Show simple item record

dc.contributor.editorCsefko, Ferenc
dc.date.accessioned2021-11-08T14:27:14Z
dc.date.available2021-11-08T14:27:14Z
dc.identifier.isbn978-963-642-221-9
dc.identifier.issn0324-5934
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24858
dc.description.abstractAmikor 2007 őszén a PTE Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének közössége kezdeményezte, hogy Ivancsics Imre kollégánk 70. születésnapjára „tisztelgő kötetet” adjunk ki, örömmel, a felelősség miatt kis félelemmel és nagy elszántsággal fogtunk e megtisztelő feladathoz. Nem kevés kihívásnak kellett ugyanis eleget tenni, hiszen valaha volt tanárunkról van szó, kinek később nem csupán oktatótársai, de számos kutatásban közösen dolgozó kollégái lehettünk. Ez a kollegiális, sőt talán mondhatjuk baráti viszony évtizedeket ívelt át, sokunknak adva szakmai, emberi segítséget, támaszt. A kar és a tanszéki munkaközösség akként döntött, hogy a kiadvány kifejezetten szakmai legyen; a vállalt témakör elméleti megalapozottságát adó (de gyakorlati megközelítéseket is nyújtó) olyan tanulmányokat kértünk, melyek kapcsolódhatnak Ivancsics Imre eddigi életpályája során született több száz tanulmány, könyv, könyvrészlet mögött, vagy azokban megjelenő problémakörökhöz; ahhoz, hogy milyen feltételek, garanciák szükségesek a köz szolgálatára hivatott államhatalmi, közigazgatási szervek törvényes működéséhez; hogy azok tevékenysége megfeleljen a jogállamiság szigorú követelményeinek, soha nem feledve azt (amit Ivancsics Imre számtalan előadásában, írásában hangsúlyozott), hogy nem mi (állampolgárok) vagyunk értük, hanem azoknak (mármint e szerveknek) jogi és etikai kötelessége az ügyfél, az ember szolgálata, tisztelete, jólétének előmozdítása. A felkért szerzői kör kialakításakor kettős cél vezetett bennünket. Az egyik, hogy tematikailag igyekezzünk koherens anyagot összeállítani, mely közvetlenközvetett módon kapcsolódik a fentebb írtakhoz. A másik, hogy a szerzők dolgozatai eredményezzenek sokszempontú elemzéseket, azt, hogy az államszervezet legkülönbözőbb alrendszereiről, intézményeiről, szervezeti-működési sajátosságairól kapjunk tudományos értékű tanulmányokat. A Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék mellett a társtanszék, az Alkotmányjogi valamennyi oktatóját felkértük a kötetben való írásra. Ezen túl a kar több olyan oktatóját is dolgozat közlésére „invitáltuk”, akivel - ismereteink szerint - Ivancsics Imrének hosszú évtizedekre visszanyúló szakmai, baráti kapcsolatai voltak, vannak. Rajtuk kívül néhány más egyetemen dolgozó oktatónak, kutatónak ajánlottuk föl e lehetőséget, s végül, de valóban korántsem utolsó sorban a vele hosszú ideje együttműködő gyakorlati szakembereknek. A felkéréseknek eleget tevők (szinte kivétel nélkül mindenki pozitív választ adott), illetve tanulmányaik határozzák meg a kötet fő tartalmi egységeit: a dolgozatokat egy rövid történelmi visszapillantást követően az alkotmányos jogállam, a magyar közigazgatás és annak átalakulási tendenciái, a helyi-területi közigazgatás, az önkormányzati működés, a közszolgálat és a közpénzügyek témakörökre lehetett csoportosítani. A kiadó és a szerkesztő két dologért mond köszönetét a szerzőknek. Az egyik a magas színvonal, tudományos alaposság, az ünnepelt iránti tiszteletet is kifejező igényesség, a másik az, hogy valamennyien „betartották” a meghatározott szakmai, tartalmi elvárásokat. Ez utóbbinak is köszönhető, hogy a több mint harminc tanulmány (egységesítési, technikai szerkesztési, tördelési munkák elvégzését követően jelen tartalommal és formában) e kiadványban megjelenhetett. Reméljük, hogy e kötet nem csupán az „ünnepelt” előtti tisztelgést jelent, de beépül az egyetemi képzésbe (más jogi karokon is), s így olvashat és tanulhat belőle a jövő jogásznemzedéke, amivel a legnagyobb elismerést, örömet valószínű ez jelenti annak az embernek, aki több mint fél évszázada lépett a pécsi jogi kar falai közé, s majd’ ennyi ideje oktat Alma Materünkben. Kedves Ivancsics Imre! Valamennyi kolléga nevében tisztelegve munkásságod előtt, Előtted, fogadd el e szerény ajándékot attól a közösségtől, melynek legőszintébb reményeink szerint még sokáig tagja leszel! Jó egészséget, alkotóerőben gazdag éveket kívánunk Neked, és azt, hogy őrizd meg valamennyiünknek erőt adó, bölcsességből táplálkozó jókedvedet!hu
dc.subjectünnepi kötethu
dc.subjectIvancsics Imrehu
dc.titleÜnnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjárahu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record