Now showing items 10-25 of 25

  • Az inklúzió szemlélete és gyakorlata 

   Varga, Aranka
   A kötetben az esélyegyenlőség, az inklúzió és az együttműködés alapvetéseit és gyakorlati tapasztalatait kísérlem meg egy szálra felfűzni. Támaszkodom az elmúlt öt esztendőben végzett kutatásaimra, illetve azokra az ...
  • Körkép 

   Andl, Helga
   Jelen kötetben a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium (WHSz) jelenlegi és korábbi – de a WHSz-szel továbbra is szoros kapcsolatban álló – hallgatóinak írásait olvashatjuk. A szakkollégium eddigi működése során mindvégig ...
  • Körkép II. 

   Andl, Helga
   A PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiumban (WHSZ) – a szakkollégiumok általános lényegi elemeként – fontos szerepet játszik a hallgatók tudományos életbe való be-kapcsolódása, kutatási tevékenység végzése. ...
  • Körkép III. 

   Varga, Aranka
   A Wlislocki Henrik Szakkollégium (WHSz) több mint 15 éves fennállása óta egy olyan tudományos közösségként működik, melyben hol a közösségi, hol a tudományos élet kap nagyobb hangsúlyt. A mögöttünk lévő időszakban a ...
  • Körkép IV.: A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai 

   Trendl, Fanni; Vezdén, Katalin
   Az olvasó ebben a pillanatban a Wlislocki Henrik Szakkollégium diákjainak 2021 és 2022-ben született tudományos írásait tartja a kezében. Az elmúlt időszakban a szakkollégisták a saját érdeklődésükhöz, szakjukhoz tartozó ...
  • Neked 8? – Nekünk 28 

   Kiss, Tibor Noé
   Az előítélet fogalma a legtöbbünkben negatív érzéseket és gondolatokat kelt. Általában együttérzünk az előítéletek áldozataival, és megpróbálunk vitatkozni az előítéletes emberek-kel. De vannak az életben olyan ...
  • A nevelésszociológia alapjai 

   Varga, Aranka
  • Próbatétel 

   Varga, Aranka
   Jelen tanulmánykötetünk a „Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” című projekt két és fél éves tapasztalatait, ...
  • A rendszerváltás gyermekei 

   Varga, Aranka
   A kötetben bemutatott vizsgálat a rendszerváltás környékén született, ma már fiatal felnőttek élettörténeteit rajzolja ki. A három szakaszban (1995, 2003, 2017) megvalósított nyomon követő kutatás példaként olyan gyerekek, ...
  • Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban 

   Fehérvári, Anikó; Varga, Aranka
   A kötet egy komplex kutatás eredményeit mutat-ja be, melynek tárgya az Arany János Programok. Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János ...
  • A romológia alapjai 

   Orsós, Anna
  • Sikerek és kihívások 

   Schäffer, János; Szemenyei, Mariann
   A kötet, amelyet kézbe vesz az Olvasó, a Pécsi Tudomány-egyetemen működő Wlislocki Henrik Szakkollégium legutóbbi nagy projektjének struktúráját, működését és eredményeit tárja fel a projekt zárásának szerves részeként.
  • Sokszínűség 

   Deli, Kitti
   A Diversity Activities Resource Guide című kötet magyarországi adaptációja a sokszínű tanulói környezet befogadóvá/inkluzívvá tételének gondolatához és kialakításához nyújt segítséget a köznevelésben és a felsőoktatásban ...
  • Successes and challanges 

   Schäffer, János; Szemenyei, Mariann
   This volume reveals the structure, operation and results of the last major project operated by the Wlislocki Henrik Student College (WHSz) at the University of Pécs, which functioned as an integral partner in the completion ...
  • The theory and practice of inclusion 

   Varga, Aranka
   In this publication I will intend to present the theoretical foundations and practical experience of inclusion and cooperation. I will rely on the research that I have been conducting for the past five years, and my ...