Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2021-06-25T06:36:39Z
Szerző Maisch Patrícia
MTMTID:
10056927
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24061
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA nők olvasóvá nevelése a reformkori Magyarországon
Az értekezés címe angolulLiteracy Education of Women at the Hungarian Reform Era
Absztrakt az értekezés nyelvénA 18. század végén az irodalmi élet, az olvasóközönség összetétele gyökeresen megváltozott, s a korábbiakban sosem tapasztalt növekedésnek indult. Ezekben az évtizedekben jelentek meg a nők, a gyerekek és az alsóbb társadalmi rétegek az olvasóközönség soraiban. A szakirodalom a századfordulóra teszi az olvasás forradalmának időszakát. Az újfajta olvasóközönség újfajta igényeket vonzott magával, mindez pedig gyakorta (nem is oly látatlanul) politikai és/vagy nemzeti érdekekkel is összefonódott. Az olvasás kérdése számos tényező miatt került az érdeklődés és a közéleti diskurzus szervező témájává. A felvilágosodás eszméi, a nevelésügy fókuszba emelkedése magával vonzotta az alfabetizáció kezdeteit. Egyre többen tudtak olvasni, az ipari forradalom vívmányai pedig lehetővé tették, hogy az olvasnivaló el is ju(tha)sson a közönséghez. Az új nyomtatási technika nem csupán a könyvkiadás terén hozott fellendülést, a lap- és folyóirat-kiadás szintén virágkorát élte. A tematikus lapok megteremtették az irodalom, szépirodalom széles körökhöz való eljutását, de hasábjaikon a tudomány, a felvilágosodás eszméi és politikai jellegű írások is helyet kaptak. Mindezen változások az olvasás forradalmával egységben egyfajta olvasói dühöt, az olvasás iránti szenvedély jelenségét váltották ki. A korszak gondolkodói – felismerve az ebben rejlő veszélyforrásokat – mind többször értekeztek a megfelelő, lelket emelő, elmét pallérozó olvasmányok megválasztásáról, emellett pedig olyan irodalmi/divatlapok is napvilágot láttak, melyek olvasásra ajánlott műveket közöltek. Az olvasóvá nevelés folyamata tehát nem csupán intézményi szinten, a betűvetés és olvasás elsajátításában rejlett, hanem egy sokkal szélesebb spektrumon, a közéleti diskurzus egészét behálózva. A sajtótermékek a nevelés fórumává váltak. 3 A doktori értekezés az olvasóvá nevelés jelenségét a hosszú 19. század első felében, nevelés- és művelődéstörténeti szempontból vizsgálja női perspektívában. A téma sokrétűsége miatt a vizsgálat fókusza – a 18-19. század fordulója változásainak figyelembevételével – a reformkori Magyarországra összpontosul. A kutatás a nők olvasóvá nevelése mellett szemléltetni kívánja a korszak nőnevelés-történeti helyzetét, a női művelődés lehetőségeit és – részben – a nők irodalmi szerepvállalásának színtereit. A kutatás célja, hogy a választott források bevonásával és elemzésével hozzájáruljon a nőnevelés-történeti, olvasástörténeti, hungarológiai és társadalomtörténeti kutatások horizontjának, s az interdiszciplinaritás hídjainak szélesítéséhez.
Kulcsszó (Magyar)lánynevelés
női művelődéstörténet
női olvasás
nőnevelés-történet
olvasástörténet
Kulcsszó (Angol)feminine reading
history of feminine literacy development
history of reading
women’s education
women’s education history
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőAmbrusné Kéri Katalin


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record