Show simple item record

dc.contributor.authorKéri, Katalin
dc.date.accessioned2019-03-08T14:43:25Z
dc.date.available2019-03-08T14:43:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18322
dc.description.abstractSzerző: Kéri Katalin | Cím: Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon | Alcím: nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással | Kiadó: Kronosz Kiadó | Kiadási hely: Pécs | Kiadási év: 2018 | Nyomdai előkészítés és borítóterv: Erőss Zsolt | Terjedelem: B/5; 733 oldal | ISBN: 978 963 467 037 7 --- Könyvemben megpróbálkoztam annak összegző bemutatásával, hogy milyen volt az újkori magyarországi leánynevelés és női művelődés története. Kutatási előzményként számba vettük a nőtörténet és a leánynevelés-történet kutatásának eddigi legfőbb hazai és külföldi eredményeit. Számos forrás feltárásával és már ismert kútfők újraértelmezésével, különböző módszerek segítségével, régi és új tématerületek sajátos szempontú kidolgozásával készítettem ezt a művet. Munkám során folyamatosan éreztem az izgalmas felfedezések örömét és az egyes nehéz kérdések miatti elbizonytalanodást. Kutatásaim eddigi szakaszát lezárva – telve a jövőre vonatkozó, az itt összegzett ismereteinket kibővítő vizsgálódások terveivel – megállapítom, hogy az újkori magyarországi és erdélyi leánynevelés és női művelődés története szerves része volt az európai neveléstörténetnek. Hazai pedagógiai gondolkodóink, oktatásügyi szakembereink, iskolaszervezőink a korabeli források tanúsága szerint zömmel éppúgy gondolkodtak, mint nyugati kortársaik, vagyis fontosnak, a nemzet és az emberiség sorsa szempontjából lényegbevágónak tartották a lánynevelés fejlesztését. Ennek fogalma alatt – csakúgy, mint másutt – különböző korszakokban némileg mást értettek, ami csak kevéssé változott a 20. század elejéig-közepéig, az a lányok hagyományos női szerepekre történő felkészítésének fontossága, ennek szem előtt tartása volt. A nőket azonban nem csak a háztartás vezetése, a gyermekek világra hozatala és nevelése, hanem a jó erkölcsök, a vallás, a magyar nyelv és a nemzeti értékek megtartása, ápolása miatt is kiemelt figyelem vette körül. Kereső pályákra, tudományos és művészi hivatásokra történő iskolai felkészítésük ugyanakkor még a 19. században is csak kis lépésekkel haladt előre, és számos vitával, problémával járt. Nyilvánvalóan ez is oka volt annak, hogy a lányiskoláztatás 18–19. század fordulójától kezdődő kibontakozása csak részben tartott a fiúiskolák történetével közös úton, fejlődéstörténete – különösen közép- és felső szinten – sajátos, és nem általánosítható történet. Ám nem is mellékes, hanem tanulmányozásra méltó és sok tanulságot rejtő história. Fontos forrásainak és feldolgozásainak helye van a neveléstörténet nagy kánonjai között. A magyar és egyetemes neveléstörténet-írásban többnyire a jövőre vár még az a feladat, hogy a két nem iskolai és nem intézményesült nevelésének együttes, komplexitásában és sokszínűségében kibontott történetét összefoglalja. Ez a kötet minden eredményével – belátva valamennyi hiányosságát – egy ehhez készült előmunkának tekinthető.hu
dc.subjectnőtörténethu
dc.subjectlányneveléshu
dc.subjectdualizmushu
dc.subjectneveléstörténethu
dc.titleLánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon : nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozássalhu
dc.description.abstractengGirls’ education and female culture in modern hungary (with an international outlook and set in women’s history) --- Th e book aims to provide a synthesis of the history of female education in modern Hungary on the basis of printed Hungarian-language resources. Th e geographical area explored in the research and the origin of sources were principally Hungary and Transylvania. It must be emphasized, however, that the author’s investigations are internationally embedded and performed in a comparative manner, as foreign ideas and events had a signifi cant impact on the theory and practice of women’s history and girls’ education in Hungary, especially from the second half of the 18th century. Th e fairly broad subject matter covered by this work has been elaborated with an eye on women’s history. Th e book is centered on a period covering more than two hundred years from the turn of the 17th and 18th centuries to the beginning of the 20th century. Th is time frame embraces a number of eras worthy of exploration in themselves from an educational, cultural, social, female, ideological, political or economic history perspective. Th e author’s choice of this broad time frame enables her to present how the initial steps of women’s modern education bearing the traditional female ideal eventually evolved into the “modern” woman at the beginning of the 20th century who fi rst had the chance to be educated at every level of schooling similarly to men – even if with