Now showing items 1-20 of 25

  • A romológia alapjai 

   Orsós, Anna
  • Esélyegyenlőség a mai Magyarországon 

   Varga, Aranka
   A kötet szerkesztője, Varga Aranka azt a feladatot vállalta, hogy összegyűjti, szakértők tanulmányai alapján bemutatja és elemzi azokat a csoportokat, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségeknek az áldozatai. Mivel az ...
  • A rendszerváltás gyermekei 

   Varga, Aranka
   A kötetben bemutatott vizsgálat a rendszerváltás környékén született, ma már fiatal felnőttek élettörténeteit rajzolja ki. A három szakaszban (1995, 2003, 2017) megvalósított nyomon követő kutatás példaként olyan gyerekek, ...
  • Fókuszban az akácliget 

   Orsós, Anna
   A tanulmánykötet a „Kétújfalu komplex vizsgálata” című kutatás eredményeit mutatja be, amelyet a Wlislocki Henrik Szakkollégium diákjai valósítottak meg tanáraik vezetésével és más külső szakemberek bevonásával.A ...
  • The theory and practice of inclusion 

   Varga, Aranka
   In this publication I will intend to present the theoretical foundations and practical experience of inclusion and cooperation. I will rely on the research that I have been conducting for the past five years, and my ...
  • A nevelésszociológia alapjai 

   Varga, Aranka
  • Challange 

   Varga, Aranka
  • Sokszínűség 

   Deli, Kitti
   A Diversity Activities Resource Guide című kötet magyarországi adaptációja a sokszínű tanulói környezet befogadóvá/inkluzívvá tételének gondolatához és kialakításához nyújt segítséget a köznevelésben és a felsőoktatásban ...
  • Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban 

   Fehérvári, Anikó; Varga, Aranka
   A kötet egy komplex kutatás eredményeit mutat-ja be, melynek tárgya az Arany János Programok. Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János ...
  • Körkép 

   Andl, Helga
   Jelen kötetben a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium (WHSz) jelenlegi és korábbi – de a WHSz-szel továbbra is szoros kapcsolatban álló – hallgatóinak írásait olvashatjuk. A szakkollégium eddigi működése során mindvégig ...
  • Cigány diákok a felsőoktatásban 

   Forray R., Katalin; Galántai, László; Trendl, Fanni
   A kötet és a benne található tanulmányok egy 2013 és 2015 kö-zött lezajlott tudományos kutatás eredményeit tartalmazzák. A vizsgálat alapvetően a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszékéhez ...
  • Sikerek és kihívások 

   Schäffer, János; Szemenyei, Mariann
   A kötet, amelyet kézbe vesz az Olvasó, a Pécsi Tudomány-egyetemen működő Wlislocki Henrik Szakkollégium legutóbbi nagy projektjének struktúráját, működését és eredményeit tárja fel a projekt zárásának szerves részeként.
  • Próbatétel 

   Varga, Aranka
   Jelen tanulmánykötetünk a „Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” című projekt két és fél éves tapasztalatait, ...
  • Successes and challanges 

   Schäffer, János; Szemenyei, Mariann
   This volume reveals the structure, operation and results of the last major project operated by the Wlislocki Henrik Student College (WHSz) at the University of Pécs, which functioned as an integral partner in the completion ...
  • Amrita az ezredforduló előtt 

   Varga, Aranka
  • Körkép III. 

   Varga, Aranka
   A Wlislocki Henrik Szakkollégium (WHSz) több mint 15 éves fennállása óta egy olyan tudományos közösségként működik, melyben hol a közösségi, hol a tudományos élet kap nagyobb hangsúlyt. A mögöttünk lévő időszakban a ...
  • Neked 8? – Nekünk 28 

   Kiss, Tibor Noé
   Az előítélet fogalma a legtöbbünkben negatív érzéseket és gondolatokat kelt. Általában együttérzünk az előítéletek áldozataival, és megpróbálunk vitatkozni az előítéletes emberek-kel. De vannak az életben olyan ...