Now showing items 1-20 of 159

  • Studia Oeconomica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 

   Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécsi Szikra Nyomda, 1981)
   A Jénai Fridrich Schiller Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Kara által kötött megállapodás alapján több éve folyik dr. Alfréd Bensch egyetemi docens és dr. Komjáti Zoltán egyetemi docens vezette kutatócsoportok ...
  • "A vállalati magatartást motiváló gazdasági és társadalmi tényezők I." című konferencia előadásai 

   Unknown author (Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 1985)
   Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasót. Ön a 15 éves Közgazdaság- tudományi Kar jubileuma alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia hat szekciójában elhangzott előadások anyagát tartalmazó köteteket tartja a ...
  • "A vállalati magatartást motiváló közgazdasági és társadalmi tényezők" című konferencia tézisei 

   Unknown author (Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 1985)
  • "Tanulmánykötet HOÓZ ISTVÁN tiszteletére" 

   Tóth, Tibor (1988)
   Ez a tanulmánykötet dr. Hoóz István professzor hatvanadik születésnapja alkalmából készült és közvetlen munkatársai dolgozatait tartalmazza. Ez a szép szokás olyan tudóst és oktatót tisztel meg, akinek élete és munkássága ...
  • Bevezetés a makroökonómiába 

   Mach, Péter (Janus Pannonius Tudományegyetem, 1994)
   Útmutató és oktatási segédanyag I. éves joghallgatók részére, a Közgazdaságtan stúdium II. féléves ismereteinek elsajátítása érdekében, az 1994/1995. tanévre Az 1994/1995. tanévre "Bevezetés a makroökonómiába" jegyzet ...
  • Nemzetközi marketing 

   Rekettye, Gábor (NYÚL NYOMDAIPARI KFT., 1994)
   Az átalakuló magyar gazdaság fejlődésének egyik kulcskérdése az, hogy vállalataink milyen teljesítményre lesznek képesek a nemzetközi versenyben. A nemzetközi színtéren való helytállás ma már nemcsak a külkereskedelemben ...
  • A gazdasági fejlődés fő vonásai a 18-20. században 

   Kaposi, Zoltán (JPTE Nyomda Pécs, 1994)
  • Statisztika I. 

   Hajdu, Ottó; Pintér, József; Rappai, Gábor; Rédey, Katalin (Carbocomp Kft. Nyomda - Pécs, 1994)
   A társadalmi-gazdasági folyamatok megismerése, a gazdaság és társadalom hatékony működtetése elképzelhetetlen számszerű információk nélkül. Ezek az információk a döntések magalapozását segítik minden szinten. A kvantitatív ...
  • A gazdasági növekedés alapvető elméletei 

   Bessenyei, István (Janus Pannonnius Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 1995)
   Szüntelen változás jellemzi a gazdasági élet viszonyait, s a gazdaság szereplői e változó viszonyok közepette nemegyszer az általuk irányított gazdasági egység lehetőségeit hosszú időre meghatározó döntések meghozatalára ...
  • Büntetés-végrehajtási jog 

   Vókó, György (Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1996)
   A büntetés-végrehajtási jog című munka egyrészt mint egyetemi tantárgyból, másrészt a jogi szakvizsgára felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Azok az ismeretek találhatók meg benne útmutatás- szérűén, amelyek elvezethetik ...
  • A gazdasági folyamatok és a közgazdasági gondolkodás kapcsolata a 18. században 

   Kaposi, Zoltán (Bornus Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 1996)
   Ezen írásunk alapvetően egyetemi oktatási anyagnak készült. Az utóbbi években a lassan - lassan a bölcsészettudományi karok történelem szakos hallgatóinak tudományos képzésébe is kezd beépülni a közgazdaságtan története. ...
  • A gazdasági tantervek megújítása 

   Hegedüs, Ágnes; Tremmel, Nóra (JPTE Nyomda, 1996)
   PHARE és TEMPUS. Minden oktató és hallgató ismeri ezeket a programokat, s tudja, mit jelentenek a magyar felsőoktatás számára. Az Európai Közösség kezdeményezése a lengyel és a magyar gazdaság átalakítására (PHARE) ...
  • Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásában 

   Borgulya, Istvánné (Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996)
   Menedzserek interkulturális tárgyalásainak problémáival először az 1970-es években szembesültem. Magas beosztású vállalatvezetőkről akkor az a benyomásom alakult ki, hogy gyengén vagy sehogy sem beszéltek idegen nyelven - ...
  • "The Impact of Political Changes on Aural Areas of Cost-Central Curope" 

   Csatári, Bálint; Szabó, Géza; Tóth, József (Janus Pannonius University : Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies1992.06.02-06, 1997)
   Urbanization is one of the global processes in a sense that it takes place all over the world, and also in a sense that it influences the whole society, modifying its structure. The globality of its presence is not against ...
  • Szociális és gyermekvédelmi jog 

   Szöllősi, Gábor (Kódex Gmk., Pécs, 1998)
   A szociális jogok a szociálpolitika megvalósítását szolgálják a maguk sajátos eszközeivel. A szociálpolitika a különböző korszakokban felmerülő szociális feladatokat a jog különböző területeiről származó jogintézmények ...
  • Statisztika II. 

   Herman, Sándor; Pintér, József; Rappai, Gábor; Rédey, Katalin (Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságitudományi Kar Statisztika és Demográfia Tanszék, 1999)
  • Az emberi erőforrás 

   Hoóz, István
  • Iskola és társadalom : szöveggyűjtemény. 2. köt. 

   Meleg, Csilla
   A társadalmi egyenlőtlenségek és a rendszerváltozás óta meghozott oktatáspolitikai döntések mai értelmezéséhez releváns elméleti hátteret jelentenek a szöveggyűjteményben olvasható szakirodalmak. Választ kaphatunk arra is, ...