limitations – and could use the cultural opportunities of the period in a way never seen before. Th e book identifi es the unfolding of female education as a subprocess of diverse emancipation which gradually disrupted the feudal society. Th e nearly three decades of research forming the basis of the book mainly addresses the history, including educational and cultural history, of girls and women belonging to the middle and upper classes, and essentially deals with Hungarians from Hungary and Transylvania excluding nationalities. Th e book starts with an extensive historiography part in which the author presents an overview of hundreds of thematic works written mostly in the 19th to 21st centuries both abroad and in Hungary. It shows that the exploration of the history of women’s education is an eminent area among the numerous topics of educational history often researched in previous centuries. Long and short monographs, collection of papers, readers, articles and essays were written about the results of previous research in the history of girls’ and women’s education, along with summaries dealing with overall female emancipation from various perspectives. Th e volume provides an analytical, comparative and critical evaluation of all these. Along with an analytical review of the thematic literature, the work is focused on presenting the most important features of the history of modern girls’ education and female culture in Hungary and Transylvania. Th e author was set to fi nd out how changes to the diff erent levels of institutionalized and non-institutionalized education for girls were embedded in the international processes of social, female and educational history. To explore this, she looked at the impact the rich foreign literature of querelle des femmes had in Hungary and Transylvania, which included hundreds of sources of varied contents and genres already from the middle ages and the Renaissance period. She reviewed the translations and adaptations of foreign works published in contemporary Hungary. Th e volume presents not only the sources that supported women and their cultural rights but also a number of pieces of anti-woman literature. Along with opinions about women and girls’ education, professional and political disputes on diff erent levels and forums, whether local or national, or even crossing over to the international stage, are also presented in the book. Th e primary sources for the research include the substantial body of thematic articles of the Hungarian-language press, particularly those of Tudományos Gyűjtemény, Athenæum, Felső Magyar Országi Minerva, Fillértár, Családi Lapok, Nemzeti Nőnevelés, Magyar Paedagogia, as well as Vasárnapi Újság, Új Idők, Erdélyi Múzeum, Budapesti Szemle, Élet, Pécsi Közlöny, Borsszem Jankó, Veréb Jankó, Kerékpáros Hölgyek Lapja, Magyar Lányok, Élet, Természettudományi Közlöny, A Nő és Társadalom, Szoczializmus, Magyar Iparművészet, Zalai Közlöny, Néptanítók Lapja and articles from various other fashion and women’s magazines. Valuable sources were the protocols of the 2nd Universal Educational Congress; the related records from the data series of censuses held between 1880 and 1910; legal documents (mainly laws and regulations) produced in relation to education and women’s rights in modern times; and, additionally, the cartoons associated with female education and emancipation, and the humorous writings about women as they could be extracted from contemporary press. Th e volume’s material, as far as was possible, are complemented by personal memories (details taken from contemporary journals, memoires, letters, and travel diaries), which allow a glimpse into the everyday life of women, girls’ education and female culture, a world of micro history. Th e study of the ideas of girls’ education – in a way mostly considered unconventional in the research practice of educational history – was also supported by certain romance novels popular in the period and other literary works (poems, novels, short stories) as well as needlework and household guides, conduct and child-rearing manuals. Drawing on these rich resources, the volume presents a wide-ranging analysis of the highly complex process of how institutionalized girls’ education in Hungary had changed from the second half of the 18th century. A particularly important part in the book is the presentation of arguments that fl ared up in the 1880s and 1890s about the introduction of girls’ high schools complete with graduation and women’s access to university. Diachronic and synchronic approaches are applied together in the volume: as well as describing the formation of lower, middle and higher education, central historical problems are presented too, such as girls’ preparation for the role of housewife, housekeeper and mother, building the female