000)
  • The Hungarian Criminal Procedure Law 

   Hautzinger, Zoltán; Herke, Csongor
  • Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára 

   Csefko, Ferenc
   Amikor 2007 őszén a PTE Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének közössége kezdeményezte, hogy Ivancsics Imre kollégánk 70. születésnapjára „tisztelgő kötetet” adjunk ki, örömmel, a ...