Show simple item record

dc.contributor.authorVarga, József
dc.contributor.authorVarró, Zoltán
dc.date.accessioned2022-05-17T11:55:23Z
dc.date.available2022-05-17T11:55:23Z
dc.date.issued2007hu
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34225
dc.description.abstractEz a tananyag a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán BA tanulmányokat folytató hallgatók számára készült a Gazdaságmatematika tárgy második féléves stúdiumának oktatási segédanyagaként. Az első félévben elsajátított matematikai analízis és lineáris algebra ismeretekre támaszkodva, ez a jegyzet a valószínüség-elmélet és operációkutatás témaköröket tárgyalja. A fent jelzett témaköröket, ugyanúgy, mint az első féléves tananyagot, alkalmazott matematikaként kívánjuk bemutatni, összekapcsolva az ismertetett elméletet gyakorlati alkalmazásokkal. Terjedelmi korlátok miatt nem törekedhettünk teljességre. Ezért például nem szerepel minden tétel bizonyítása, annak ellenére, hogy a bizonyítási módszerek ismeretét, és a bizonyítás igényét fontosnak tartjuk, és az érdeklődő hallgatótól elvárjuk. Egyes témakörök tárgyalása csak a függelékben, és meglehetősen szűk terjedelemben történik. A tananyag jobb megértését segítik a fejezetek végén található gyakorló feladatok, valamint az elektronikus formában elérhető Példatár. A definíciókat, különösen fontos megjegyzéseket ilyen kettős falú keretbe foglaltuk. Ezen belül is félkövér, illetve dőlt betűket használunk a további kiemelésre. A tételek bizonyításának végét a ♦ szimbólum jelzi. Végezetül szeretnénk megköszönni a lektorok, Dr. Komlósi Sándor és Dr. Gyetván Ferenc alapos és lelkiismeretes munkáját, akiknek észrevételei, megjegyzései hozzájárultak a tananyag jobbításához. Köszönet illeti Kehl Dániel PhD hallgatót néhány ábra elkészítésében nyújtott segítségéért, valamint Németh Györgyi technikai szerkesztőt, aki a könyv végső gondozásával járult hozzá munkánkhoz. Tapasztalataink szerint, a szerzők és a lektorok legjobb szándéka ellenére is maradhattak hibák, elírások a könyvben, amelyekért kizárólag a szerzőket terheli felelősség. Reményeink szerint azonban ezek a hibák nem mennek a használhatóság rovására.hu
dc.publisherCarboconip Nyomda, Pécshu
dc.publisherPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karhu
dc.subjectgazdaságmatematikahu
dc.titleGazdaságmatematika II.hu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record