Now showing items 1-3 of 3

  • Az olaszországi bevándorlás alulnézetből. Civil szervezetek és a migráció 

   Dömös Mariann ([2020])
   2015-ben az európai médiában „migrációs válságnak” nevezett menekülthullám, az érkezők számának ugrásszerű növekedése, megrázta egész Európát. Itália különösen nagy kihívással volt kénytelen szembenézni, ugyanis az 1970-es ...
  • A német civil hatalom sajátos megjelenési formái 

   Bischof Péter ([2020])
   Németország a huszadik században, az első és a második világháború során elsősorban a klasszikus realista eszközökre – földrajzi kiterjedésére és elhelyezkedésére, gazdasági erejére és lélekszámára – támaszkodik és militáns ...
  • Atomerőmű építés - egy atipikus döntési folyamat sajátosságai 

   Sipos Tamás ([2020])
   Napjaink számos, napirenden lévő témája közül is kiemelt jelentőségű az energiabiztonság kérdésköre, az energiahatékonyság növelése, a megfelelő energiastruktúra kialakítása, a fenntartható fejlődés, vala-mint az ipari ...