Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2022-02-15T07:28:25Z
Szerző Galántai László
MTMTID:
10036526
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/33956
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA jelentések számtana. Kvalitatív komparatív analízis a nevelésszociológiában
Az értekezés címe angolulThe arithmetic of the meanings. Qualitative comparative analysis in the sociology of education
Absztrakt az értekezés nyelvénAz iskola és az oktatás világa zavarba ejtően sokféle világ. A kutatásmódszertan felől szemlélve úgy tűnik, adatközlő- és adatgeneráló szervezetek sokasága népesíti be. Az iskolát, természetesen, nem adatközlők, hanem tanulók és tanárok lakják, akik mindennapi tevékenységük során strukturálatlan, kvalitatív, szöveges adatok sokaságát generálják. A dokumentumok aligha felfogható mennyiségéhez a kutatói érdeklődés által életre hívott kvalitatív adatok társulnak: megfigyelési naplók, kötetlen reflexív naplók, nyitott kérdések generálta kérdőívek és strukturálatlan vagy félig strukturált interjúk hozzák létre az oktatás világáról rendelkezésre álló elsődleges adatokat. A strukturálatlan, kvalitatív szöveges adatok bőségére a kutatásmódszertan az adatbányászattól mára elkülönülő, önálló területtel reagált, amely szövegbányászat, szöveganalitika, legújabban nlp (natural language processing) néven építi önálló eszköztárát a szövegadatok strukturálására és modellezésére. Az elv mindig azonos: strukturálni a kvalitatív (szöveges) adatot, hogy az strukturált (kvantifikált) formában már hozzáférhető legyen a matematikai műveletekkel végzett elemzés számára. Ezek a módszertanok mind kvantitatív szemléletűek, magas megbízhatóságra és külső érvényességre törekszenek, de ennek ára minden esetben információvesztés. A jelentések egyedi gazdagságának és mélységének egy része itt törvényszerűen elveszik, mert az egyedi jelenségek megragadásában ezek a módszertanok a kutató-befogadó által végrehajtott kvalitatív elemzésekkel nem versenyezhetnek, és ez nem is céljuk. Dolgozatunk tárgya a kvalitatív komparatív analízis (QCA), és annak lehetséges neveléstudományi alkalmazása. Kutatás-módszertani tárgyú disszertációról van szó, amelynek célja egy, a hazai neveléstudományi diskurzusban új, kvalitatív adatokon alkalmazható kutatás-módszertani elemzőeszköz minél mélyebb megértése, bemutatása és alkalmazása. Igyekszünk majd minél mélyebben, a matematikai (Boole-algebrai) alapokig visszamenve elemezni a QCA lépéseit adó algoritmusokat, hogy ezzel segítsük a módszertan megértését és alkalmazhatóságának pontos meghatározását. A módszertan újdonsága mellett a téma aktualitását megalapozza a kvalitatív adatok bősége, amely a neveléstudományban is éppúgy jellemző, mint a társadalomtudomány többi területén. Kutatási alkalmazásai mellett – amelyek körét a dolgozat minél pontosabban definiálni igyekszik – a QCA egyetempedagógiai1 szempontból is releváns. Egy olyan többlépéses, algoritmizált 1 A kevéssé elterjedt fogalmat Pukánszky (2014) nyomán alkalmazzuk.
Kulcsszó (Magyar)kutatásalapú tanárképzés
kutatásmódszertan
kvalitatív komparatív analízis
mobilitás
tartalomelemzés
Kulcsszó (Angol)content analysis
qualitative comparative analysis
research based teacher education
research methods
social mobility
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőForray R. Katalin


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record