Now showing items 1-8 of 8

  • Acta Paedagogica, I. évf., 2001/1. sz. 

   Unknown author (2015-06-10)
   Tartalom: Császár Zsuzsa: Kerettanterv szemléletváltással (2) --- Erdősi Ferencné: Néhány ötlet a szerves savak tulajdonságainak bemutatásához (8) --- Bertáné Németh Ágnes - Farkasné Kurucz Zsuzsanna: Tükörben a szakdolgozatok ...
  • Acta Paedagogica, I. évf., 2001/2. sz. 

   Unknown author (2015-06-10)
   Tartalom: Békefi Irén: Az erdei iskola szerepe a hazai oktató-nevelőmunkában (2) --- Bohár András: A kultúraközvetítés társadalmi-antropológiai kontextusairól (7) --- Huszár Zsuzsanna: Tanárjelöltek pedagógusszerep-felfogása ...
  • Acta Paedagogica, II. évf., 2002/3. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Maár Tiborné: Presztízsvizsgálat (2) --- Mrázik Julianna: Hallgatók és végzettek nyelvismerete az Európai Unió 2001-es White Paper-je tükrében (8) --- Rohály János: Allegória - dialógus - pedagógia (13) --- Reisz ...
  • Acta Paedagogica, II. évf., 2002/4. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Huszár Zsuzsanna - Rogovszky Zoltán: Szenzitivitás az önismereti és természetismereti nevelésben (2) --- Kéri Katalin: Nőkép és lánynevelés az 1960-as évek Magyarországán - a tantervek tükrében (14) --- Jancsi ...
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/1. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Géczi János: On the Biology Knowledge of Students (2) --- Hoffmann Rózsa: Gyermekeink és a közoktatási törvény (12) --- Takács Viola - Géczi János: Biológia tesztek megoldásának struktúrája (17) --- Az ...
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/2-3. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Útmutató a kiadvány használatához (2) --- A szakdolgozatok (3) --- Névmutató (52) --- A dolgozatok szerzői idő- és betűrendben (53)
  • Acta Paedagogica, III. évf., 2003/4. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája: Ambrus Attiláné Kéri Katalin (2); Bartha Árpád (6); Bárdossy Ildikó (7); Dudás Margit (12); Kocsis Mihály (13); V. Molnár László ...
  • Acta Paedagogica, IV. évf., 2004/1-2. sz. 

   Unknown author (2015-06-11)
   Tartalom: Géczi János: Hungarian pupils' performance on a biology test and their IQ-s (2) --- V. Gilbert Edit: Présben (9) --- Kalányos Krisztina - Varga László: A roma kisebbség és az állami gondozottak iskolai helyzete ...