Now showing items 1-20 of 23

  • Kommunikáció az egészségügyben 

   Aradvári-Szabolcs, Mariann; Bonyárné Müller, Katalin; Deutsch, Krisztina; Kriszbacher, Ildikó; Pörczi, Zsuzsa; Sasváriné Bojtor, Anna; Sélleyné Gyúró, Mónika; Szabó, Szilvia; Szekeresné Izsák, Margit; Tigyiné Pusztafalvi, Henriette; Váradyné Horváth, Ágnes
   Jelen jegyzet minden olyan szakember és hallgató számára készült, akik az egészségügyben dolgoznak, és egészségtudományt tanulnak. A jegyzet megírása célul tűzte ki, hogy megmutassa azokat a módokat, hogyan lehet a segítő ...
  • Gyakorlati adatelemzés 

   Ács, Pongrác; Oláh, András; Karamánné Pakai, Annamária; Raposa, László Bence
  • Az addiktológia horizontja 

   Kelemen Gábor; B. Erdős Márta
   A jegyzet ugyan elsősorban az addiktológiai konzulens posztgraduális szakirányú továbbképzés hallgatói számára készült, de haszonnal forgathatják az egészségügyi és szociális szakmák graduális hallgatói is. A tanulmánykötet ...
  • 'What seems to be the problem?' 

   Hegedűs, Anita
   Könyvünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga orvosi szakirányának szóbeli vizsgájára, azon belül a szimulált beszélgetés vizsgafeladatra való felkészülést kívánja segíteni B2 (középfok) ...
  • Szóbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára 

   Molnár Annamária
   ELŐSZÓ Kötetünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga szóbeli részvizsgára való felkészülést kívánja segíteni. A PROFEX szóbeli vizsga egyik fő mérési célja a Beszédkészség vizsgarész, ...
  • A betegápolás története és szemelvénygyűjtemény a betegápolás történetének irodalmából 

   Buda, József
   Előszó Beteg emberek ápolásáról évszázadokon át egyházi szervezetek gondoskodtak. A 19. században egyre nagyobb számban hívtak életre erre a célra polgári humanitárius intézményeket. Nem sokkal később megkezdte működését ...
  • A biokémia alapjai 

   Bedekovics, Tibor; Kispál, Gyula; Németi, Balázs; Porpáczy, Zoltán; Sümegi, Balázs
   Előszó A biokémia az egyik legdinamikusabban fejlődő modem tudományág, nagy hatással van az élő anyaggal foglalkozó tudományokra, sok esetben irányítja azok fejlődését. Eredményei megjelennek a mindennapi életben, meghatározó ...
  • Sejtbiológiai alapok és gyakorlatok 

   Komáromy, László
   Előszó A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek következtében, hogy ...
  • Kórélettan 

   Székely, Miklós; Szelényi, Zoltán
  • A sporttáplálkozás alapjai 

   Figler Mária
  • Az ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai 

   Kopa, János
   Az Ideggyógyászat és idegsebészet alapvonalai c. egyetemi jegyzet a PTE Egészségtudományi Kar minden olyan hallgatója számára készült, akiknek tantervében szerepel ez a tárgy, de figyelembe vettük azt is, hogy milyen új ...
  • Általános és fizikai-kémia III. 

   Kelemen, János
   Az Általános és fizikai-kémia c jegyzet befejező, III. kötete két területet tárgyal, a Reakció kinetikát és az Elektrokémiát. A reakciókinetika első része elméleti vonatkozású ; elsősorban a reakciók hagyományos értelemben ...
  • Általános és fizikai- kémia II. 

   Kelemen, János
   Az Általános és fizikai-kémia második kötete az első kötet folytatásaként további két fejezetet tárgyal a fizikai-kémia tárgyköréből. A határfelületi jelenségek témakörét két nagy tématerület, a felületen való megkötődéssel ...
  • Általános és fizikai- kémia I. 

   Kelemen, János
   E jegyzet elsősorban azon főiskolás hallgatók számára íródott, akiknek a kémia igen fontos alapozó tantárgy, mert ezen alapokra a későbbi években több interdiszciplináris szakmai tárgy (Biokémia, Klinikai kémia, Műszeres ...
  • Orvosi mikrobiológia 

   Vörös, Sándor
   Előszó A "Klinikai Mikrobiológia Egészségügyi főiskolai hallgatók számára" című jegyzet rendhagyó, nagyon sokban eltér a megszokottaktól. A jegyzetet az Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló szak hallgatóinak szánom, ...
  • Általános és részletes pathologia 

   Szalai, Krisztián
   Pathologia jegyzetet írni nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is. Ez utóbbi magyarázata, hogy ez az a tantárgy, amely során a hallgatók megismerkednek a különböző betegségek morfológiájával, makroszkópos és ...