Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2021-11-08T07:41:27Z
Szerző Ács-Bíró Adrienn
MTMTID:
10064384
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24856
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénNői fogvatartottak oktatás-nevelés szempontú egyéni és intézményi profiljának rendszerszintű vizsgálata az eredményes reintegráció érdekében
Az értekezés címe angolulSystem-level examination of the individual and institutional profile of female prisoners in terms of education for effective reintegration
Absztrakt az értekezés nyelvénAz általános kép a büntetés-végrehajtás ismeretlen világáról szélsőségek között mozog, inkább sztereotipizált, mint reális. Egy zárt rendszer működésének elemzése speciális feladatok elé állítja a kutatót, a téma szenzibilitása fokozott mértéktartást, tudományos távolságtartást, és tárgyilagos véleményalkotást vár el. A jelen börtönoktatás kérdéseit, a nők képezhetőségét kevéssé lehetséges vizsgálni a célcsoport és a keretrendszer sajátosságainak mélyebb ismerete nélkül. Az értekezés ezek alapján egyrészt a Büntetés-végrehajtási Szervezet, másrészt a női fogvatartottak egyéni és csoportos jellemzőire, helyzetére, valamint a reintegrációt segítő oktatási-képzési kilátásaikra helyezte a hangsúlyt. Kutatásunk a Kalocsai Fegyház és Börtönben valósult meg, célcsoportunkat a jogerősen szabadságvesztésüket fegyház, börtön végrehajtási fokozatban töltő, szabadulás előtt álló női fogvatartottak alkották. A szerző abban a különleges helyzetben van, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön állományának külsős tagjaként, segítő szakemberként, önkéntesként, majd gyakornokként és kutatóként több éve átfogó betekintést nyerhet a rendszer működésébe. A tevékenységkörök ellátásának ezen formája a kutatás szempontjából kedvező hatású, mivel mind az állomány tagjaival, mind a fogvatartottakkal megfelelő szintű együttműködés alakult ki. A terepismeret a megfigyelést és a kutatómunkát segítette, annak alapvető megvalósíthatóságát, valamint elmélyítését biztosította. A börtönkutatás szempontjából az egyéni és intézményi profil jellemzőinek megismeréséhez fontos a tapasztalat, a hely-, személy- és rendszerismeret, amely alapjaiban járult hozzá a kutatás tervezéséhez, kivitelezéséhez, illetve a súlypontozáshoz. Kutatásunk a fogvatartottak körében olyan csoportot vizsgál, amely az időspektrumon állandó populációt képez. A téma napjainkban talán még aktuálisabb, mint valaha, amely egy régóta fennálló problémakört kíván mélységében megismerni, és azokra reflektálni, ezzel megoldási (kezelési) alternatívákat megvilágítani. A várható eredmények tükrében felértékelődik a fogvatartottak részéről a motivált részvételi szándék, valamint a büntetés végrehajtási intézetben a szervezet által támogatott, személyes kutatói jelenlét. A dolgozatban bemutatott összefüggések és eredmények komoly társadalmi, szociális és gazdasági hasznosíthatósággal bírnak. Képet adnak a női fogvatartottak magyarországi helyzetéről, továbbá a hatékony reszocializáció megvalósításához kínálnak további irányokat. A szerző célja a bv., illetve a fogvatartottak képzési jellemzőinek és lehetőségeinek feltárása, amelyek a gyakorlatba beépíthető módszertani eljárásokkal a reintegrációs tevékenység eredményességét erősíthetik.
Kulcsszó (Magyar)börtönügy
nevelési paradigma
női fogvatartottak
profil
reintegráció
Kulcsszó (Angol)educational paradigm
female prisoners
penitentiary
profile
reintegration
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőDi Blasio Barbara


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record