Now showing items 1-20 of 1036

  • Csoportmunka a 90-es években 

   Titkos, Csaba (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2000)
   A szociológiai gondolkodás fejlődésének fontos pontjaként, a szociológia mint tudomány kialakulásának pedig első lépéseként tartják számon azt a kérdésfeltevés változást, aminek következtében a "Minek kellene lenni?" kérdést ...
  • "Új kihívások és vállalati válaszok az ezredfordulón" 

   Unknown author (2000)
   Ez a kötet a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara által 2000. március 29-én Budapesten, „Új kihívások és vállalati válaszok az ezredfordulón” címmel tartott konferencia előadásainak rövidített, szerkesztett ...
  • Texte aus Bereichen des deutschen Rechts 

   Dieszler, László; Hőnig, Klára; Hajnáne Kelle, Katalin; Zelnik, Istvánné (Kódex Nyomda, Pécs, 2000)
  • Fogyasztóvédelem 

   Bodnár, József (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2001)
   A fogyasztóvédelem összetett szó, "fogyasztó"-ból és "védelem"- ből áll. Kezdjük az elején és nézzük ki is a "fogyasztó"? Többféle megközelítése, értelmezése lehetséges, mi most az egyszerűség kedvéért kizárólag a ...
  • A gazdaság egyensúlyának és növekedésének elemzése az IS-LM görbék segítségével 

   Oroszi, Sándor (Carbocomp Kft., Nyomda - Pécs, 2002)
   A gazdaság egyensúlyi helyzetét, az egyensúly megvalósulásának illetve megvalósításának lehetőségét, feltételeit kívánjuk áttekinteni, vizsgálni. A karakterisztikus, meghatározó elméleti irányzatok gazdaságról alkotott ...
  • Európa természeti földrajza 

   Gyuricza, László (2002)
  • A területfejlesztés irányítása 

   Pálné Kovács, Ilona (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-Tudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2003)
   Ma már kevesen vitatják, hogy egy-egy közpolitika sikerességét erősen befolyásolja az, hogy a végrehajtása milyen szervezeti, működési rendben valósul meg. A közpolitikákkal foglalkozó szakirodalomban nagyon jelentős arányt ...
  • 50 ÉVES A POLGÁRI PERRENDTARTÁS 

   Kengyel, Miklós (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi KarDialóg Campus Kiadó, 2003)
   Vannak mérföldkövek az egyes emberek, társadalmak, sőt az államok életében, csakúgy, mint a jogalkotásban. Mérföldkövek, amelyek mellett szó nélkül elmenni nem lehet, amelyek visszatekintésre adnak alkalmat és egyben ...
  • "Docendo Discimus" a múltból tanulunk, a jövőnek tanítunk 1970-2005 

   Unknown author (2005)
   A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (akkor még a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kihelyezett tagozataként) 35 éve alakult. Furcsa évforduló ez: kerek is, meg nem is! Ha a Kar önállóvá válását nézzük, ...
  • A gazdálkodási szakos nappali képzés tanterve 

   Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (Bornus Nyomda Kft. Pécs, 2005)
  • Üzleti gazdaságtan 

   Bedő, Zsolt; László, Gyula; Szerb, László (Carbocomp Nyomda, Pécs, 2006)
   A gazdasági fejlődés, a lokális piacok nyitottsága, s ezáltal a piaci szereplők interakciója nyomán kialakuló verseny megköveteli a vállalatok által követett stratégia folyamatos kiigazítását. A vállalat stratégiájának ...
  • Termelési-szolgáltatási rendszerek vezetése 

   Vörös, József (MacMaestro Kft., Pécs, 2007)
   Kedves Olvasó: Egy szervezet akkor van tartós versenyelőny birtokában, ha ezt olyan erőforrásokra alapozza, melyek mások által nehezen hozzáférhetők. Talán nem szakmai elfogultság, hanem valós tények alakították ki bennem ...
  • Gazdaságmatematika II. 

   Varga, József; Varró, Zoltán (Carboconip Nyomda, PécsPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2007)
   Ez a tananyag a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán BA tanulmányokat folytató hallgatók számára készült a Gazdaságmatematika tárgy második féléves stúdiumának oktatási segédanyagaként. Az első félévben ...
  • Számviteli alapismeretek és könyvelés 

   Budai, Eleonóra; Beke, Jenő (Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2007)
   A Számviteli alapismeretek ás könyvelés című könyv egy több kötetes sorozat első kötete, amely a számvitelt tanulók számára készült. A címéből is következik, hogy a számvitel alapjait kívánja lerakni. A könyvvel szeretnék ...
  • "Gyermeki jogok, gyermekvédelem és a határtudományok" című országos konferencia 

   Somfai, Balázs (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2008)
  • Az emberi erőforrás menedzsment alapjai 

   Dr. Karoliny, Mártonné (Carbocomp Nyomda, 2008)
   A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának munkatársaiként a rendszerváltást követően a hazai szakkönyvpiacon elsőként jelentkeztünk olyan tananyaggal, amely egy akkoriban születő új szakma, a személyzetmenedzselés, ...
  • Gazdaságmatematika I. 

   Komlósi, Sándor (Carbocomp Nyomda, 2008)
   Ez a tankönyv a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán BA tanulmányokat folytató hallgatók számára készült; az alapozó módszertani képzés egyik stúdiuma, a Gazdaságmatematika tárgy első félévének az oktatási ...
  • Pénz- és bankügyek 

   Zeller, Gyula (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi KarMisprint Kft., Pécs, 2008)
   Aligha tagadható, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos fogalmakat, a pénzügyi élethez kapcsolódó eseményeket nem tudjuk a mindennapjainkból kizárni. Elegendő bekapcsolnunk a televíziót vagy a rádiót, kezünkbe venni egy újságot, ...
  • Stratégiaalkotás és alkalmazás 

   Ilosvai, Péter (MacMestro Nyomda, Pécs, 2008)
   E tankönyvet elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlom, akik most találkoznak először a stratégiaalkotás, a stratégiai menedzsment témakörével. Nem mondanám, hogy a munka hiánypótló, számos nagyszerű hazai és külföldi ...
  • 85 ÉVE PÉCSETT 

   Kulcsár, Gabriella (MacMaestro Grafikai és Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 2009)
   Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hazai és Külföldi Vendégeink! Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! Köszöntöm Önöket ünnepi tudományos ülésünkön, amelyre abból az alkalomból kerül sor, hogy a Pécsi Tudományegyetem Állam- ...