Now showing items 74-93 of 102

  • Rektori beszédek a pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetemen az 1929-30. tanév folyamán. Elmondta Weszely Ödön 

   Weszely, Ödön
   Ezek a beszédek, melyeket az egyetem rektori tisztében mondtam el különböző alkalmakkor, a maguk kronológiai sorrendjében visszatükröztetik egyetemünknek ez évi történetét. Kezdődik az esztendő az új egyetemi tanács ...
  • Reumatológia 

   Czirják, László
   Előszó a negyedik kiadáshoz: E könyv jelentős mértékben különbözik a többi hasonló munkától. Nem követem a szokásos tankönyvek, monográfiák szerkezetét. Történelmi áttekintés, illetve részletes kóroktani leírások, képanyag ...
  • Rhorer László: 1874. október 18. - 1937. augusztus 25. 

   Zechmeister, László
   Híres, nagy egyetemek régi tradíciókkal rendelkeznek, a mi fiatal, pécsi egyetemünknek legféltettebb kincse a tudós és lelkiismeretes tanár. Azért kétszeresen érezzük súlyos veszteségünket Rhorer László váratlan elköltözése ...
  • A romológia alapjai 

   Orsós, Anna
  • Rómaiak a Dunánál 

   Visy, Zsolt
  • Sejtbiológiai alapok 

   Komáromy, László
   A Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán működő Szakok kurrikulumai az alapozó tárgyak között határozzák meg a Biológia c. tantárgy helyét. A tárgy oktatásának feladata ennek következtében, hogy a biológiai ...
  • A sportmozgások biológiai alapjai II. 

   Csoknya, Mária; Wilhelm, Márta
  • Statisztika I. 

   Hajdu, Ottó; Pintér, József; Rappai, Gábor; Rédey, Katalin (Carbocomp Kft. Nyomda - Pécs, 1994)
   A társadalmi-gazdasági folyamatok megismerése, a gazdaság és társadalom hatékony működtetése elképzelhetetlen számszerű információk nélkül. Ezek az információk a döntések magalapozását segítik minden szinten. A kvantitatív ...
  • Studia Oeconomica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 

   Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécsi Szikra Nyomda, 1981)
   A Jénai Fridrich Schiller Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Kara által kötött megállapodás alapján több éve folyik dr. Alfréd Bensch egyetemi docens és dr. Komjáti Zoltán egyetemi docens vezette kutatócsoportok ...
  • Szabályzat a Debreceni és Pozsonyi Magy. Kir. Tudományegyetemek szervezetéről, tanulmányi és vizsgarendjéről 

   Unknown author
   Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi július hó 25-én Bad-Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával a debreceni és pozsonyi magyar királyi tudományegyetemek szervezete, tanulmányi és vizsga rendje tárgyában az ...
  • Szervetlen kémia 

   Kelemen, János
   A kémia a természettudomány egyik ága,, ami a körülöttünk lévő anyag vizsgálatával foglalkozik. Nehéz lenne pontosan meghatározni, mikor kezdett el az ember kémiával vagy kémiai jellegű munkával foglalkozni. Annyi ...
  • Szociális és gyermekvédelmi jog 

   Szöllősi, Gábor (Kódex Gmk., Pécs, 1998)
   A szociális jogok a szociálpolitika megvalósítását szolgálják a maguk sajátos eszközeivel. A szociálpolitika a különböző korszakokban felmerülő szociális feladatokat a jog különböző területeiről származó jogintézmények ...
  • Szociokulturális animáció 

   Bokor, Béla; Koltai, Dénes
  • A tanulás tervezése és értékelése 

   Bárdossy, Ildikó; Dudás, Margit
  • "Tanulmánykötet HOÓZ ISTVÁN tiszteletére" 

   Tóth, Tibor (1988)
   Ez a tanulmánykötet dr. Hoóz István professzor hatvanadik születésnapja alkalmából készült és közvetlen munkatársai dolgozatait tartalmazza. Ez a szép szokás olyan tudóst és oktatót tisztel meg, akinek élete és munkássága ...
  • A Toldy-kör a Pozsonyi Egyetemért 

   Unknown author
   A pozsonyi Toldy-kör 1908. évi március hó 31-én ismét bebizonyította, hogy törekvéseit a pozsonyi polgárság egyeteme osztály, rang és felekezeti külömbség nélkül nemcsak hogy megérti, hanem munkásságának osztályosa is óhajt ...
  • Tolnai Vilmos emlékezete 

   Unknown author
   A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének ez a kiadványa a tudós, a tanár és az ember Tolnai Vilmos arcképét nyújtja. Az őszinte tisztelet, meleg kegyelet és magyar szeretet íratta lapjait és ...
  • Translatologia Pannonica I. 

   Lendvai, Endre; Wolosz, Róbert