Recent Submissions

 • Fiatalkorú terheltek a büntetőeljárásban 

  Bertaldó András ([2021])
  A doktori értekezés célkitűzése egyrészt a fiatalkorú terheltek büntetőeljárási helyzetének dogmatikai, jogelméleti rendszerezése, elemzése a szakirodalom átfogó áttekintésével, másrészt saját javaslatok megfogalmazása. Célul ...
 • A vadászati hatóság múltja, jelene, jövője Magyarországon 

  Makay-Beró Henrietta ([2021])
  Az értekezés célja a vadászati hatóság kialakulásának, fejlődésének, szervezetének, valamint szerepének bemutatása és létjogosultságának alátámasztása. A vadászati tevékenységet átölelő jogi szabályozás megértéséhez és ...
 • A terrorizmus elleni küzdelem egyes jogi kérdései 

  Gesztei László ([2021])
  A terrorizmus régóta az emberi civilizációnak a velejárója, az elkövetés módszerei, az elkövetők indítékai és céljai folyamatosan változtak a történelem során. A terrorizmus elleni küzdelem részét képezi a jog, ami ...
 • A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban 

  Szabó Imre Szilárd ([2021])
  Magyarországon a munkaügyi kapcsolatokat – szinte általános és egyöntetű szakirodalmi megállapítások alapján – a gyengülő szervezkedési szabadság és szakszervezeti jogok, egyre inkább kiüresedő (országos és ágazati) érdemi ...
 • A Női Terrorizmus 

  Nagy Melánia ([2020])
  Dolgozat célkitűzése a nők új dimenzióban történő szerepvállalásának elemzése a vonatkozó szakirodalom áttekintésével. Christopher Harmon szerint: „a nemzetközi terroristák több mint 30%-a nő, és a nők szinte minden felkelés ...
 • A büntetőjogi felelősség helye és ultima ratio szerepe a felelősségi alakzatok rendszerében 

  Amberg Erzsébet ([2020])
  A büntetőjog ultima ratio jellege, illetve a büntetőjog mint végső eszköz szókapcsolatok a magyar Alkotmánybíróság munkásságának kezdeti éveiben jelentek meg, és attól kezdve jelen vannak a testület gyakorlatában, megjelennek ...
 • A magyar nyelv hivatalos nyelvi jogállása és hivatalos használata Szlovéniában 

  Koren Stefán ([2020])
  1. „Az „egy állam – egy nyelv” elképzelés napjainkra meghaladottá vált: az országok természetes állapota a két-, de még inkább a többnyelvűség. Létezik egy, a többségi nemzet által használt, rendszerint hivatalos nyelvnek ...
 • A digitalizációt érintő szabályozási tendenciák az Európai Unió pénzügyi szektorában 

  Szalay Gábor ([2020])
  A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság eredményeként bevezetett, kiterjedt szabályozási reformok erőteljes strukturális változásokat idéztek elő a pénzügyi szektorban világszerte. A válság nemzetközileg összehangolt ...
 • A portugál és spanyol jogi kultúra hatása a latin (ibero) -amerikai jogrendszerekre 

  Aparicio Zoltán Gergely ([2020])
  A kutatás tárgya a portugál-spanyol-iberoamerikai jogi kultúra vizsgálata, feltételezett kiindulási premisszáikból, tartalmi gazdagodásaikon és módosulásaikon keresztül mai összetevő elemeikig. A feltételezettség kettős: ...