A PTE-n 2014-2015-ben megvalósított projekt részeként - a nemzetközi és hazai tudományos tapasztalatokra alapozva és oktatáspolitikai célokhoz igazítva - született meg a "Befogadó Egyetem" elnevezésű, helyzetelemzést és stratégiai javaslatot is tartalmazó kötet. A 2018-ban indult projekt (PTE BTK NTI: EFOP-3.4.3-16-2016-00005 "Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben") az inkluzív akadémiai kiválóság modelljének továbbgondolását, a benne rejlő alkalmazhatósági lehetőségek feltárását és a modell PTE-n való megvalósítását célozta. Célunk a "Befogadó Egyetem" koncepció és a hozzá kapcsolódó komplex fejlesztés gyakorlati megvalósítása. A komplex fejlesztés az egyetemi klíma, együttműködési- és szolgáltatásrendszer átalakítását célozza, melynek következtében szélesedik a bekapcsolódó, sikerrel előrehaladó hallgatói kör. Társadalmi felemelkedési programok indítása, melynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok tehetségüknek és elvárásaiknak leginkább megfelelő képzéseken a tanulmányi eredményeik javítása és a sikeres, valamint eredményes tanulmányi előmenetel biztosítása. További, olyan program kidolgozása, amely révén nő a diploma szerzés esélye a lemorzsolódás kockázatával érintettek, a hátrányos helyzetűek, a hátrányos térségből származók, a fogyatékkal élők körében. A konkrét beavatkozáshoz szükséges a Befogadó Egyetem szervezeti egységének koordinációjával a témához kapcsolódó és a PTE-n már meglévő jógyakorlatok működtetőivel olyan "kerekasztal" felállítása, mely rendszeres találkozóival alkalmassá válik a tapasztalatcserére, a szinergiák megerősítésére. Ennek segítségével a PTE-n elszigetelten működő sikeres programok (pl. mentori rendszerek, roma szakkollégium, érzékenyítő kurzusok és események, támogató szolgálatok stb.) összehangolása, disszeminációja, az eredmények növelése várható. A Befogadó Egyetem szervezeti egységének koordinációjával a "kerekasztal" résztvevői köre olyan további és összehangolt, a teljes egyetemre vonatkozó fejlesztéseket és akciókat indíthat, melyek hallgatói létszámnövekedéshez és sikeresebb hallgatói kibocsátáshoz vezetnek. A fejlesztés egyik szegmense a beiskolázási kör bővítése, mely során a térségben megszólítható főként hátrányos helyzetű középiskolásokkal, valamint a sajátos (befogadó) egyetemi arculat segítségével további külföldi diákokkal növekedhet a PTE hallgatói létszáma. A fejlesztés másik oldala a PTE-n belül a befogadás, mint horizontális szempont ("brand") láthatóvá tétele. Kapcsolódó kurzusok, események, támogató hálózat, képzések, szakmai tapasztalatcsere stb. az egyetemi polgárok téma iránti elköteleződéséhez, az alapvető célkitűzések megvalósításához vezethet.

Recent Submissions

 • Befogadó Egyetem - Itt és most 

  Vitéz Kitti
  A befogadásnak régi hagyományai vannak Magyarországon. A különböző szokásokkal rendelkező „vendégek” befogadására már Szent István felhívta fiának, Szent Imre hercegnek a figyelmét. Mi, Szent István kései utódai, a pécsi ...
 • Sokszínűség 

  Deli, Kitti
  A Diversity Activities Resource Guide című kötet magyarországi adaptációja a sokszínű tanulói környezet befogadóvá/inkluzívvá tételének gondolatához és kialakításához nyújt segítséget a köznevelésben és a felsőoktatásban ...
 • Inclusive University 

  Arató, Ferenc; Varga, Aranka
  The present paper assumes that mutual inclusion is equal to successful personal and collective progress, while continuous and targeted interventions serving it are collectively marked by the term inclusive. Inclusive model ...
 • Befogadó egyetem 

  Arató, Ferenc; Varga, Aranka
  A következő írás a kölcsönös befogadást sikeres személyes és közösségi boldogulásként tételezi, és az érdekében tett folyamatos és célzott beavatkozások közös jelzőjeként használja az inkluzív megnevezést. Inkluzív modellként ...