Now showing items 1-20 of 615

  • Mediterrán és Balkán Fórum, I. évf., 2007/1. sz. (2007. március 9.) 

   Unknown author (2015-03-25)
   Tartalom: Köszöntő (1) --- A magyar-olasz gazdasági kapcsolatok néhány sajátossága (2) --- A Balkán-félszigettől a "Balkánig" (10) --- Albánia - a siptárok országa (15) --- Hírek (20) --- Konferenciák (22) --- Könyvismertető (23)
  • Mediterrán és Balkán Fórum, I. évf., 2007/2. sz. (2007. június 18.) 

   Unknown author (2015-03-25)
   Tartalom: Köszöntő (1) --- A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet története (1916-18) (2) --- Tényezők és folyamatok Horvátország jelenlegi etnikai térszerkezetének alakulásában (8) --- A Balkán nyomában (16) --- ...
  • Acta Paedagogica, I. évf., 2001/1. sz. 

   Unknown author (2015-06-10)
   Tartalom: Császár Zsuzsa: Kerettanterv szemléletváltással (2) --- Erdősi Ferencné: Néhány ötlet a szerves savak tulajdonságainak bemutatásához (8) --- Bertáné Németh Ágnes - Farkasné Kurucz Zsuzsanna: Tükörben a szakdolgozatok ...
  • Acta Paedagogica, I. évf., 2001/2. sz. 

   Unknown author (2015-06-10)
   Tartalom: Békefi Irén: Az erdei iskola szerepe a hazai oktató-nevelőmunkában (2) --- Bohár András: A kultúraközvetítés társadalmi-antropológiai kontextusairól (7) --- Huszár Zsuzsanna: Tanárjelöltek pedagógusszerep-felfogása ...
  • Acta Paedagogica, II. évf., 2002/3. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Maár Tiborné: Presztízsvizsgálat (2) --- Mrázik Julianna: Hallgatók és végzettek nyelvismerete az Európai Unió 2001-es White Paper-je tükrében (8) --- Rohály János: Allegória - dialógus - pedagógia (13) --- Reisz ...
  • Acta Paedagogica, II. évf., 2002/4. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Huszár Zsuzsanna - Rogovszky Zoltán: Szenzitivitás az önismereti és természetismereti nevelésben (2) --- Kéri Katalin: Nőkép és lánynevelés az 1960-as évek Magyarországán - a tantervek tükrében (14) --- Jancsi ...
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/1. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Géczi János: On the Biology Knowledge of Students (2) --- Hoffmann Rózsa: Gyermekeink és a közoktatási törvény (12) --- Takács Viola - Géczi János: Biológia tesztek megoldásának struktúrája (17) --- Az ...
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/2-3. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Útmutató a kiadvány használatához (2) --- A szakdolgozatok (3) --- Névmutató (52) --- A dolgozatok szerzői idő- és betűrendben (53)
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/4. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája: Ambrus Attiláné Kéri Katalin (2); Bartha Árpád (6); Bárdossy Ildikó (7); Dudás Margit (12); Kocsis Mihály (13); V. Molnár László ...
  • Acta Paedagogica, IV. évf., 2004/1-2. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Géczi János: Hungarian pupils' performance on a biology test and their IQ-s (2) --- V. Gilbert Edit: Présben (9) --- Kalányos Krisztina - Varga László: A roma kisebbség és az állami gondozottak iskolai helyzete ...
  • 1994-1995, I-II. évf., 1-7. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Az újság csomagolt (ZIP) archívumának letöltése és kibontása után indítsa el a böngészőjét, majd nyissa meg az "AprosagokLapja" nevű mappába ágyazott "htm" nevű almappában található "index.html" nevű fájlt. A böngészőjében ...
  • Balkán füzetek, VIII. évf., 2010/8. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Mészáros Flóra: Válogatás a Balkán építészetének legjelentősebb emlékeiből --- Bevezető (5-8) --- Az antik építészet a Balkánon (9-23) --- A bizánci építészet (24-45) --- Nyugati művészet a Balkánon, avagy a ...
  • Balkán füzetek, VIII. évf., 2010/9. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Kitanics Máté, Pap Norbert [Szerk.]: Albánok --- A szerkesztők előszava (5-6) --- Mérei András - Németh Ádám: Albánia történeti kronológiája (7-15) --- Kitanics Máté: Az albán történelem mérföldkövei - a kezdetektől ...
  • Balkán füzetek, I. évf., 2003/1. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Hajdú Zoltán: Az intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra --- Tartalom: 1.Bevezetés (4) --- 2. Imperialisztikus hatalmi ...
  • Balkán füzetek, II. évf., 2004/2. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Bosznia-Hercegovina a harmadik Balkán-háború után --- Nagy Róbert: Bosznia-Hercegovina (év)számokban (4-14) --- Hajdú Zoltán: Bosznia-Hercegovina: államiság és közigazgatási térszervezés (15-31) --- Végh Andor: ...
  • Balkán füzetek, III. évf., 2005/3. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Erdősi Ferenc: A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői --- Tartalom (3) --- Bevezetés (5) --- 1. A természeti viszonyok és a közlekedés (6) --- 2. A Balkán a globális/földrészközi és az európai közlekedési ...
  • Balkán füzetek, IV. évf., 2006/4. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Horvátország az Európai Unió kapujában --- M. Császár Zsuzsa: Előszó (5) --- Bali Lóránt - Kolutácz Andrea: Horvátország történeti kronológiája (6-19) --- Hajdú ZoltánA magyar-horvát határ történeti, közjogi, ...
  • Balkán füzetek, V. évf., 2007/5. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: A BALKÁN NAGYTÉRSÉGI HELYE, HELYZETE. A BALKÁN, DÉL-EURÓPA ÉS A MEDITERRÁNEUM TERÜLETI KATEGÓRIÁINAK ÉRTÉK- ÉS STRUKTURÁLIS TARTALMA --- Térképző faktorok, nevezéktani problémák a topográfiai Dél-Európában (8) ...
  • Balkán füzetek, VI. évf., 2008/6. sz. 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Balkán keresztútján: Macedónia a XXI. század elején --- Vati Tamás: Macedónia történeti kronológiája (5-12) --- Kovács János: Macedónia, egy földrengések veszélyeztette ország (13-18) --- Pap Norbert - Reményi ...
  • Balkán füzetek, VII. évf., 2009/1. különszám 

   Unknown author (2015-06-12)
   Tartalom: Előszó (1-4) --- M. Császár Zsuzsa: A szerkesztő előszava (5-6) --- Pajović, Slobodan S."The Balkans and the Central Europe: Perceptions and misunderstandings" ("Balkan i Srednja Evropa: Percepcije i nerazumevanja") ...