Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2022-02-26T09:29:05Z
Szerző Molnár Emese
MTMTID:
10025326
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/33988
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA destrukció és a pszichoszomatikus betegségtörténés kapcsolata Sabina Spielrein munkássága nyomán
Az értekezés címe angolulThe relationship between destruction and psychosomatic disorders following Sabina Spielrein's work
Absztrakt az értekezés nyelvénA disszertáció a destrukció és a pszichoszomatikus betegségtörténés kapcsolatát járja körbe. A középpontban Spielrein „A pusztítás mint a keletkezés oka” című munkája áll, melynek alaptétele, hogy a destrukció alapvetően pozitív, és a fejlődést, gyógyulást segíti elő. Felfogásában mindenfajta keletkezés és fejlődés alapja a destrukció, és mindenfajta disszociáció mögött a keletkezés okát találhatjuk meg. A disszertáció célja feltárni és megvizsgálni, hogy a szomatizációval, illetve egyéb pszichoszomatikus tünetekkel érkező páciensek miként tudják önpusztító folyamataikat saját gyógyulásuk és fejlődésük szolgálatába állítani, vagyis hogyan válhat a destrukció természetessé és kikerülhetetlenné. Ennek mentén bemutatja Spielrein kulcsfogalmait, nézeteinek érvényességét, tovább élését és gondolatainak hatását a pszichoanalitikus és jelenkori pszichoszomatika-elméletekre; valamint a pszichoanalitikus/pszichoterápiás gyakorlatban való terápiás konzekvenciákat. Spielrein a kor számos neves elméletalkotójával tartott baráti és/vagy kollegiális kapcsolatot; életében a családi miliő és dinamika, a töréspontok, amelyek mentén sérülései és betegsége bekövetkezett, meghatározták személyiségének alakulását, a destrukcióval való „találkozását”, tudományos érdeklődését – végső soron a gyakorlat és az elmélet kapcsolatát. Publikációiból látni gondolkodásának ívét, szakmai érdeklődésének csomópontjait: a szabad asszociációtól, a képi-szemléletes-szimbolikus gondolkodáson át eljutott a testig és a testi tünetképzés jelenségéig. A pszichoszomatikus tünetek mai megközelítéseiben jól nyomon követhető a betegségkategóriák változása, illetve az, hogy a tünetek hátterében egy még ismeretlen szomatikus patológia, valamint extraorganikus tényezők együtthatása áll. A funkcionális szomatikus zavar diagnosztikai elnevezés – miközben – bemutatja a tünetekért felelős neurobiológiai rendszerek és hormonok szerepét, alapvetően tárgykapcsolati elvekre épül, valamint az interszubjektivitás és mentalizáció elméleti és terápiás vonatkozásait hangsúlyozza. A testelme koncepciója a pszichoszomatikus tünetek megértésénél különösen fontos, hiszen ezáltal jól látható, hogy az elme elképzelhetetlen egyfajta testet öltöttség nélkül, a tudatosság testi állapotunk letérképeződése, és az érzelmek a testen keresztül, a testben nyilvánulnak meg. A szelf a testben, a testi élményekben gyökerezik, és az interszubjektivitás révén fejlődik.
Kulcsszó (Magyar)destrukció
funkcionális szomatikus zavar
mentalizáció
szomatizáció
testet öltött mentalizáció
Kulcsszó (Angol)destruction
embodied mentalization
functional somatic disorder
mentalization
somatization
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK Pszichológia Doktori Iskola
TémavezetőTiringer István


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record