Now showing items 2-21 of 25

  • Bevezetés a gazdaságpszichológiába 

   Szabó, Zoltán (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi KarCarbocomp Nyomda, 2015)
   Jelen jegyzet célja segítséget nyújtani a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának BA képzésében szereplő Gazdaságpszichológia című tantárgy anyagának elsajátításában. Jelentős részben elsőéves hallgatók által ...
  • Csoportmunka a 90-es években 

   Titkos, Csaba (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2000)
   A szociológiai gondolkodás fejlődésének fontos pontjaként, a szociológia mint tudomány kialakulásának pedig első lépéseként tartják számon azt a kérdésfeltevés változást, aminek következtében a "Minek kellene lenni?" kérdést ...
  • "Docendo Discimus" a múltból tanulunk, a jövőnek tanítunk 1970-2005 

   Unknown author (2005)
   A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (akkor még a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kihelyezett tagozataként) 35 éve alakult. Furcsa évforduló ez: kerek is, meg nem is! Ha a Kar önállóvá válását nézzük, ...
  • Az emberi erőforrás menedzsment alapjai 

   Dr. Karoliny, Mártonné (Carbocomp Nyomda, 2008)
   A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának munkatársaiként a rendszerváltást követően a hazai szakkönyvpiacon elsőként jelentkeztünk olyan tananyaggal, amely egy akkoriban születő új szakma, a személyzetmenedzselés, ...
  • Financial analysis 

   Kuti, Mónika
   Understanding the basics of financial analysis is crucial in the business world, no matter what area a manager is working in. Managers from marketing, production, HR, IT and fináncé should be aware of how they contribute ...
  • A gazdaság egyensúlyának és növekedésének elemzése az IS-LM görbék segítségével 

   Oroszi, Sándor (Carbocomp Kft., Nyomda - Pécs, 2002)
   A gazdaság egyensúlyi helyzetét, az egyensúly megvalósulásának illetve megvalósításának lehetőségét, feltételeit kívánjuk áttekinteni, vizsgálni. A karakterisztikus, meghatározó elméleti irányzatok gazdaságról alkotott ...
  • Gazdaságmatematika 

   Varga, József (Carbocomp Nyomda, Pécs, 2011)
   Ez a könyv a gazdaságmatematika alapjaival kívánja megismertetni az Olvasót, elsősorban azokat, akik felsőfokú gazdasági (közgazdasági) tanulmányokat folytatnak. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karán a ...
  • Gazdaságmatematika I. 

   Komlósi, Sándor (Carbocomp Nyomda, 2008)
   Ez a tankönyv a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán BA tanulmányokat folytató hallgatók számára készült; az alapozó módszertani képzés egyik stúdiuma, a Gazdaságmatematika tárgy első félévének az oktatási ...
  • Gazdaságmatematika II. 

   Varga, József; Varró, Zoltán (Carboconip Nyomda, PécsPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2007)
   Ez a tananyag a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán BA tanulmányokat folytató hallgatók számára készült a Gazdaságmatematika tárgy második féléves stúdiumának oktatási segédanyagaként. Az első félévben ...
  • A gazdálkodási szakos nappali képzés tanterve 

   Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (Bornus Nyomda Kft. Pécs, 2005)
  • Költségszámvitel 

   Beke, Jenő (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2012)
   A költségszámvitel című tananyag a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán készült. A kötetben foglalt elméleti és gyakorlati részek a tárgyhoz kapcsolódó előadások és gyakorlati foglalkozások alapján az önálló ...
  • Közösségi média - Közösség vagy média? 

   Bányai, Edit (Carbon Cyomda, 2016)
   A közösségi média meghatározóvá vált mind a fogyasztók, mind a szervezetek életében. Az több tényezőtől függ, hogy magánemberként milyen szinten engedjük be életünkbe a különböző eszközökön keresztül, vagy az, hogy a ...
  • Mikrogazdaságtan 

   Barancsuk, János (Carbocomp Nyomda, PécsPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2012)
   Tankönyvünk a mikroökonómia fogalmi készletével, illetve az ennek révén „kicövekölt” gondolati tér logikai összefüggésrendszerével (egyúttal a tárgy módszertani, elemzési apparátusával) szeretné megismertetni az érdeklődő, ...
  • Nemzetközi számvitel 

   Beke, Jenő (Carbocomp Nyomda, 2011)
   A nemzetközi számvitel című tananyag a Közgazdaságtudományi Karon készült. A kötetben foglalt elméleti és gyakorlati részek a tárgyhoz kapcsolódó előadások és gyakorlati foglalkozások alapján az önálló tanulás segítését ...
  • Önismereti alapok 

   Titkos, Csaba (2014)
   Fontos felismerés rájönni arra, hogy úton vagyunk és arra törekedni, hogy egyre tudatosabban haladjunk rajta. írásom - reményeim szerint - ráébresztheti az olvasót erre, és talán inspirálja is. Az út az önismeret útja. Nem ...
  • Pénz- és bankügyek 

   Zeller, Gyula (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi KarMisprint Kft., Pécs, 2008)
   Aligha tagadható, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos fogalmakat, a pénzügyi élethez kapcsolódó eseményeket nem tudjuk a mindennapjainkból kizárni. Elegendő bekapcsolnunk a televíziót vagy a rádiót, kezünkbe venni egy újságot, ...
  • Pénzügyi számvitel 

   Szücs, Tamás; Takács, András (2016)
   Ez a jegyzet a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a ...
  • Stratégiaalkotás és alkalmazás 

   Ilosvai, Péter (MacMestro Nyomda, Pécs, 2008)
   E tankönyvet elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlom, akik most találkoznak először a stratégiaalkotás, a stratégiai menedzsment témakörével. Nem mondanám, hogy a munka hiánypótló, számos nagyszerű hazai és külföldi ...
  • Számviteli alapismeretek és könyvelés 

   Budai, Eleonóra; Beke, Jenő (Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2007)
   A Számviteli alapismeretek ás könyvelés című könyv egy több kötetes sorozat első kötete, amely a számvitelt tanulók számára készült. A címéből is következik, hogy a számvitel alapjait kívánja lerakni. A könyvvel szeretnék ...
  • Termelési-szolgáltatási rendszerek vezetése 

   Vörös, József (MacMaestro Kft., Pécs, 2007)
   Kedves Olvasó: Egy szervezet akkor van tartós versenyelőny birtokában, ha ezt olyan erőforrásokra alapozza, melyek mások által nehezen hozzáférhetők. Talán nem szakmai elfogultság, hanem valós tények alakították ki bennem ...