Now showing items 1-20 of 615

  • 1994-1995, I-II. évf., 1-7. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Az újság csomagolt (ZIP) archívumának letöltése és kibontása után indítsa el a böngészőjét, majd nyissa meg az "AprosagokLapja" nevű mappába ágyazott "htm" nevű almappában található "index.html" nevű fájlt. A böngészőjében ...
  • Acta Paedagogica, I. évf., 2001/1. sz. 

   Unknown author (2015-06-10)
   Tartalom: Császár Zsuzsa: Kerettanterv szemléletváltással (2) --- Erdősi Ferencné: Néhány ötlet a szerves savak tulajdonságainak bemutatásához (8) --- Bertáné Németh Ágnes - Farkasné Kurucz Zsuzsanna: Tükörben a szakdolgozatok ...
  • Acta Paedagogica, I. évf., 2001/2. sz. 

   Unknown author (2015-06-10)
   Tartalom: Békefi Irén: Az erdei iskola szerepe a hazai oktató-nevelőmunkában (2) --- Bohár András: A kultúraközvetítés társadalmi-antropológiai kontextusairól (7) --- Huszár Zsuzsanna: Tanárjelöltek pedagógusszerep-felfogása ...
  • Acta Paedagogica, II. évf., 2002/3. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Maár Tiborné: Presztízsvizsgálat (2) --- Mrázik Julianna: Hallgatók és végzettek nyelvismerete az Európai Unió 2001-es White Paper-je tükrében (8) --- Rohály János: Allegória - dialógus - pedagógia (13) --- Reisz ...
  • Acta Paedagogica, II. évf., 2002/4. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Huszár Zsuzsanna - Rogovszky Zoltán: Szenzitivitás az önismereti és természetismereti nevelésben (2) --- Kéri Katalin: Nőkép és lánynevelés az 1960-as évek Magyarországán - a tantervek tükrében (14) --- Jancsi ...
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/1. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Géczi János: On the Biology Knowledge of Students (2) --- Hoffmann Rózsa: Gyermekeink és a közoktatási törvény (12) --- Takács Viola - Géczi János: Biológia tesztek megoldásának struktúrája (17) --- Az ...
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/2-3. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Útmutató a kiadvány használatához (2) --- A szakdolgozatok (3) --- Névmutató (52) --- A dolgozatok szerzői idő- és betűrendben (53)
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/4. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája: Ambrus Attiláné Kéri Katalin (2); Bartha Árpád (6); Bárdossy Ildikó (7); Dudás Margit (12); Kocsis Mihály (13); V. Molnár László ...
  • Acta Paedagogica, IV. évf., 2004/1-2. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Géczi János: Hungarian pupils' performance on a biology test and their IQ-s (2) --- V. Gilbert Edit: Présben (9) --- Kalányos Krisztina - Varga László: A roma kisebbség és az állami gondozottak iskolai helyzete ...
  • Acta Szekszardiensium, KPVK, Szekszárd, 2016, XVIII. tom. (pdf) 

   Unknown author
   Az Acta Szekszardiensium XVIII. kötetét tartja kézben, immáron a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kiadásában. Végbement időközben egy szervezeti átalakulás, amely során ...
  • Acta Szekszardiensium, KPVK, Szekszárd, 2017, XIX. tom. (pdf) 

   Unknown author
   This volume is a multi-disciplinary collection with a specific reflec-tion upon the research activities of the Faculty of Cultural Science, Peda-gogy and Regional Development through its publications based ...
  • Alkotó Szellemiség, 2005 

   Unknown author (2015-06-26)
   Művészeti galéria 1. (2) --- Impresszum (3) --- Rektori köszöntő (4) --- A BAT köszöntője (5) --- Szerkesztőségi üdvözlet (6) --- Ünnepi Szenátus a Tudomány Napján (7) --- BAT Professzori Ösztöndijasok - Dr. Szekeres Júlia ...
  • Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/1. sz. (pdf) 

   Unknown author (2016-02-19)
   Útjára indul az Autonómia és Felelősség folyóirat (3) --- Varga Aranka: Az inkluzivitás vizsgálati modellje [ábrákkal a 7., 10. oldalon] (5-18) --- Kéri Katalin: Nőtörténeti és leánynevelés-történeti kurzusok és kutatások ...
  • Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/2. sz. (pdf) 

   Unknown author (2016-02-19)
   Előszó az Autonómia és felelősség folyóirat második számához (3-4) --- Somogyvári Lajos: A kép-antropológia alapjai a neveléstudományban (7-19) --- Sándor-Schmidt Barbara: Egy plurális intelligencia-koncepció és a montessori ...
  • Autonómia és Felelősség, I. évf., 2015/3. sz. (pdf) 

   Unknown author (2016-02-19)
   Kirajzolódó horizontok – multiperspektivitás, inkluzivitás, diverzitás, dialógus (3-4) --- Bálint Ágnes: A játéktól a struktúrákig – Dienes Zoltán sejtései nyomában (7-18) --- Mrázik Julianna: Törekvés a minőségi intézményes ...
  • Autonómia és Felelősség, II. évf., 2016/1. sz. (pdf) 

   Unknown author
   Előszó (3-4) --- Inklúzió — Bárdossy Ildikó – Dezső Renáta Anna: A produktív tanulás időszerűsége Magyarországon (7-20) --- Diverzitás — Híves Tamás: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az integrációs Pedagógiai ...
  • Autonómia és Felelősség, II. évf., 2016/2-3. sz. (pdf) 

   Unknown author (2017-11-13)
   Dialógus — Bálint Ágnes: Tetten ért gondolatok – a gyerekszáj, az aranyköpés és az aforizma tanuláslélektani tükrében (5-18) --- Multiperspektíva — Vörös Katalin: Millenniumi hangulatban. Az ezredéves kiállítás és az ...