Recent Submissions

 • Atomerőmű építés - egy atipikus döntési folyamat sajátosságai 

  Sipos Tamás ([2020])
  Napjaink számos, napirenden lévő témája közül is kiemelt jelentőségű az energiabiztonság kérdésköre, az energiahatékonyság növelése, a megfelelő energiastruktúra kialakítása, a fenntartható fejlődés, vala-mint az ipari ...
 • A német civil hatalom sajátos megjelenési formái 

  Bischof Péter ([2020])
  Németország a huszadik században, az első és a második világháború során elsősorban a klasszikus realista eszközökre – földrajzi kiterjedésére és elhelyezkedésére, gazdasági erejére és lélekszámára – támaszkodik és militáns ...
 • Az olaszországi bevándorlás alulnézetből. Civil szervezetek és a migráció 

  Dömös Mariann ([2020])
  2015-ben az európai médiában „migrációs válságnak” nevezett menekülthullám, az érkezők számának ugrásszerű növekedése, megrázta egész Európát. Itália különösen nagy kihívással volt kénytelen szembenézni, ugyanis az 1970-es ...