Show simple item record

„Homo mensura”

dc.creatorPeternák, Anna
dc.date2022-10-24
dc.date.accessioned2023-02-16T10:57:13Z
dc.date.available2023-02-16T10:57:13Z
dc.identifierhttps://journals.lib.pte.hu/index.php/paaa/article/view/5897
dc.identifier10.15170/PAAA.2022.09.01.10
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34832
dc.descriptionAt the Hungarian University of Fine Arts, two major exhibitions presented the university library’s most beautiful photographs from the 19th century (and early 20th century) and their historical-artistic context (Photo/model. Images between Art and Nature and Photo/model 2. Memories of Forgetting; curator: Miklós Peternák). Students from the University's Doctoral School created works in response to the photographs, so contemporary works were also exhibited. For the first exhibition in 2016, I created an interactive installation entitled Human Height, which allowed certain photographs (or more precisely their reproductions) to become a form of comparison in a different way from the usual approach. This paper presents this installation’s background, from the selection of the photographs used for the work to a brief analysis of the documentary shots taken in the exhibition space.Reproduction of an artwork is a kind of image that can be used to create abstract parallels, so that different works can be juxtaposed which might be difficult to see together in their original form. László Moholy-Nagy rejected the idea of decorative images as room ornaments, and instead wrote of reproductions that can be used for various purposes and can play an important role as part of a thought process. Paul Valéry, Walter Benjamin and André Malraux thought in a similar way about reproducible images, and Aby M. Warburg used photographs of artworks to illustrate complex formal-content relationships for his Mnemosyne Atlas. Today, we live in the age of virtual image databases, of digital pixel-based reproductions, where images can be organized using complex programs and even machine learning algorithms. But we still sometimes need to understand relationships through physically tangible photographs, whether they are ’original’ photographs or reproductions on paper. Photo: Photographed by the Authoren-US
dc.descriptionA Magyar Képzőművészeti Egyetemen két nagyszabású kiállítás is foglalkozott az egyetemi könyvtár 19. századi (és 20. század eleji) fotógyűjteményének legszebb darabjaival és azok történeti-művészi kontextusával (Fotó/modell. Képek a természet és művészet között és Fotó/modell 2. A felejtés emlékei; kurátor: Peternák Miklós). Az egyetem Doktori Iskolájának hallgatói alkotásokat készítettek a fényképekre reagálva, így kortárs művek is megjelentek a kiállítótérben. A 2016-ban megrendezett első kiállításra egy interaktív installációt készítettem Embermagasság címmel, amely lehetővé tette, hogy bizonyos fényképek (pontosabban reprodukcióik) a szokványostól eltérő formában váljanak összehasonlítóvá. Jelen tanulmány ennek az installációnak a hátterét mutatja be, a munkához felhasznált fényképek kiválasztásától kezdve a kiállítótérben készített dokumentációs felvételek rövid elemzéséig.A műtárgyreprodukció olyan típusú kép, amely alkalmas elvont párhuzamok megalkotására; így egymás mellé tehetünk különböző műveket, amelyeket talán eredetiben nehéz volna együtt szemlélni. Moholy-Nagy László elvetette a szobadísz funkcióval rendelkező dekoratív képek gondolatát, ehelyett különféle célokból felhasználható sokszorosított képekről írt, amelyek fontos szerepet tölthetnek be valamilyen gondolatmenet részeként. Hasonlóan gondolkodott a reprodukálható képekről Paul Valéry, Walter Benjamin és André Malraux is, Aby M. Warburg pedig a Mnemosyne Atlaszhoz komplex formai-tartalmi összefüggések szemléltetésére használt műtárgyfotókat. Ma a virtuális képadatbázisok, digitális, pixelalapú reprodukciók korát éljük, amikor a képek csoportosítása komplex programok, sőt gépi algoritmusok közreműködésével végezhető. Azonban időnként így is szükségét érezzük, hogy fizikailag kézzelfogható fotókon keresztül érthessünk meg összefüggéseket, akár „eredeti” fényképfelvételekről van szó, akár papíron megjelenő reprodukciókról. Kép forrása: A szerző felvételehu-HU
dc.formatapplication/pdf
dc.languagehun
dc.publisherA Pécsi Tudományegyetem rektorahu-HU
dc.relationhttps://journals.lib.pte.hu/index.php/paaa/article/view/5897/5696
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0hu-HU
dc.sourcePer Aspera ad Astra; Évf. 9 szám 1 (2022): Fotótörténet, fotókultúra, fotóművészet 2.; 179-189hu-HU
dc.source2064-6038
dc.source10.15170/PAAA.2022.09.01
dc.subject19. századhu-HU
dc.subjectfotográfiahu-HU
dc.subjectreprodukcióhu-HU
dc.subjectFotó/modell kiállításhu-HU
dc.subjectMKE Doktori Iskolahu-HU
dc.subjectinteraktivitáshu-HU
dc.subject19th centuryen-US
dc.subjectphotographyen-US
dc.subjectreproductionen-US
dc.subjectPhoto/model exhibitionen-US
dc.subjectHungarian University of Fine Arts (MKE) Doctoral Schoolen-US
dc.subjectinteractivityen-US
dc.title„Homo mensura”en-US
dc.title„Homo mensura”hu-HU
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record