Now showing items 1-20 of 33

  • Different Approaches to Economic and Social Changes: New Research Issues, Sources and Results 

   Kaposi, Zoltán; Rab, Virág (Working Group of Economic and Social History Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs, 2022)
   This series was launched in 2021 by the Working Group of Economic and Social History of the Pécs Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences to present research conducted within its framework. The foreign ...
  • Grastyán-füzetek 1. 

   Hamerli Petra; Varga Tímea; Rab Virág (2022)
   A PTE Grastyán Endre Szakkollégium egyik, s talán legfontosabb pillére – a közösség és a társadalmi felelősségvállalás mellett – a kutatás. A tagság feltétele az önálló kutatómunka vagy a szakkollégium keretében folyó ...
  • A) EMBERIERŐFORRÁS-MENEDZSMENT GYAKORLATA MAGYARORS)ÁG 2021: Cranet kutatási jelentés 

   Balogh Gábor; Jarjabka Ákos; Karoliny Mártonné; Poór József; Szabó Katalin; Galambosné Tiszberger Mónika (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2022)
   Adott egy összekuszált világ, tele váratlansággal és olyan kihívásokkal, amelyekkel a korombeli szakemberek még nem találkoztak. Ez a XXI. század. Adott egy szakma, amely folyamatosan alakul át, fejlődik, racionalizálódik ...
  • Példaértékű vezetés és gyümölcsei: Tiszteletkötet Dr. Szűcs Pál Tanár úr 80. születésnapja alkalmából 

   Jarjabka Ákos; Szabó-Bálint Brigitta (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés és Szervezéstudományi Intézet, 2022)
   A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés és Szervezéstudományi Intézete ezen ünnepi tanulmánykötettel kívánja kifejezni tiszteletét és köszönetét Dr. Szűcs Pál Tanár úrnak 80. születésnapja alkalmából. Egy ...
  • 3rd Ferenc Farkas International Scientific Conference: „Management Revolutions”: Proceedings / 3. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: „Menedzsment forradalmak”: Konferenciakötet 

   Benke, Mariann; Schmuck, Roland; Riedelmayer, Bernadett; Közgazdaságtudományi Kar (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés-és Szervezéstudományi Intézet, 2022)
   Human resource management (HRM) is an important managerial process and function related to the management of human capital. One of the main HRM activities is performance management (PM), as the strategic and integrated ...
  • Explorations into the Social and Economic History of Hungary from the 18th to 21st Century 

   Kaposi, Zoltán; Rab, Virág (Working Group of Economic and Social History Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs, 2023)
  • Projektek és menedzselésük: egy folyamatelvű megközelítés 

   Jarjabka, Ákos (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, 2023)
   A projektek napjaink szinte elengedhetetlen részét képezik. A szervezetek működésében általánossá vált, hogy más feladatoktól elkülönülő problémákat projektben oldjanak meg. A vezetők kedvelik ezt a megoldást, mert ...
  • Sokszínűség 

   Deli, Kitti
   A Diversity Activities Resource Guide című kötet magyarországi adaptációja a sokszínű tanulói környezet befogadóvá/inkluzívvá tételének gondolatához és kialakításához nyújt segítséget a köznevelésben és a felsőoktatásban ...
  • Befogadó egyetem 

   Arató, Ferenc; Varga, Aranka
   A következő írás a kölcsönös befogadást sikeres személyes és közösségi boldogulásként tételezi, és az érdekében tett folyamatos és célzott beavatkozások közös jelzőjeként használja az inkluzív megnevezést. Inkluzív modellként ...
  • Inclusive University 

   Arató, Ferenc; Varga, Aranka
   The present paper assumes that mutual inclusion is equal to successful personal and collective progress, while continuous and targeted interventions serving it are collectively marked by the term inclusive. Inclusive model ...
  • Befogadó Egyetem - Itt és most 

   Vitéz Kitti
   A befogadásnak régi hagyományai vannak Magyarországon. A különböző szokásokkal rendelkező „vendégek” befogadására már Szent István felhívta fiának, Szent Imre hercegnek a figyelmét. Mi, Szent István kései utódai, a pécsi ...
  • Economic and Social Changes: Historical Facts, Analyses and Interpretations 

   Kaposi, Zoltán; Rab, Virág
   Edited: Zoltán Kaposi; Virág Rab | Title: Economic and Social Changes | Subtitle: Historical Facts, Analyses and Interpretations | Published: Working Group of Economic and Social History, Regional Committee of the Hungarian ...
  • KOMMUNIKÁCIÓ – GAZDASÁG – KULTÚRA - NYELV: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában: Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére 

   Konczosné Szombathelyi, Márta; Balogh, Gábor; Jarjabka, Ákos
   A Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete ...
  • Kutatási füzetek 12. : Ünnepi szám Ormos Mária 75. születénapjára 

