Now showing items 1-20 of 60

  • Modern Geográfia, VI. évf., 2011/4. sz. 

   Unknown author (2011)
   Halmai Ákos, Halász Amadé: A Bodai Aleurolit Formáció szín- és ciklicitásvizsgálata a Bo-5- és Bo-6-jelű fúrásokban (1-14)
  • Modern Geográfia, XVI. évf., 2021/1. sz. 

   Unknown author (2021)
   Laczkó Tamás: Magyarországra érkező külföldi egészségturisták fogyasztásának nemzetgazdasági hatásai 2019-ben (1-22) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2021.16.01.01 --- Josip Tvrtko Čelan: Tourism as a Disconnecting Element ...
  • Modern Geográfia, XVI. évf., 2021/2. sz. 

   Unknown author (2021)
   Balizs Dániel: A nyelvi tájkép és a társadalmi folyamatok összefüggései Észak-Macedóniában (1-20) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2021.16.02.01 --- Varjas János: A fenntartható fejlődés megjelenése Magyarország és Anglia ...
  • Modern Geográfia, XVI. évf., 2021/3. sz. 

   Unknown author (2021-10-01)
   Lendvai Tamás, Tésits Róbert, Alpek B. Levente: A Magyarországra érkező külföldi működőtőke gazdasági kapcsolatrendszer-vizsgálatának elméleti alapjai (1960–2004) (1-28) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2021.16.03.01 --- ...
  • Modern Geográfia, XVI. évf., 2021/4. sz. 

   Unknown author (2021-12-31)
   Máltesics Péter, Lendvai Tamás: Vendégelégedettségi vizsgálatok eredményei a Bakony-Balaton Geopark területén (1-23) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2021.16.04.01 --- Kapusi János: A kétszintű földrajz érettségi vizsgálata ...
  • Modern Geográfia, XVII. évf., 2022/1. sz. 

   Unknown author (2022-04-01)
   Alpek B. Levente, Tésits Róbert, Lempek Melissza Zita, Kókay Péter, Szabó Róbert: Modern Geográfia: múlt, jelen és jövő – egy szakmai folyóirat elmúlt 15 évének tükre (1-23) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2022.17.01.01 ...
  • Modern Geográfia, XVII. évf., 2022/2. Magyarok Dél-Ázsiában tematikus sz. 

   Unknown author (2022-07-01)
   Tésits Róbert, Wilhelm Zoltán: „Magyarok Dél-Ázsiában” – Előszó a Modern Geográfia tematikus számához (5-7) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2022.17.02.01 --- Bangha Imre: Magyarországról származó utazók a 19. századi ...
  • Modern Geográfia, XVII. évf., 2022/3. sz. 

   Unknown author (2022-10-01)
   Enyedi Fruzsina, Alpek B. Levente, Tésits Róbert: A Bükk-hegységtől a nemzetközi karsztkutatásig. Beszélgetés Keveiné Bárány Ilonával [Interjú] (1-12) DOI: https://doi.org/10.15170/MG.2022.17.03.01 --- Kőműves Zsolt, Szabó ...
  • Modern Geográfia, IX. évf., 2014/3. sz. 

   Unknown author
   Gonda Tibor: A turisztikai klaszterfejlesztés régiós tapasztalatai a Dél-Dunántúlon (1-16) --- Hajnal Klára - Köbli Ádám: Hévíz turizmusának fejlődési irányai (17-36) --- Kátay Ákos: A szállodák minősítésének sajátosságai ...
  • Modern Geográfia, XIV. évf., 2019/4. sz. 

   Unknown author
   Lőrincz Katalin - Lang Letícia Anikó - Banász Zsuzsanna: A Balaton térség imázsa a helyi lakosság szemszögéből – a fiatal népesség véleménye (1-14) --- Zachar Zalán: A természetkárosítás bűncselekményés a védett fajok ...
  • Modern Geográfia, XIV. évf., 2019/2. sz. 

   Unknown author
   Szenyéri Zoltán: Dombóvár környéki települések német nemzetiségű lakosságának létszámváltozása 1941-2011 között (1-34) --- Horváth Marcell: Vasúti Új Selyemút, mint a 21. századi Eurázsia egyik meghatározó konnektivitása (35-57)
  • Modern Geográfia, XIII. évf., 2018/4. sz. 

   Unknown author
   Oláh Dániel: A közgazdaságtan elfeledett fogalmai: föld és járadék a 21. században (1-14) --- Vida György - Kovalcsik Tamás: Magyarország választási földrajzi sajátosságai a 2014-es és a 2018-as parlamenti választások ...
  • Modern Geográfia, X. évf., 2015/1. sz. 

   Unknown author
   Lucia Hrubalová: Analyses of Tourism Development in Southern Slovakia (1-11) --- Tömöri Mihály: A kiskereskedelem nagy játékosai,avagy transznacionális vállalatok a kiskereskedelemben (13-29)
  • Modern Geográfia, XI. évf., 2016/2. sz. 

   Unknown author
   Pozsgai Emília: A Templomhegyi Dolomit (Villányi-hegység) képződési környezete litológiai és szedimentológiai megfigyelések alapján (1-17) --- Farkas György: A politikai és etnikai földrajz határmezsgyéin Választási földrajzi ...
  • Modern Geográfia, IX. évf., 2014/2. sz. 

   Unknown author
   Józsa Edina - Fábián Szabolcs Ákos - Varga Gábor - Varga Tamás: Meredek lejtőkkel elválasztott sík felszínek domborzatmodellezésének sajátosságai dunai magaspartok példáján (1-20) --- Ovárdics Andrea: Research of the Changes ...
  • Modern Geográfia, XII. évf., 2017/4. sz. 

   Unknown author
   Tarrósy István: Afrikaiak a világban, afrikaiak Magyarországon – Elhanyagolt diaszpóra? (1-14) --- Fehér Tibor: Geo-Economics and Geopolitics in Europe from the Aspect of a Centre-Periphery Divide (15-28)
  • Modern Geográfia, XII. évf., 2017/1. sz. 

   Unknown author
   Sipos Anna Magdolna: Az Impact Factoron innen és túl a geográfiában. A földrajzi folyóiratok a tudománymetria mérlegén (1-69)
  • Modern Geográfia, XI. évf., 2016/3. sz. 

   Unknown author
   Hegedűs Roland: Számok – arányok – mintázatok a felsőoktatásba felvett hátrányos helyzetűek esetében (1-14)
  • Modern Geográfia, XII. évf., 2017/2. sz. 

   Unknown author
   Nezdei Csilla: Piachelyi vonzáskörzetek sajátosságai a balatoni üdülőkörzetben (1-20)
  • Modern Geográfia, II. évf., 2007/2. sz. 

   Unknown author
   Tésits Róbert - Papp János: Changes in Workplace Estabilishment Ability of County Békés from the turn of Millenium up to these days (1-29) --- Tésits Róbert: Regional employment charasterictistics of the most underdeveloped ...