Angol címe: Cultural Science Review

Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Szerkesztőség: Szécsi Gábor (főszerkesztő); Bús Imre (főszerkesztő-helyettes); Boronkai Dóra; K. Farkas Claudia; Rácz Barbara; Zádori Iván --- 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. +36 (74) 528-300

Szerkesztőbizottság: Boros János elnök (Pécs); Bárczi Zsófia (Nitra, Nyitra); Pálfi József (Oradea, Nagyvárad); Hörcher Ferenc (Budapest); Ivanović, Josip (Subotica, Szabadka); Klein Sándor (Budapest); N. Horváth Béla (Szekszárd); Orbán Jolán (Pécs); Szabó Tibor (Szeged)

Megjelenés: Évenként négy lapszám, három magyarul, a negyedik angol nyelven

ISSN: 2676-9158

Tárgyszavak: kultúratudomány, pedagógia, filozófia, művelődés- és eszmetörténet

Lelőhely: Honlap: URL -- MATARKA

A szerkesztőség elérhetősége: kulturatudomanyiszemle@kpvk.pte.hu

Megjegyzés: Kultúratudományi Szemle a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara gondozásában megjelenő tudományos folyóirat. A folyóirat kultúratudományi, pedagógiai, filozófiai, művelődés- és eszmetörténeti témájú cikkek, tanulmányok, vitaanyagok és könyvismertetések megjelentetésével kínál szakmai fórumot az egyetemes és magyar kultúra történetével, helyzetével, jövőjével, a napjainkat jellemző kulturális értékváltásokkal és a kortárs pedagógiai irányzatokkal foglalkozó kutatók számára. A szerkesztők reményei szerint a folyóirat egyúttal egy új, nyitott szellemiségű, szakmai műhely alapjává is válik az elkövetkező időszakban teret adva a kultúrával kapcsolatos különböző irányú megközelítéseknek. A negyedévente megjelenő periodika magyar és idegen nyelvű publikációk közlésével kíván rávilágítani a kultúratudomány sokszínűségére, a hazai és nemzetközi kutatási trendek sajátosságaira, a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek eredményeire, a kultúrával kapcsolatos interdiszciplináris kutatások főbb irányaira.

Recent Submissions