Recent Submissions

 • Kórélettan II. 

  Székely, Miklós
 • Kórélettan I. 

  Székely, Miklós
 • Kémiai laboratóriumi ismeretek 

  Kelemen, János
 • Szervetlen kémia 

  Kelemen, János
  A kémia a természettudomány egyik ága,, ami a körülöttünk lévő anyag vizsgálatával foglalkozik. Nehéz lenne pontosan meghatározni, mikor kezdett el az ember kémiával vagy kémiai jellegű munkával foglalkozni. Annyi ...
 • Sejtbiológiai alapok 

  Komáromy, László
  A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek következtében, hogy a biológiai ...
 • Angol orvosi szaknyelv 

  Hegedűs Anita; Nagy Gabriella; Szolcsányi Judit; Dávidovics Anna
  Kötetünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga írásbeli részvizsgára való felkészülést kívánja segíteni. A PROFEX írásbeli részvizsga három vizsgarészből áll: az olvasáskészség, az ...
 • A sportmozgások biológiai alapjai II. 

  Csoknya, Mária; Wilhelm, Márta
 • Angol orvosi szaknyelv 

  Hegedűs Anita
  ELŐSZÓ Kötetünk a PROFEX államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga szóbeli részvizsgára való felkészülést kívánja segíteni. A PROFEX szóbeli vizsga egyik fő mérési célja a beszédkészség vizsgarész, ...
 • Az orvoslás története és szemelvénygyűjtemény az orvoslás történetének irodalmából 

  Buda, József
  Az egyetemi-főiskolai tanulmányok jóformán állandósult reformtörekvései mögött a részismeretek rohamos növekedése és az ismeretanyag elsajátításának nem csökkenő nehézsége húzódik meg. Az adathalmozódás ilyen tempója és ...
 • A betegápolás története és szemelvénygyűjtemény a betegápolás történetének irodalmából 

  Buda, József
  Beteg emberek ápolásáról évszázadokon át egyházi szervezetek gondoskodtak. A 19. században egyre nagyobb számban hívtak életre erre a célra polgári humanitárius intézményeket. Nem sokkal később megkezdte működését néhány ...
 • A film mondattana : Filmesztétikai szöveggyüjtemény 

  Bodó, László
  A kötet első felében a film esztétika elméletéből adunk válogatást Kulesovtól Bordwellig. A filmkép, a jelenet, a montázs áll e tanulmányok középpontjában. A második rész a filmesztétika gyakorlatára irányítja a figyelmet. ...
 • Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásában 

  Borgulya, Istvánné (Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996)
  Menedzserek interkulturális tárgyalásainak problémáival először az 1970-es években szembesültem. Magas beosztású vállalatvezetőkről akkor az a benyomásom alakult ki, hogy gyengén vagy sehogy sem beszéltek idegen nyelven - ...
 • Studia Oeconomica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 

  Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécsi Szikra Nyomda, 1981)
  A Jénai Fridrich Schiller Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Kara által kötött megállapodás alapján több éve folyik dr. Alfréd Bensch egyetemi docens és dr. Komjáti Zoltán egyetemi docens vezette kutatócsoportok ...
 • A gazdasági tantervek megújítása 

  Hegedüs, Ágnes; Tremmel, Nóra (JPTE Nyomda, 1996)
  PHARE és TEMPUS. Minden oktató és hallgató ismeri ezeket a programokat, s tudja, mit jelentenek a magyar felsőoktatás számára. Az Európai Közösség kezdeményezése a lengyel és a magyar gazdaság átalakítására (PHARE) ...
 • Szociális és gyermekvédelmi jog 

  Szöllősi, Gábor (Kódex Gmk., Pécs, 1998)
  A szociális jogok a szociálpolitika megvalósítását szolgálják a maguk sajátos eszközeivel. A szociálpolitika a különböző korszakokban felmerülő szociális feladatokat a jog különböző területeiről származó jogintézmények ...
 • Felnőttoktatás jövője - a jövő felnőttoktatása 

  Koltai, Dénes; Heribert, Hinzen
 • Oroszország, Ukrajna, Rusz : Fejezetek a keleti szlávok korai történetéből 

  Font, Márta
  A könyv bemutatja a ma ismert három keleti szláv nép, a belorusz (fehérorosz), a (nagy)orosz és az ukrán (kisorosz) nép kialakulását, letelepedését, az óorosz államiság létrejöttét. Részletesen tárgyalja a Kijevi Rusz ...
 • A földfejlődés lemeztektonikai elmélete 

  Aubert Antal; Vuics Tibor
 • A gazdasági növekedés alapvető elméletei 

  Bessenyei, István (Janus Pannonnius Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 1995)
  Szüntelen változás jellemzi a gazdasági élet viszonyait, s a gazdaság szereplői e változó viszonyok közepette nemegyszer az általuk irányított gazdasági egység lehetőségeit hosszú időre meghatározó döntések meghozatalára ...

View more