Now showing items 1-20 of 33

  • Per aspera ad astra : Tanulmányok neves pécsi jogászprofesszorok emlékére 

   Krausz, Bernadett; Mohay, Ágoston; Niklai, Patrícia Dominika (Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégiuma, 2017)
   Az Óriás Nándor Szakkollégium (ÓNSZ) a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezeti egysége, amely 2013 februárjában kezdte meg működését. A szakkollégium célja a tehetséggondozás, azaz, hogy a ...
  • Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása 

   Bencze, Mátyás; Bódi, Jenő; Nagy, Krisztina; Pataki, Gábor; Polyák, Gábor; Specht, Hedvig; Szalay, Klára; Szőke, Gergely László; Ződi, Zsolt (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2020)
   Ez a tanulmánykötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán 2015-ben elnyert, Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (K 116551) című kutatás eredményeit foglalja ...
  • PhD Tanulmányok 15. 

   Kőhalmi, László; Állam- és Jogtudományi Kar (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2021)
  • IV. Konferenciakötet: A pécsi jogász doktoranduszoknak szervezett konferencia előadásai 

   Bendes, Ákos László; Gáspár, Zsolt; Gáti, Baláz; Projics, Nárcisz; Tóth, Dávid; Állam- és Jogtudományi Kar (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2022)
   2021 november 20-án szerveztünk meg immáron negyedik alkalommal konferenciát a pécsi jogász doktoranduszoknak. A hagyományt még 2018-ban kezdtük meg. A konferencia szervezésével lehetőséget biztosítunk a pécsi PhD-hallgatóknak, ...
  • Biztonság és jog: Konferenciakötet 

   Kőhalmi, László; Kulcsár, Gabriella; Tóth, Dávid; Gáti, Balázs; Sándor, Enikő (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, 2022)
   Mindig is jelentős tudományos teher nehezedett azon kutatókra a társadalomtudományok terén, akik a „biztonság” – mint általános koncepció fogalmát - gazdasági, jogi, vagy iparági, szűk körben értelemezett szakmai szempontok ...
  • FINTECH – DEFI - KRIPTOESZKÖZÖK GAZDASÁGI ÉS JOGI LEHETŐSÉGEI ÉS KOCKÁZATAI 

   Bujtár, Zsolt; Gáspár, Zsolt; Szilovics, Csaba; Breszkovics, Botond; Ferencz, Barnabás; Ázsoth, Szilvia; Szívós, Alexander Roland; Martin, Márton; Állam- és Jogtudományi Kar (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2022)
  • Az internet és a közösségi média jogi kihívásai – Konferenciakötet 

   Tóth, Dávid; Állam- és Jogtudományi Kar (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, 2022)
   A tematikus nemzetközi online konferenciára 2022. 04. 27.-én került sor, amely a „Teams” alkalmazáson keresztül valósult meg. A konferenciára 17 fő jelentkezett számos országból, akik között találkozhatunk professzorok ...
  • Az etika digitális lemészárlása. Avagy az erkölcs és a profit kellemetlen hálótársak, valahogy soha nem elég nekik egy takaró 

   Novák, Pál (2022)
   Nehéz lenne megmondani, hogy a hétköznapjainkat a „gyorsaság”, „a nem elég” és a „pörgés” irányába taszigáló fogyasztói kultúránkban vajon mennyire összeegyeztethető Francis Crick és Immanuel Kant egymásnak elemeiben ...
  • A válság elméleti vonatkozásai 

   Barcsi, Tamás; Diósi, Szabolcs (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék, 2022)
   A válság elméleti vonatkozásai című multidiszciplináris konferenciára 2022. április 21-én került sor a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Huszonhat előadó vett részt a Jogbölcseleti és Társadalomelméleti ...
  • Fenntarthatóság, technológia és jog: KONFERENCIAKÖTET – VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK 

   Bujtár, Zsolt; Gáspár, Zsolt; Szilovics, Csaba; Breszkovics, Botond; Ázsoth, Szilvia; Szívós, Alexander Roland; Ferencz, Barnabás; Martin, Márton; Állam- és Jogtudományi Kar (PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR, 2022)
  • GLOBÁLIS IGAZSÁGOSSÁG, EMBERI JOGOK, JOGÁSZI ETIKA: Szabó Gábor-emlékkötet 

   Barcsi, Tamás; Diósi, Szabolcs; Mészáros, Gábor; Monori, Gábor (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2023)
  • A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon 

   Gál, István László
   Szerző: Gál István László | Cím: A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon | Megjelenés: Kódex nyomda Kft., Pécs, 2019. | ISBN: 978-615-5290-10-7 --- A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon olyan interdiszciplináris ...
  • The Fundamentals of Hungarian Private Law 

   Benke, József
   Editor: Jozsef, Benke | Title: The Fundamentals of Hungarian Private Law | Publisher: University of Pécs, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Private Law, Pécs, 2020 | ISBN 978-963-429-484-9 (pdf) | ISBN ...
  • A kézírás interdiszciplinaritása 

   Hengl, Melinda
   Minden ember létezése által más a világ, mint amilyen nélküle lenne. Az emberi lét jó és rossz döntések sorozata: szeretünk, szenvedünk, játszunk, dolgozunk, beszélgetünk és írunk… Az írás a gondolat fizikai megtestesülése, ...
  • Súlyosítási tilalom a Büntetőeljárásban 

   Herke, Csongor
   A hatályos büntetőeljárási jogban a súlyosítási tilalom megtalálható a másodfokú eljárásban, a harmadfokú eljárásban, a megismételt eljárásban, a rendkívüli perorvoslatok során, sőt egyes különeljárásokban is. A büntetőeljáráson ...
  • AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS 

   Bujtár, Zsolt
   A XXI. századra a közgazdaságtan széles körben ismerte fel, hogy a gazdasági szereplők nem minden esetben hoznak racionális döntéseket, vagy más nézőpontból vizsgálva, ezek a döntések korlátozottan racionálisak. Különösen ...
  • Az egészségügy és a jog kapcsolata 

   Kappel, Gergely; Kis, Kelemen Bence; Pozsárkó, András Márk
   Szerkesztők: Kappel Gergely; Kis Kelemen Bence; Pozsárkó András Márk | További szerzők: Balla Bulcsú; D. Horváth Vanessza; Móczi Korina; Fuchs Vivien; Kovács Bence Zsolt; Lukács Viktória; Martin Márton; Molnár Bálint István; ...
  • A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni deliktumok büntetőjogi és kriminológiai aspektusai : Monográfia 

   Tóth, Dávid
   Szerző: Tóth Dávid | Cím: A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni deliktumok büntetőjogi és kriminológiai aspektusai : Monográfia | Megjelenés: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2020 | ISBN ...
  • A választások egyes jogi kérdései 

   Békési, Gábor; Kis Kelemen, Bence; Nezdei, Mirabella Kitti
   A választójog, mint állampolgári jog, a polgárok közügyekben való részvételét kívánja biztosítani azáltal, hogy jogosultságot biztosít számukra a felettük hatalmat gyakorló politikai döntéshozó szervek személyi összetételének ...