body, health education for women, and contemporary actions of educating women to become readers. Th e book is not only rich in terms of resources but also presents a considerable number of contemporary authors, enabling future researches and a more specifi c exploration of the subject matter. Th e contents of this volume clearly demonstrates that the modern history of girls’ education and female culture in Hungary and Transylvania formed an organic part of the European history of education. Th e thinking of Hungarian pedagogical theorists, education professionals, school organizers and teachers, as witnessed by contemporary sources, was very much in line with their Western peers, i.e., they considered the development of girls’ education important and essential for the destiny of the nation and mankind. Women deserved particular attention not only because of housekeeping, bearing and rearing children but also for sustaining and cultivating good morals, religion, the Hungarian language and national values. However, preparing them for paid jobs, academic and artistic professions progressed sluggishly even in the 19th century, and entailed a number of disputes and issues. Th e unfolding of girls’ schooling which started at the end of the 18th century only partially followed the way of boys’ schools, its development – especially on middle and higher levels – displays a specifi c and non-general history. However, as confi rmed by this book, it is not a marginal one but rather worthy of studying and learning from. Its important sources and analyses clearly deserve a place among the great canons of educational history.
dc.description.abstractengKatalin KÉRI: Girls’ education and female culture in modern hungary (with an international outlook and set in women’s history) --- The book aims to provide a synthesis of the history of female education in modern Hungary on the basis of printed Hungarian-language resources. Th e geographical area explored in the research and the origin of sources were principally Hungary and Transylvania. It must be emphasized, however, that the author’s investigations are internationally embedded and performed in a comparative manner, as foreign ideas and events had a signifi cant impact on the theory and practice of women’s history and girls’ education in Hungary, especially from the second half of the 18th century. Th e fairly broad subject matter covered by this work has been elaborated with an eye on women’s history. Th e book is centered on a period covering more than two hundred years from the turn of the 17th and 18th centuries to the beginning of the 20th century. Th is time frame embraces a number of eras worthy of exploration in themselves from an educational, cultural, social, female, ideological, political or economic history perspective. Th e author’s choice of this broad time frame enables her to present how the initial steps of women’s modern education bearing the traditional female ideal eventually evolved into the “modern” woman at the beginning of the 20th century who first had the chance to be educated at every level of schooling similarly to men – even if with limitations – and could use the cultural opportunities of the period in a way never seen before. Th e book identifi es the unfolding of female education as a subprocess of diverse emancipation which gradually disrupted the feudal society. Th e nearly three decades of research forming the basis of the book mainly addresses the history, including educational and cultural history, of girls and women belonging to the middle and upper classes, and essentially deals with Hungarians from Hungary and Transylvania excluding nationalities. Th e book starts with an extensive historiography part in which the author presents an overview of hundreds of thematic works written mostly in the 19th to 21st centuries both abroad and in Hungary. It shows that the exploration of the history of women’s education is an eminent area among the numerous topics of educational history often researched in previous centuries. Long and short monographs, collection of papers, readers, articles and essays were written about the results of previous research in the history of girls’ and women’s education, along with summaries dealing with overall female emancipation from various perspectives. Th e volume provides an analytical, comparative and critical evaluation of all these. Along with an analytical review of the thematic literature, the work is focused on presenting the most important features of the history of modern girls’ education and female culture in Hungary and Transylvania. Th e author was set to fi nd out how changes to the diff erent levels of institutionalized and non-institutionalized education for girls were embedded in the international processes of social, female and educational