Show simple item record

dc.contributor.authorSzücs, Tamás
dc.contributor.authorTakács, András
dc.date.accessioned2022-05-03T13:24:44Z
dc.date.available2022-05-03T13:24:44Z
dc.date.issued2016hu
dc.date.issuedVirágmandula Kft.hu
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34189
dc.description.abstractEz a jegyzet a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a Számvitel c. tárgy tananyagát képező elméleti tudnivalókat már nem tartalmazza, azok ismeretét feltételezzük és elvárjuk. A számvitel kifejezetten gyakorlati jellegű tárgy, így a témakörök feldolgozása és számonkérése során egyértelműen a feladatmegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Ez a kurzus tulajdonképpen arról szól, hogy a vállalkozást érintő gazdasági eseményeket hogyan kell a főkönyvi nyilvántartásban rögzíteni, azaz hogyan kell könyvelni. A feldolgozandó témákat összesen 8 fejezetre bontottuk: Vállalkozások alapítása, könyvvezetése (1. fejezet) Immateriális javakkal kapcsolatos könyvelési teendők (2. fejezet) Tárgyi eszközöket érintő események (3. fejezet) Vásárolt készletekkel kapcsolatos események (4. fejezet) Pénzügyi befektetések (5. fejezet) Jövedelem-elszámolás (6. fejezet) Költségelszámolás (7. fejezet) Eredmény-elszámolás (8. fejezet) Az egyes fejezetek felépítése azonos logikát követ. A fejezet elején található a témakör elméleti kifejtése, amelyet lehetőség szerint vázlatos, könnyen tanulható formában igyekeztünk elkészíteni (sajnos néhány témakör mélysége ezzel együtt is terjedelmes elméleti megalapozást kíván). A fejezetek végén a gyakorlati alkalmazás megértése érdekében kidolgozott mintafeladatok találhatók, melyeken keresztül a hallgató végigkövetheti a feladatmegoldás menetét. Ezt követően pedig megoldatlan gyakorlófeladatokat is közlünk, melyek megoldására az órákon illetve önállóan kerül sor. Meggyőződésünk, hogy a jegyzet kellő mélységű feldolgozása megfelelő alapot nyújt a sikeres vizsgához. Feltétlenül ki kell emelnünk azonban, hogy a vizsgadolgozatban gyakorlati feladatokat kell megoldani, így elengedhetetlen az órákon való megjelenés, hiszen a számonkérés alapját képező feladatok ott kerülnek bemutatásra. A tananyag elsajátításához és a vizsgához kitartást kívánunk: Dr. Szücs Tamás Dr. Takács Andráshu
dc.subjectpénzügyi számvitelhu
dc.subjectszámvitelhu
dc.titlePénzügyi számvitelhu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record