Now showing items 1-20 of 60

  • Modern Geográfia, I. évf., 2006/1. sz. 

   Unknown author
   Wilhelm Zoltán: Az egyén,mint térformáló erő (1-4) --- Tésits Róbert - Soponyai Mihályné: Youth–Empowerment–Solutions–Facilitation of Social Reception of Handicapped Young People Dombóvár Microregion (5-22) --- Keresztes ...
  • Modern Geográfia, II. évf., 2007/1. sz. 

   Unknown author
   Bugya Titusz: Új módszer a folyóteraszok kimutatására földtani fúrások adatai és térinformatikai módszerek alapján, magyarországi mintaterületeken (1-15) --- Székely Éva: A munkaerőpiaci szervezet területi fejlődése a ...
  • Modern Geográfia, II. évf., 2007/2. sz. 

   Unknown author
   Tésits Róbert - Papp János: Changes in Workplace Estabilishment Ability of County Békés from the turn of Millenium up to these days (1-29) --- Tésits Róbert: Regional employment charasterictistics of the most underdeveloped ...
  • Modern Geográfia, II. évf., 2007/3. sz. 

   Unknown author
   Pap Norbert: The ways of innovation in the higher education in Hungary (1-5) --- Pap Norbert: Kuba változás előtt (mozaikkockák) (6-13)
  • Modern Geográfia, II. évf., 2007/4. sz. 

   Unknown author
   Baranyai Gábor: Management of Civil Solid Waste in the South Transdanubian Region (1-15) --- Máté Andrea: A „Pannon borrégió” borútjainak összehasonlító értékelése (16-31) --- Rédei Mária: A külföldi hallgatók jellemzői ...
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/1. sz. 

   Unknown author
   Sitányi László: Economic Development and Innovation Environment in the Balkan Region (1-13) --- Lőrincz Katalin: The Issues of Regional Tourism Management (14-26) --- Pap Norbert: La struttura di base della geografia dello ...
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/2. sz. 

   Unknown author
   Ács Pongrác - Laczkó Tamás: Spatial Concentration of Hungary’s Health Tourism (1-22) --- Balogh Tibor: Vietnam – A magyar fejlesztési együttműködés ázsiai célországa (23-32) --- Baranyai Gábor: A települési szilárd hulladékok ...
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/3. sz. 

   Unknown author
   Pasricha Ashu: Multinational Corporations and Human Rights (1-18) --- Bali Lóránt - Kőkuti Tamás: Einige Aspekte Der Untersuchung, der die Kroatisch–Ungarischen Grenze übersteigenden Zusammenarbeit (19-34) --- Csapó Tamás: ...
  • Modern Geográfia, III. évf., 2008/4. sz. 

   Unknown author
   Keresztes László Lóránt: Public Transportation of Rural Commuters: Studies in Hungarian Geography (1-11) --- Keresztes László Lóránt - Vámosi Tamás: Employment in the Small Rural Settlements of South-Transdanubia (12-24) ...
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/1. sz. 

   Unknown author
   Balogh Tibor: A nemzetközi fejlesztési együttműködés és regionális eloszlása Vietnamban (1-9) --- Laczkó Tamás: A nemzetközi wellness-turizmus jellemzői a XXI. században (10-32)
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/2. sz. 

   Unknown author
   Barabás András: Dinnyeberki uranium ore deposit – New Exploration Result and Current Status (1-8) --- Borsos Árpád: Multiplexes in Hungary (9-20) --- Jeszenszkyné Fábián Ildikó: Rural Development and Equal Opportunities ...
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/3. sz. 

   Unknown author
   Kiss-Csapó Gergely: Hogyan vélekednek Ladakhban a modernizációról? Egy interjú-vizsgálat tanúlságai (1-26) --- Slachta Krisztina: A központosított településpolitikai intézkedések eredménye: Gyűrűfű elnéptelenedésének okai (27-59)
  • Modern Geográfia, IV. évf., 2009/4. sz. 

   Unknown author
   Havasi Szibilla: DK–Dunántúli karbonátos triász rétegsorok természetes Gamma-szelvényének szekvenciasztratigráfiai értékelése (1-26) --- Lukoczky Georgina: A Hosszuhetényi Mészmárga Formáció szerves anyagának vizsgálata ...
  • Modern Geográfia, IX. évf., 2014/1. sz. 

   Unknown author
   Máté Gábor: Research of the Local Road Network (1-18) --- Eördöghné Miklós Mária: A vízi infrastruktúra jellemzőinek vizsgálata kistelepüléses térszerkezetben (19-28) --- Pósfainé Bakota Éva: A mérnök informatikus szak ...
  • Modern Geográfia, IX. évf., 2014/2. sz. 

   Unknown author
   Józsa Edina - Fábián Szabolcs Ákos - Varga Gábor - Varga Tamás: Meredek lejtőkkel elválasztott sík felszínek domborzatmodellezésének sajátosságai dunai magaspartok példáján (1-20) --- Ovárdics Andrea: Research of the Changes ...
  • Modern Geográfia, IX. évf., 2014/3. sz. 

   Unknown author
   Gonda Tibor: A turisztikai klaszterfejlesztés régiós tapasztalatai a Dél-Dunántúlon (1-16) --- Hajnal Klára - Köbli Ádám: Hévíz turizmusának fejlődési irányai (17-36) --- Kátay Ákos: A szállodák minősítésének sajátosságai ...
  • Modern Geográfia, IX. évf., 2014/4. sz. 

   Unknown author
   Kiss Katalin: A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben (1-24) --- M. Császár Zsuzsa - Wusching Á. Tamás: A Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetének változásai 2004 és ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/1. sz. 

   Unknown author
   M. Császár Zsuzsa: Magyarország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatai a Balkán egyes államaival a 21.század elején (1-23) --- Hasanovic-Kolutácz Andrea: A boszniai háború hatása Tuzla kanton társadalmi–etnikai ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/2. sz. 

   Unknown author
   Törzsök András - Sipőcz Márk: Keszthely idegenforgalma 1909-ben és – száz év elteltével – 2009-ben (1-30) --- Berghauser Sándor: Turizmus Kárpátalján (31-54) --- Ovárdics Andrea: Történeti áttekintés az allergiás eredetű ...
  • Modern Geográfia, V. évf., 2010/3. sz. 

   Unknown author
   Csapó János - Ginzer Mónika - Trócsányi András: Sustainability and Tourism Development in Pécs with Special Emphasis on the 2010 European Capital of Culture Programme (1-14) --- Hágen András: Egy védelemre érdemes mészkő ...