Alcím:

Kiadó: PTE BTK Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék, Pécs

ISSN: 2061-3784

Megjelenés: 2009-, időszaki [elektronikus]

Tárgyszavak: Esszék, Tanulmányok, Oktatási és Kutatási Segédanyagok

Lelőhely: : PEA

Megjegyzés: Mai, felgyorsult ritmusú világunkban a tudományos közlés hagyományos, papirformájú kiadványainak megjelenési üteme nem képes követni a megszülető ötletek és gondolatok sebességet, az oktatás és a hallgatók igényeit pedig végképp nem. Ezen, sokáig áthidalhatatlannak vélt szüksegből született meg e sorozat ötlete, melyben tudományszakonként, korszakonként szabadon váltakozva, terjedelmi és formai megkötöttségek nélkül, egyszerű sorszámmal ellátva kivánjuk közzétenni a kisebb-nagyobb tanulmányainkat. Az elektronikus sorozatunkban való közlés kritériuma: a változó témájú és terjedelmű dolgozatok tudományos szinvonala és erthető megfogalmazása, és a pontos hivatkozások. Várjuk a Kollégak írásait, sőt – megfelelő színvonal eseten – lehetőséget kívánunk adni Hallgatóink első szárnypróbálgatásainak is. Sorozatunk címe a Kerényi Károly alapította pécsi egyetemi évkönyv, a Specimina, melyet Tóth István újraindított és húsz évfolyamon át szerkesztett, megújított formája. Indításul és emlékezésként legelsőnek Tóth István még kiadatlan akadémiai doktori disszertációjának első fejezetét, egy kedves kollégánk Tóth István emlékére írt tanulmányát, valamint különböző okok miatt, több mint két éve fekvő, dedikálásuk miatt aktuális, és talán mások számára is érdeklődésre számot tartó írásokat választottunk. Reméljük, hogy az ókor iránt érdeklődők jó szívvel fogadják sorozatunkat, melynek színvonalát a bevezető két tanulmány közelében igyekszünk tartani. Abban is bízunk, hogy az elektronikus úton elerhető kiadványunk a jelenlegi és jövendő kollégáink – hallgatóink – olvasási igényeinek kielégítésére is szolgál. Szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat és kéziratokat is. A beküldött tanulmányokat a téma szakértőivel lektoráltatjuk. Kérjük, a megjelentésre szánt szövegeket egyes sorközzel, Book Antiqua 12, a jegyzeteket 10-s formában küldjék meg. Szerkesztő: Fekete Mária | Technikai szerkesztő: Csabai Zoltán, Ladányi Levente, Vitári Wéber Adrienn

Recent Submissions

View more