Show simple item record

dc.date2000. március 29
dc.date.accessioned2021-11-19T10:54:29Z
dc.date.available2021-11-19T10:54:29Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24896
dc.description.abstractEz a kötet a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara által 2000. március 29-én Budapesten, „Új kihívások és vállalati válaszok az ezredfordulón” címmel tartott konferencia előadásainak rövidített, szerkesztett változata. A rendezvény két okból is ünnepinek minősült. A 2000. évben emlékezünk meg a kar alapításának 30. évfordulójáról. Az egyetemi szintű közgazda- sági szakemberek képzése 1970. szeptember 1-jével kezdődően indult meg Pécsett, az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Nappali Tagozatán, az első nem budapesti intézményben. Az eltelt 30 év során a kar a hazai közgazdász és üzletemberképzés meghatározó szereplőjévé vált. A rendezvény budapesti helyszíne tisztelgés az eredeti anyaintézmény, az alapítók előtt, de egyben jelzése annak is, hogy a kar beletartozik a hazai gazdasági élet vérkeringésébe. Ünnepivé teszi az alkalmat az a tény is, hogy karunk megbecsülésnek örvendő oktatója Dr. Hoványi Gábor egyetemi magántanár, tanszékvezető, a közgazdaságtudományok doktora a közelmúltban töltötte be 70. életévét. Hoványi professzor úr több mint egy évtizede erősíti oktatóként intézményünket. A Magyar Tudományos Akadémia Ipar- és Vállalatgazdasági Kutatóintézete és a pécsi kar együttműködése közös, akadémiai tanszék létrehozásában öltött testet 1988-ban. Az ily módon létrejött Ipargazdaságtan Tanszék működése modell értékűvé vált az akadémiai intézetek és az egyetemek oktatási kapcsolatainak formalizációjában. A tanszékvezető elődök (Dr. Botos Balázs és Dr. Török Ádám) munkáját folytatva Dr. Hoványi Gábor irányításával a tanszéki kollektíva az ipar- és vállalatgazdasági kutatások bázisán széles hazai és nemzetközi kitekintésben oktatta a pécsi közgazdász hallgatóknak az iparpolitika, a versenyképesség, a válság menedzselés szakmai ismereteit. A három tanszékvezető jelenléte és előadása a konferencián a munka töretlen folyamatosságát jelzi. A Tanszék tevékenységében a súlypontok áthelyeződését Hoványi professzor azon felismerése jelentette, amely a vezetési tanácsadás egyetemi oktatása iránti igényeket jelenítette meg. A Tanszék kezdeményezése jó támogatókra talált a Vezetési-Szervezési Tanszék oktatóiban és koprodukció eredménye a Management/Consulting (Vezetési tanácsadás) specializáció oktatása igazi sikertörténet a karon. A már 6 évfolyamon tanulmányokat befejezett specializációs hallgatók tudása a munkaerő-piacon igen jól hasznosítható. A specializáció oktatása mögött közreműködők, támogatók széles köre áll. A nemzetközi tanácsadó cégek képviselői mellett a tanácsadói szakma magyar partnerei is a képzés mögé álltak. Dr. Komái Gábor tiszteletbeli docens, az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Kft. igazgatójának jelenléte és előadása fémjelzi a kapcsolatrendszernek ezt az elemét. Dr. Hoványi Gábor széleskörű vállalati kapcsolatait is a képzés szolgálatába állította. Ebben a körben különös jelentőséggel bír a DUNAFERR Rt. anyagi és erkölcsi támogatása, amely az utóbbi években a Tanszék működésének financiális alapjait biztosítja. Dr. Horváth István elnök-vezérigazgató úr előadóként való személyes közreműködése a konferencián bizonyítéka a kooperáció tartósságának, A tanulmánykötetben szereplő előadások nemcsak a tanszék és a kar válaszait jelentik az ezredforduló kihívásaira, hanem a magyar közgazdász szakma egésze által vallott véleményeket is türközik. Olyan válaszok fogalmazódnak meg a kihívásokra, amelyek minden bizonnyal időtállóak és a jövőben is vállal- hatóak lesznek. Évtizedes kutatási-oktatási tapasztalatok, egy termékeny életpálya eredményei és bölcsessége teszi megalapozottá a válaszadást. A konferencia megrendezését a (korábbi) Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Mecenatúra Pályázatán elnyert támogatás és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. anyagi hozzájárulása segítette elő. Az előadás szövegek kötetbe szerkesztését Farkasné dr. Kurucz Zsuzsanna egyetemi docens és Mezei Katalin tanársegéd, az Ipargazdaságtan Tanszék oktatói végezték el. A kar vezetése, munkatársai és hallgatói nevében köszöntőm a születésének kerek évfordulójához érkezett Dr. Hoványi Gábor professzort és kívánok néki további sikeres oktatómunkát, személyes örömöket és sok csillogó szemű, tanulni vágyó hallgatót!hu
dc.subjectemléküléshu
dc.title"Új kihívások és vállalati válaszok az ezredfordulón"hu
dc.title.alternative2000. március 29-én elhangzott előadások szerkesztett változatahu
dc.title.subtitleTudományos emlékülés Hoványi Gábor 70. születésnapja tiszteletérehu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record