Recent Submissions

 • AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPDOKUMENTUMAI - 2010 

  Szalayné Sándor, Erzsébet
  Újraindított sorozat - Studia Europaea A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1996 óta működő Európa Központ a pécsi felsőoktatás, a pécsi közigazgatás és civil élet szereplői számára működésének első nyolc ...
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsfelülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. - régi Ptk. irányú konverziós táblával 

  Orosz, Árpád
  A Kúria Alaptörvényben külön nevesített feladata a bíróságok jogalkalmazása egységének biztosítása [Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdés]. A legfőbb bírói fórumnak ez a kötelezettsége a XIX. század végéhez nyúlik vissza, ...
 • Befektetés-elmélet 

  Bélyácz, Iván (Pécsi Tudományegyetem Kiadó, 2001)
  A szerző az elmúlt évtizedben több olyan tankönyvet írt, amely részletesen tárgyalja a vállalati befektetések alapvető elméleti problémáit és gyakorlati kérdéseit. Az először 1991-ben megjelent „Vállalati tökefinanszí- ...
 • Alapfogalmak a római vagyonjog köréből 

  Csoknya, Tünde Éva; Jusztinger, János; Pókecz Kovács, Attila (PTE ÁJK Római Jogi Tanszék, 2014)
  A társadalomtudományok művelőinek publikációs jegyzékében az évtizedes kutatómunka eredményeit összegző monográfiák, tankönyvek, szakkönyvek, tudományos folyóiratokban közzétett szakcikkek mellett hagyományosan nagy szerepet ...
 • English for Law Students - 2. 

  Pókay, Marietta; Ormai, Judit; Zelnik, Zsófia (Kódex Nyomda Kft., 2009)
 • English for Law Students - 1. 

  Pókay, Marietta; Ormai, Judit; Döme, Éva; Zelnik, Zsófia (Kódex Nyomda Kft., 2008)
 • Bevezetés az Európai Unió jogába 

  Greksza, Veronika; Mohay, Ágoston (Publikon Kiadó/IDResearch Kft., 2014)
  Magyarország immáron több mint tíz éve egy olyan integráció - az Európai Unió - része, mely a tagállamok szabad elhatározáson nyugvó, közös értékek védelmét szolgáló együttműködését jelenti. Hazánk uniós tagsága következtében ...
 • Texte aus Bereichen des deutschen Rechts 

  Dieszler, László; Hőnig, Klára; Hajnáne Kelle, Katalin; Zelnik, Istvánné (Kódex Nyomda, Pécs, 2000)
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja 

  Osztovics András
  A magyar magánjog fejlődése új mérföldkőhöz érkezett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével. Ez sorrendben mindösszesen a második, a magyar törvényhozás által el is fogadott magánjogi kódex. ...
 • A technológiai fejlődés jogi kihívásai 

  Kis Kelemen, Bence; Mohay, Ágoston (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2021)
  Közismert tény, hogy a jog és annak társadalmi-gazdasági környezete sajátos kölcsönhatásban vannak egymással, azzal a kiegészítéssel, hogy a jog világát befolyásoló makrókörnyezet minden bizonnyal sokkal inkább kihat a ...
 • 85 ÉVE PÉCSETT 

  Kulcsár, Gabriella (MacMaestro Grafikai és Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 2009)
  Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hazai és Külföldi Vendégeink! Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! Köszöntöm Önöket ünnepi tudományos ülésünkön, amelyre abból az alkalomból kerül sor, hogy a Pécsi Tudományegyetem Állam- ...
 • 50 ÉVES A POLGÁRI PERRENDTARTÁS 

  Kengyel, Miklós (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi KarDialóg Campus Kiadó, 2003)
  Vannak mérföldkövek az egyes emberek, társadalmak, sőt az államok életében, csakúgy, mint a jogalkotásban. Mérföldkövek, amelyek mellett szó nélkül elmenni nem lehet, amelyek visszatekintésre adnak alkalmat és egyben ...
 • ...Cselekedj lokálisan! 

  Pánovics, Attila; Glied, Viktor (Pécsi Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi KarIDResearch Kft.Publikon Kiadó, 2012)
  Jelen kötet alapjául egy 2011 decemberében, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban tartott konferencia szolgált, melynek témája a participáció és partnerség formái, lehetőségei és a részvétel jogi háttere ...
 • "Gyermeki jogok, gyermekvédelem és a határtudományok" című országos konferencia 

  Somfai, Balázs (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2008)
 • Fogyasztóvédelem 

  Bodnár, József (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2001)
  A fogyasztóvédelem összetett szó, "fogyasztó"-ból és "védelem"- ből áll. Kezdjük az elején és nézzük ki is a "fogyasztó"? Többféle megközelítése, értelmezése lehetséges, mi most az egyszerűség kedvéért kizárólag a ...
 • Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára 

  Csefko, Ferenc
  Amikor 2007 őszén a PTE Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének közössége kezdeményezte, hogy Ivancsics Imre kollégánk 70. születésnapjára „tisztelgő kötetet” adjunk ki, örömmel, a ...
 • Az igazságszolgáltatás szervezete, a bírósági ügyvitel 

  Antal, Gábor
  Ennek a jogi asszisztensképzés számára készített jegyzet elődjének „A bíróságok szervezete, működése, a bírósági ügyvitel” 2006. évben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának gondozásában megjelent második ...
 • The Hungarian Criminal Procedure Law 

  Hautzinger, Zoltán; Herke, Csongor