Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2022-12-02T09:09:51Z
Szerző Rácz Edit
MTMTID:
10037565
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34554
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénAngol nyelvkönyvek nevelési potenciálja - B1 és B2 szintű angol nyelvkönyvi szövegek tartalmának több dimenziós összehasonlító elemzése
Az értekezés címe angolulThe Educational Potential of English Language Textbooks - A multidimensional comparative analysis of the content of the reading passages of B1 and B2 level English language textbooks
Absztrakt az értekezés nyelvénA tankönyvek tartalma komoly szerepet játszik egy-egy generáció tudatformálásában. „A tankönyv az emberi történelem és kultúra összefüggő képét mutatja, az emberiség által kumulált és pedagógiai szempontok alapján kiválasztott ismeretmennyiséget tárja fel, de közvetít egy, a társadalmi viszonyok által meghatározott világképet is” (Dárdai 2002: 24). Ugyanez érvényes a nyelvkönyvekre is, noha kevésbé közvetlen módon. A nyelvkönyv különleges státuszú a tankönyvek családjában, ugyanis más tankönyvektől eltérően nem az adott szaktudomány ismereteit közvetíti a tanulók felé, mint például a biológia- vagy a földrajzkönyvek, hanem egy idegen nyelv komplex rendszerét bontja olyan elemi részekre, amelyek a kor tanuláselméletével és nyelvelméletével összhangban elsajátíthatóvá tesznek egy igen bonyolult jelrendszert. Noha a nyelvkönyvi szövegek nem explicit megfogalmazásai egy társadalom által helyesnek tartott világkép jellemzőinek, témaválasztásukkal, illusztrációikkal, de még didaktikai apparátusukkal is (például: a kérdésekkel) világképformáló szerepet töltenek be. Disszertációmban új perspektívából közelítek a nyelvkönyvekhez, a nyelvkönyvet mint a nevelés eszközét vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy az idegen nyelvek elsajátításának a folyamata során a nyelvkönyvek milyen lehetőségeket nyújtanak a tanulók komplex személyiségfejlesztésére. A nyelvkönyvbeli olvasmányok tartalmát veszem górcső alá, és keresem azok érintkezési pontjait a pedagógiai dokumentumokban deklarált nevelési célokkal. Bemutatom, hogy a nyelvkönyvek szövegeit nem elég kizárólag tantárgy-didaktikai szempontok mentén megközelíteni, hanem szem előtt kell tartani a szövegek tartalmát is, mert ezek hozzájárulnak egyrészt az általános nevelési célok eléréséhez, másrészt a tantárgyintegráció megvalósíthatóságához.
Kulcsszó (Magyar)demokratikus állampolgárságra nevelés
globális nevelés
környezeti nevelés
nevelés és nyelvtanítás
nyelvkönyvkutatás
Kulcsszó (Angol)education and foreign language teaching
education for democratic citizenship
environmental education
global education
language textbook research
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőFisher Márta


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record