Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2021-04-21T09:12:44Z
Szerző Ladnai Attiláné Szerencsés Anita
MTMTID:
10053008
Webcímhttp://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23974
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénTartalmi szabályozók vizsgálata a Positive Education modell alapján a hazai közoktatás egy szegmensében
Az értekezés címe angolulPositive Education Modell-based examination Hungarian educational content regulations
Absztrakt az értekezés nyelvénA kutatásban öt intézményben, elemzési egységenként (összesen 21 darab) történt feltáró elemzés. Az elemzésben a MAXQDA segítségével kinyert kódok tartalmi egységeit tartalmazó Word dokumentum terjedelme 266 oldal (részletesen ld. 4. és 18. melléklet), mely 5648 db kódolt egységet tartalmaz összesen a 26 PE indikátor és 6 PE elem vonatkozásában. Ezek alapján megállapítást nyert, hogy a kutatás által létrehozott PE indikátorlista, amely közvetve a PE elemeinek előfordulását is jelzi, jól használható arra, hogy tantervi szabályozókban láthatóvá és mérhetővé tegye a Positive Education (Seligman modellje alapján) előfordulását. A kutatás alapján elmondható, hogy mind az öt intézményben megjelenik az összes PE elem: pozitív kapcsolatok, pozitív teljesítmény, pozitív elkötelezettség, pozitív egészség, pozitív érzelmek, pozitív célok. A PE indikátorainak tekintetében megállapítható, hogy a mindfulness, hála, megbocsátás, flow találhatóak meg legkevésbé a vizsgálati egységekben. A kutatás a PE elemek esetében az általános és középiskolai összehasonlítás alapján rávilágít, hogy a legégetőbbnek a pozitív érzelmek fejlesztése mutatkozik, hiszen ezáltal az érzelmi intelligencia, megbocsátás és hála stb. elemek pozitív hozadéka is várható. A kerettanterv alsós és felsős elemzéséből láthatóvá válik, hogy egyik tantervben sem jelentek meg az alábbi indikátorok: 2,6,8,10,17,18,22,23. Ezt a pedagógiai programok a vizsgált intézmények legtöbbjeinek esetében ellensúlyozták. A Boldogságóra program kötetei és Az Életrevaló 7 szokás program kötetei számos közös vonást tartalmaznak. Előfordulnak azonos történetekre és kapcsolódó anyagokra történő hivatkozások a kötetekben (pl. az idő szerepének tudatosítása esetében). Az egyes elméleteket feldolgozó feladatok között szintén gyakoriak az áthallások. Összességében a Boldogságóra és az Életrevaló 7 szokás programok koncepciója, közös gyökerei elvitathatatlanok. Az írásbeli interjúban meghatározott 26 kérdés alkalmas arra, hogy megválaszolását követően bárki képet alkothasson magáról (intézményéről/programjáról) a tekintetben, hogy a PE elemei és indikátorai az általa folytatott oktatási-nevelési folyamatban, megjelennek-e, illetve ha megjelennek, milyen arányban. Ennek ismeretében további fejlesztési irányok kijelöléséhez is hozzájárulhatnak az interjúban feltett kérdések.
Kulcsszó (Magyar)flow élmény az oktatásban
jóllét a tantervi szabályozásban
karaktererőségek
PE elemek és indikátorok
pozitív oktatás/nevelés/ pedagógia
Kulcsszó (Angol)character strengths
flow
PE elements and indikators in Hungaraian education
Positive Education
wellbeing in classroom
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőBálint Ágnes


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record