Now showing items 1-6 of 6

  • Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/3. sz. (pdf) 

   Unknown author (2016-02-19)
   Kirajzolódó horizontok – multiperspektivitás, inkluzivitás, diverzitás, dialógus (3-4) --- Bálint Ágnes: A játéktól a struktúrákig – Dienes Zoltán sejtései nyomában (7-18) --- Mrázik Julianna: Törekvés a minőségi intézményes ...
  • Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/1. sz. (pdf) 

   Unknown author (2016-02-19)
   Útjára indul az Autonómia és Felelősség folyóirat (3) --- Varga Aranka: Az inkluzivitás vizsgálati modellje [ábrákkal a 7., 10. oldalon] (5-18) --- Kéri Katalin: Nőtörténeti és leánynevelés-történeti kurzusok és kutatások ...
  • Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/2. sz. (pdf) 

   Unknown author (2016-02-19)
   Előszó az Autonómia és felelősség folyóirat második számához (3-4) --- Somogyvári Lajos: A kép-antropológia alapjai a neveléstudományban (7-19) --- Sándor-Schmidt Barbara: Egy plurális intelligencia-koncepció és a montessori ...
  • Autonómia és Felelősség, II. évf., 2016/2-3. sz. (pdf) 

   Unknown author (2017-11-13)
   Dialógus — Bálint Ágnes: Tetten ért gondolatok – a gyerekszáj, az aranyköpés és az aforizma tanuláslélektani tükrében (5-18) --- Multiperspektíva — Vörös Katalin: Millenniumi hangulatban. Az ezredéves kiállítás és az ...
  • Autonómia és Felelősség, III. évf., 2017/1-4. sz. (pdf) 

   Unknown author
   Tanulmányok: Multiperspektíva – Arató Ferenc: Az értékes gyermek – az értékelés negyedik dimenziója – egy lehetséges fogalmi keretrendszer vázlata (5-29) --- Inklúzió – Varga Aranka: esélyegyenlőségi dimenziók egy roma ...
  • Autonómia és Felelősség, II. évf., 2016/1. sz. (pdf) 

   Unknown author
   Előszó (3-4) --- Inklúzió — Bárdossy Ildikó – Dezső Renáta Anna: A produktív tanulás időszerűsége Magyarországon (7-20) --- Diverzitás — Híves Tamás: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az integrációs Pedagógiai ...