Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2022-02-14T14:30:28Z
Szerző Sütő Éva
MTMTID:
10056928
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/33955
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénMOTIVÁLATLANOK, VAGY ROSSZUL MOTIVÁLUNK? A tanulási motiváció vizsgálata a 9-11. évfolyamra járó szakképző iskolások körében
Az értekezés címe angolulARE THEY DEMOTIVATED OR DO WE MOTIVATE THE WRONG WAY? The examination of learning motivation among 9th and 11th grade vocational training school students
Absztrakt az értekezés nyelvénA társadalmi fejlődés központi kérdése, hogy a felnövekvő generáció megismerje az előző nemzedékek által felhalmozott tudást, tapasztalatot, mert ez adja az alapját a további fejlődésnek. A 20. század második felétől az eddiginél még nagyobb tudományos és technikai fejlődésnek vagyunk szemtanúi. Amennyiben az oktatás csupán a régi tudás átadására törekszik, és nem készíti fel a fiatalokat a gyors változásokhoz való alkalmazkodásra, nem tudja betölteni társadalmi funkcióját. A szakképző iskolákba egyre kevesebb és gyengébb képességű diák kerül be. A motiválatlan tanuló nem válik jó szakemberré. A munkaerőpiac azonnal alkalmazható, naprakész tudást vár el azoktól, akik a munka világába lépnek. Ma már a megszerzett tudás nem egy életre szól, és csak az tudja biztosítani munkaerőpiaci stabilitását, aki kész és képes a megújulásra, aki hajlandó alkalmazkodni az elvárásokhoz, továbbképezi magát, vagy átképzésen vesz részt, lépést tart a technológiai fejlődéssel. A felnövekvő generáció már nem tanítható meg mindarra a tudásra, amire élete végéig szüksége lehet, ezért az iskolák feladata, hogy a diákok olyan kompetenciákra tegyenek szert tanulmányaik során, amelyek a mindenkori technikai újdonságok, illetve az újonnan megjelenő szakmák elsajátítását lehetővé teszik (Sütő, 2019). Régóta foglalkoztatja a pedagógusokat az a kérdés, hogyan lehet a tanulók érdeklődését felkelteni, a tanulás iránti elkötelezettségüket fokozni. Mi ösztönzi az egyes diákokat a minél jobb tanulmányi eredmény elérésére, szemben másokkal, akik csupán a tanulás elkerülésére törekszenek. A szakképző iskolában oktatók gyakran szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a velük szemben, az iskolapadban ülő diákok egy része nem akar a tanórai feladatokban részt venni, nem akar tanulni. Az iskolai eredményesség szempontjából kardinális kérdés, milyen faktorok hatnak a tanulási motivációra, hogyan növelhető az oktatás hatékonysága. A tanulók nem jellemezhetők a motiváció meglétével vagy teljes hiányával. Minőségi különbségek vannak abban, hogyan válnak a tanulók motiválttá, és ezek a különbségek jelentősen befolyásolják a teljesítményüket. A kutatók és a pedagógusok már régóta igyekeznek megoldást találni a fenti problémákra, azonban az eredmények még váratnak magukra. A változások csak a kutatók, pedagógusok, diákok alkotta triász közös összefogásával valósíthatók meg. Ehhez szükségesek, hogy a kutatási eredmények mentén haladva a mindennapi oktatásban is megvalósuljanak azok a tevékenységek, amelyek megoldást jelenthetnek a problémára. A fentiek jelentették a kiindulási pontot, hogy elkezdjük a tanulási motivációt kutatni, a formáit, forrásait, a befolyásoló tényezőket. A szakirodalom tanulmányozása mellett a szakképző iskolásokat helyeztük a kutatás középpontjába. Azokat a diákokat, akiket a munkaerőpiac a szakmai vizsga letétele után vár, hogy szakember utánpótlását biztosítsa. Ezek a diákok nem jutottak be a szakgimnáziumba, néhány esetben kötelezően beiskolázták őket valamelyik szakmára, gyakran hátrányos helyzetűek.
Kulcsszó (Magyar)célorientáció
önszabályozó tanulás
szakképző iskola
tanulási motiváció
Z generáció
Kulcsszó (Angol)generation Z
goal orientation
learning motivation
self-regulated learning
vocational training school
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőBálint Ágnes


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record