   Fischer, Ferenc; Vitári, Zsolt; Vonyó, József; Bruhács, Kinga; Hornyák, Árpád; Vízi E., Szilveszter; Lénárd, László; Áldozó, István; Bátori, Zsolt; Bencsik, Péter; Bertalan, Péter; Dévényi, Anna; Egresi, Katalin; Gulyás, László; Janek, István; Kalákán, László; Kecskés, Gusztáv; Kolontári, Attila; Kovács, Attila; Kovács, Tamás; Mészáros, Zoltán; Müller, Viktória; Nagy, Mihály Zoltán; Pilkhoffer, Mónika; Rab, Virág; Schmidt, Andrea; Stehler, György; Szabó, Attila; Szentesi, Renáta; Tengely, Adrienn; Glatz, Ferenc
   (1) Vízi E. Szilveszter: Előszó 11-12 | (2) Lénárd László: Rektori köszöntő 13-14 | (3) Fischer Ferenc - Vitári Zsolt - Vonyó József: Ormos Mária, a tudós, az egyetem- és tudományszervező, az iskolateremtő köszöntése 15-19 ...
  • Kutatási füzetek 16. : Idegen szemmel : Magyarságkép 19-20. századi útleírásokban 

   Hornyák, Árpád; Vitári, Zsolt; Healy, Róisín; Zarka, Zsuzsanna; Réthelyi, Mari; Vares, Vesa; Malović, Gojko; Kolontári, Attila; Slachta, Krisztina; Pátrovics, Péter; Dévényi, Anna; Vajda, Barnabás; Rózsavölgyi, Edit; Szilágyi, Imre; Pilkhoffer, Mónika
   (1) Előszó 11-14 | (2) Healy, Róisín: Követendő példa Írország számára - William Smith O’Brien ír nemzeti politikus a magyarokról 15-29 | (3) Zarka Zsuzsanna: A dunai gőzhajózás, mint a fejlődés motorja - Ír benyomások a ...
  • Kutatási füzetek 11. : Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születénapjára 

   Fischer, Ferenc; Vitári, Zsolt; Vonyó, József; Fellner, Máté; Hornyák, Árpád; Kaczor, Péter; K. Farkas, Claudia; Kovács, Tamás; Krámli, Mihály; Laczkóné Тuka, Ágnes; Lilón, Domingó; Pilkhoffer, Mónika; Rab, Virág; Sarlós, István; Stehler, György; Szigetvári, Krisztián; Zalai, Anita; Bruhács, Kinga
   (1) Fischer Ferenc: Köszöntő: Harsányi Iván 75 éves 9-10 | (2) Fellner Máté: Heinrich Ahrens - a természetjog hozzájárulása a hivatásrendi gondolathoz 11-32 | (3) Hornyák Árpád: Szerbia külpolitikája a századfordulón az ...
  • Kutatási füzetek 15. 

   Vitári, Zsolt; Bene, Krisztián; Sarlós, István; Bene, Adrián; Bíró, Teofil; Bótor, Tímea; Csabai, Zoltán; Gonda, Gábor; Hosszú, Csaba; Kern, Tamás; Kovács, Tamás; Madácsy, József; Németh, Nikoletta; Rab, Virág; Sarlós, István; Schuller, Balázs; Somogyi, Andrea; Szigetvári, Krisztián; Vitári–Wéber, Adrienn
   (1) Bene Adrián: Jean-Paul Sartre történelemfogalma 15-30 | (2) Bíró Teofil: A hatalom legitimációjának problematikája a két világháború közötti Köztes-Európában 31-53 | (3) Bótor Tímea: A „Moszkva-Harmadik Róma” elmélet ...
  • Kutatási füzetek 13. 

   Bene, Krisztián; Sarlós, István; Vitári, Zsolt; Baumgartner, Bernadette; Fellner, Máté; Fodor, Veronika; Hancz, Erika; Havasdi, József; Kisdiné Neményi, Barbara; Nagy, Edit; Rausch, Petra; Schmidt, Andrea; Slachta, Krisztina; Somogyiné Dobai, Szilvia; Stipich, Béla
   (1) Előszó 9 | (2) Baumgartner Bernadette: Német nemzetiség, magyar iskola, román állam - A szatmári svábok iskolaügye az 1920-as években 11-33 | (3) Bene Krisztián: Francia fegyveres kollaboráció 1940–45 - A Légion des ...
  • Kutatási füzetek 17. 

   Bene, Krisztián; Sarlós, István; Vitári, Zsolt; Bálizs, Beáta; Bene, Adrián; Bótor, Tímea; dEÁK, Máté; Gazdag, László; Gergely, Mariann; Horváth, István; Huszár, Mihály; Kajári, Gabriella; Kovács, Adrienn; Marton, Melinda; Németh, Nikoletta; Pinke, Zsolt; Rausch, Petra; Takács, Gyula
   (1) Bálizs Beáta: A huszadik század magyar színkutatói – nyelvészek 13-34 | (2) Bene Adrián: Elidegenedés és osztályharcelmélet Sartre marxizmusában 35-52 | (3) Bene Krisztián: A Waffen–SS francia önkéntesei az 1944-es ...
  • Kutatási füzetek 19. 

   Bene, Krisztián; Dávid, Ferenc; Deák, Máté; Gőzsy, Zoltán; Vitári, Zsolt; Árvai, Tamás Kristóf; Berta, János; Csibi, Norbert; Farkas, Péter; Gazdag, László; Glanz, Susan; Hantos-Varga, Mária; Madácsy, József; Szarka, Evelin; Szőke, Noémi; Zárol, Evelin
   (1) Árvai Tamás Kristóf: Asszíria mentális háborúja 13-34 | (2) Berta János: Miért adhat a hetvenes évek magyar dokumentumfilmje a (társadalom)történetírás számára? 35-55 | (3) Csibi Norbert: Jubileumi seregszemle - Az ...