Alcím: A PTE BTK Történettudományi Intézetének Évkönyve

Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézete, Pécs

Szerkesztőség: 7624 Pécs, Rókus u. 2. https://journals.lib.pte.hu/index.php/pontes/index

Felelős Kiadó: Prof. Dr. Sashalmi Endre

Megjelenés: 2018-, évente [Elektronikus]

ISSN: 2631-0015

DOI 10.15170/PONTES

Tárgyszavak: ---

Lelőhely: https://journals.lib.pte.hu/index.php/pontes/index

Megjegyzés: A PTE BTK Történettudományi Intézetének keretei között útjára indított évkönyv címválasztása (Pontes) összekötő „hidakra” utal: az egyes történelmi korszakokat oktató intézeti tanszékek közti személyi és tematikai kapcsolódásokra valamint az Intézetnek a hazai- és a nemzetközi történettudománnyal való kapcsolataira. Az évkönyv egyik célja, hogy a kiadvány egy-egy szélesebb témához, problémakörhöz kötődően adjon korszakokon átívelő, olyan tudományos ismereteket, amelyek az Intézet oktatóinak kutatási területét is megjelenítik, illetve kapcsolódnak újabb nemzetközi történettudományi eredményekhez, új módszertani kérdéseket vetnek fel. Másrészt törekszik arra, hogy az intézet korszakos tanszékei is lehetőséget kapjanak saját „arculatuk” megmutatására, saját „hídjaik” megerősítésére a hazai és nemzetközi szakmai élettel. E szemlélet jegyében a Pontes váltakozva, két típusú tartalommal jelenik meg. Az első számmal induló páratlan években intézeti szinten összeállított tematikus kötetek készülnek, míg a páros években az Intézet egyes tanszékei szerkesztik saját korszakos számaikat, kronológia rendben előrehaladva. Az évkönyv természetesen nyitott a különféle tudomány- és szakterületek felé, és egyaránt befogadó a hazai és külföldi műhelyek tevékenysége iránt, így a Történettudományi Intézet szívesen látja a készülő számokban külsős szerzők tanulmányait is.

Recent Submissions

 • Pontes, 3. évf., 2020/1. sz. 

  Unknown author
  Határ - Változás - Átmenet
 • Pontes, 2. évf., 2019/1. sz. 

  Unknown author
  Ókortörténeti és régészeti kutatások
 • Pontes, 1. évf., 2018/1. sz. 

  Unknown author
  Cím: Vallás – Szekularizáció – Transzformáció | A Pontes első, tematikus számának írásai a vallás - szekularizáció - transzformáció hívószavak köré szerveződnek. A témafelvetést José Casanovának a közösségi vallások és a ...