Alcím: A Wlislocki Henrik Szakkollégium kiadványa

Kiadó: PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs

ISSN: 1589-2041

Megjelenés: 2002-2005, időszakos [Nyomtatott]

Főszerkesztő: Forray R. Katalin

Tárgyszavak: romológia, irodalom, nőiség, cigányság

Megjegyzés: Azt szeretnénk, ha periodikánk egymást követő számaiban fel tudnánk rajzolni egyetemünk roma diákjainak mindennapi életét, örömeit, gondjait, élményeit, sikereit, esetleg kudarcait. Fórumot biztosítunk írói, költői, újságírói vagy tudományos közlendőiknek. Szeretnénk, ha lapunk cigány és nem cigány olvasói megismernék és megértenék cigány társaikat, és azon roma közösségeket is, amelyekhez tartoznak. Lapunk tehát egyszerűen nyitottságra szólít! Büszkék vagyunk arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem karain több cigány diák tanul, mint az ország más nagy egyetemein. Ez azonban felelősséget is jelent: a kölcsönös megismerés, elismerés és tisztelet felelősségét. Lapunk ehhez is hozzá kíván járulni. --- A folyóirat számaiban található a KÁVÉHÁZ c. irodalmi melléklet is.

Recent Submissions