Show simple item record

dc.contributor.authorSzabó, Zoltán
dc.date.accessioned2022-04-28T09:39:06Z
dc.date.available2022-04-28T09:39:06Z
dc.date.issued2015hu
dc.identifier.isbn978-963-642-755-9hu
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34177
dc.description.abstractJelen jegyzet célja segítséget nyújtani a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának BA képzésében szereplő Gazdaságpszichológia című tantárgy anyagának elsajátításában. Jelentős részben elsőéves hallgatók által felvett szakközi kurzusról lévén szó, a jegyzet anyagának összeállítása során az elsődleges cél a gazdaságpszichológia sajátos megközelítésmódjának érzékeltetése volt olyan, nagyobbrészt mára klasszikussá vált pszichológiai, illetve gazdaságpszichológia kísérletek és kísérleti eredmények ismertetésének segítségével, ahol az adott problémák megismerése lehetőség szerint nem ütközik egyes kérdéskörök más, későbbi tantárgyakban sorra kerülő, esetenként más megközelítésű vagy mélyebb értelmezésének igényével. A jegyzetben tárgyalásra kiválasztott témakör a mainstream közgazdaságtan a priori emberképének számos szempontból és számos megközelítésben vizsgált jellemzője, az egyéni döntéshozatal racionális és önérdekkövető volta. A jegyzetben ehhez kapcsolódóan szereplő témakörök, jelesül az ön- és helyzetértékelés problémái, a heurisztikák alkalmazásának egyes döntéstorzító hatásai, az egyéni preferenciák bizonytalan helyzetben jelentkező sajátosságai, az ehhez a problémakörhöz számos ponton szorosan kapcsolódó téma, a döntések megfogalmazása, valamint befejezésül az ultimátum- és diktátorjáték egyes fontosabb kísérleti eredményeinek ismertetése remélhetőleg jó alapot nyújt az egyes témakörök mélyebb megismerésének megalapozásához. Annak ellenére, hogy az ismertetésre kerülő kísérletek és eredményeik túlnyomórészt jól illeszkednek a mainstream közgazdaságtan emberképének életszerűtlenségét hangsúlyozó kritikai álláspontokhoz, a vonatkozó kísérleti eredmények tárgyalásának nem célja a közgazdaságtan rendkívül és számos vitával övezett - a jegyzet témakörén egyébként is messze túlmutató szempontokat felvető - metodológiai kérdéseiben történő bármiféle állásfoglalás kialakítása. Egyedüli kivételt részben talán a jegyzet VI. fejezete jelenthet, ahol azonban a nem-racionális egyéni döntésekre reagáló új paternalizmus elméletében nem a mainstream közgazdaságtan, hanem a gazdaságpszichológiai, illetve viselkedési közgazdaságtani kutatási eredmények vezettek egy új, számos érdekes felvetést tartalmazó, ugyanakkor szintén számos kritikai észrevételre is csábító elmélet kidolgozásához.hu
dc.publisherPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karhu
dc.publisherCarbocomp Nyomdahu
dc.subjectgazdaságpszichológiahu
dc.titleBevezetés a gazdaságpszichológiábahu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record