Show simple item record

Elérhetővé téve ekkor2016-02-02T09:14:12Z
Szerző Molnár-Kovács Zsófia
MTMTID:
10021391
Webcímhttps://pea.lib.pte.hu/handle/pea/14682
Az értekezés nyelveMagyar
Az értekezés címe az értekezés nyelvénA dualizmus kori Magyar középiskolai történelemtankönyvek Európa-képe kortörténeti, iskolatörténeti, tankönyvtörténeti kontextusban
Az értekezés címe angolulREPRESENTATIONS OF EUROPE IN HISTORY Textbooks for the Hungarian Secondary Schools at the Time of the Austro-Hungarian Empire in the Context of History of Period, School History, and Textbook History
Absztrakt az értekezés nyelvénAz „Európa-kép” szimbolikus, kettős értelmezéssel bíró fogalom. Tágabb értelemben történeti, földrajzi, gazdasági, politikai, kulturális entitás, konstrukció, szűkebb értelemben pedig jelenti/jelentheti a képeken, térképeken megjelenített Európát, az Európáról kialakult nézeteket, melyet jelen értekezésben a tankönyv-kutatás keretein belül, a történelemtankönyvek vonatkozásában közelítünk meg. A kutatás kísérletet tesz a történelemtankönyvek lapjain keresztül tükröződő „Európa-kép” feltárására a vizsgált korszakban (1867-1918), ugyanakkor a tankönyvek egyéb dimenziói is előtérbe kerülnek, így a széleskörűen tárgyalt kortörténeti-iskolatörténeti-tankönyvtörténeti kontextus megteremti az alapot, s megadja az átfogó keretet az „Európa-kép”-vizsgálat lefolytatásához. A vizsgálat reprezentatív elemzés megvalósítására törekszik, ennek jegyében pedig fókuszába emeli azon VII. osztály (tehát kizárólag a középiskola felsőbb évfolyama) számára készített dualizmus kori magyar középiskolai (gimnáziumi és reáliskolai) egyetemes történelemtankönyveket –, illetve azok minden kiadását –, melyek az újkor történelmének 1648-tól a „jelenkorig” tartó időszakát tárgyalják.
Kulcsszó (Magyar)dualizmus kora
Európa-kép
tankönyvkutatás
tankönyvtörténet
tartalomelemzés
Kulcsszó (Angol)content analysis
representations of Europe
textbook history
textbook research
the time of the Austro-Hungarian Empire
EgyetemPécsi Tudományegyetem
Doktori iskolaBTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
TémavezetőFischerné Dárdai Ágnes


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record