history. To explore this, she looked at the impact the rich foreign literature of querelle des femmes had in Hungary and Transylvania, which included hundreds of sources of varied contents and genres already from the middle ages and the Renaissance period. She reviewed the translations and adaptations of foreign works published in contemporary Hungary. Th e volume presents not only the sources that supported women and their cultural rights but also a number of pieces of anti-woman literature. Along with opinions about women and girls’ education, professional and political disputes on diff erent levels and forums, whether local or national, or even crossing over to the international stage, are also presented in the book. Th e primary sources for the research include the substantial body of thematic articles of the Hungarian-language press, particularly those of Tudományos Gyűjtemény, Athenæum, Felső Magyar Országi Minerva, Fillértár, Családi Lapok, Nemzeti Nőnevelés, Magyar Paedagogia, as well as Vasárnapi Újság, Új Idők, Erdélyi Múzeum, Budapesti Szemle, Élet, Pécsi Közlöny, Borsszem Jankó, Veréb Jankó, Kerékpáros Hölgyek Lapja, Magyar Lányok, Élet, Természettudományi Közlöny, A Nő és Társadalom, Szoczializmus, Magyar Iparművészet, Zalai Közlöny, Néptanítók Lapja and articles from various other fashion and women’s magazines. Valuable sources were the protocols of the 2nd Universal Educational Congress; the related records from the data series of censuses held between 1880 and 1910; legal documents (mainly laws and regulations) produced in relation to education and women’s rights in modern times; and, additionally, the cartoons associated with female education and emancipation, and the humorous writings about women as they could be extracted from contemporary press. Th e volume’s material, as far as was possible, are complemented by personal memories (details taken from contemporary journals, memoires, letters, and travel diaries), which allow a glimpse into the everyday life of women, girls’ education and female culture, a world of micro history. Th e study of the ideas of girls’ education – in a way mostly considered unconventional in the research practice of educational history – was also supported by certain romance novels popular in the period and other literary works (poems, novels, short stories) as well as needlework and household guides, conduct and child-rearing manuals. Drawing on these rich resources, the volume presents a wide-ranging analysis of the highly complex process of how institutionalized girls’ education in Hungary had changed from the second half of the 18th century. A particularly important part in the book is the presentation of arguments that fl ared up in the 1880s and 1890s about the introduction of girls’ high schools complete with graduation and women’s access to university. Diachronic and synchronic approaches are applied together in the volume: as well as describing the formation of lower, middle and higher education, central historical problems are presented too, such as girls’ preparation for the role of housewife, housekeeper and mother, building the female body, health education for women, and contemporary actions of educating women to become readers. Th e book is not only rich in terms of resources but also presents a considerable number of contemporary authors, enabling future researches and a more specifi c exploration of the subject matter. Th e contents of this volume clearly demonstrates that the modern history of girls’ education and female culture in Hungary and Transylvania formed an organic part of the European history of education. Th e thinking of Hungarian pedagogical theorists, education professionals, school organizers and teachers, as witnessed by contemporary sources, was very much in line with their Western peers, i.e., they considered the development of girls’ education important and essential for the destiny of the nation and mankind. Women deserved particular attention not only because of housekeeping, bearing and rearing children but also for sustaining and cultivating good morals, religion, the Hungarian language and national values. However, preparing them for paid jobs, academic and artistic professions progressed sluggishly even in the 19th century, and entailed a number of disputes and issues. Th e unfolding of girls’ schooling which started at the end of the 18th century only partially followed the way of boys’ schools, its development – especially on middle and higher levels – displays a specifi c and non-general history. However, as confi rmed by this book, it is not a marginal one but rather worthy of studying and learning from. Its important sources and analyses clearly deserve a place among the great canons of educational history.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record