Now showing items 1-1 of 1

    • Autonómia és Felelősség, III. évf., 2017/1-4. sz. (pdf) 

      Unknown author
      Tanulmányok: Multiperspektíva – Arató Ferenc: Az értékes gyermek – az értékelés negyedik dimenziója – egy lehetséges fogalmi keretrendszer vázlata (5-29) --- Inklúzió – Varga Aranka: esélyegyenlőségi dimenziók egy roma ...