Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2022-03-21T07:07:10Z
Szerző Borbáth Katalin
MTMTID:
10026094
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34045
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénPedagógusnők mentálhigiénés állapotfelmérése különös tekintettel a szakmai és női identitás kimunkáltságára-2009-2017 között, hazai mintán végzett kvantitatív vizsgálat
Az értekezés címe angolulFemale Teachers' Mental Hygiene State with Special Regard to the Development of their Professional and Female Identity-Hungarian Research Between 2009-2017
Absztrakt az értekezés nyelvénAz aktív pedagógusnők mentálhigiénés állapotfelmérésére fókuszálva vizsgálja az egyéni és a szakmai identitást, keresi az összefüggést a szakmai és a női identitás megléte, kimunkáltsága és a mentálhigiénés állapot stádiuma között. Fontos kiemelni, hogy a mentálhigiénés állapot felmérése két irányból történt: mind a kiégés felől, mind a pszichés jóllét, az életszemlélet milyensége felől. A dolgozat a személyiség dinamikus felfogását képviseli a folyamatos fejlődés lehetőségében, miközben tudatos alakításának meglétét keresi a pedagógusnők mentálhigiénés állapotának komplex felmérésével. A dinamikus felfogásnak leginkább megfelelő személyiség definíció McAdams (1995) integratív három szintű személyiség modellje, amiben a pszichológia különböző irányzatainak személyiség elméletei összegzésére tett kísérletet. A modellben igyekezett összegezni a személyiségről alkotott fogalmakat, miszerint a személyiség egyik szintjén találhatóak a személyiségvonások, amelyek időben, térben függetlenek. Másik szintjén fogalmi konstrukciók (attitűdök, hiedelmek, motívumok, szerepek stb.) vannak, amelyek már erős kapcsolatban vannak a szociális környezettel és a harmadik szintet már komplex egységek, narratív én-történetek alkotják, amik össze szerveződve narratív identitássá válnak (McAdams, 1995).
Kulcsszó (Magyar)identitás
kiégés
pedagógusnő
pszichés jóllét
személyiség
Kulcsszó (Angol)burnout
female teacher
identity
personality
psychological well being
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőHorváth H. Attila


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record