Show simple item record

dc.contributor.editorFehérvári, Anikó
dc.contributor.editorVarga, Aranka
dc.date2018
dc.date.accessioned2021-01-28T10:40:20Z
dc.date.available2021-01-28T10:40:20Z
dc.identifier.isbn978-963-429-272-2
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23821
dc.description.abstractA kötet egy komplex kutatás eredményeit mutat-ja be, melynek tárgya az Arany János Programok. Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program a hátrányos társadalmi-gazdasági háttérből fakadóan különböző nehézségekkel küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskoláztatását segíti elő, hozzájárulva a közép-fokú végzettség megszerzéséhez, a szakmaszerzéshez, a felsőfokú továbbtanulás feltételeinek megteremtéséhez és végső soron ahhoz, hogy a támogatott diákok szüleikhez képest egy vagy több lépcsővel magasabbra kerüljenek a társadalmi hierarchiában. A kutatás fókuszában a hátrányos helyzetű, valamint a roma közösségekből érkező fiatalok családi hátterének, személyes sorsának alakulása, továbbá a tanulói sikeresség és a támogató programok összefüggéseinek feltárása áll. A kvantitatív és kvalitatív eszközökre egyaránt építő vizsgálat terepmunkáját a társadalmi felelősségvállalás területén kimagasló érzékenységet mutató Wlislocki Henrik Roma Szakkollégium diákjai végezték, akik maguk is jól ismerik a programban tanulók családi, szociális hátterét, iskolai, tanulmányi problémáit. A kötet a kutatás eredményeit az oktatáspolitikai környezet és a korábbi vizsgálati eredmények kontextusába illeszti be. Nem pusztán helyzetképet, tudományos elemzést ad, a program fenntartásához, fejlesztéséhez további javaslatokat is megfogalmaz.hu
dc.description.sponsorshipKészült a „TESZ-WHSZ” Tevékeny közösség, Egyéni gondoskodás, Személyes tudomány a Pécsi Tudományegyetem Wlislocki Henrik Szakkollégiumában című projekt keretébenEFOP-3.4.1- 15-2015-00009 támogatássalhu
dc.language.isohun
dc.publisherPécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégiumhu
dc.titleReziliencia és inklúzió az Arany János Programokbanhu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Wlislocki Henrik Szakkollégium [25]
    Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Show simple item record