Alcím: -

Kiadó: PTE Általános Orvostudományi Kar, Pécs

Szerkesztőség: PTE ÁOK Sajtóirodája, 7624 Pécs, Szigeti út 12. www.aok.pte.hu/hirmondo

Felelős szerkesztő: Barthó Loránd, Bogár Lajos

Megjelenés: 2000-, havi [Nyomtatott-Elektronikus]

ISSN: 1586-1295

Tárgyszavak: orvostudomány, orvosok, felsőoktatás, egyetemi karok

Lelőhely: OPAC - http://www.aok.pte.hu/hirmondo

Megjegyzés: Az évente 7-8 alkalommal, kb. 40-60 oldalas számonkénti terjedelemben, mintegy 800-1000 nyomtatott példányban megjelenő folyóirat elektronikus formában is elérhető, egészen 2000-ig visszakereshetőek az egyes lapszámok. A folyóirat elsődleges célja az ÁOK tudományos és szakmai közélete legjelentősebb eseményeiről történő tájékoztatás. Így időről időre megjelennek a Kari Tanács és a Tanári Testület ülésének jegyzőkönyvkivonatai, de helyet kapnak a kari, ill. a Klinikai Központ vezetőinek a folyóirat számára készített, vagy ugyan más célra összeállított, de publikálható megnyilatkozásai is. A folyóirat egyben vitafórumként is szolgál, a kar életét érintő legkülönbözőbb kérdésekben megfogalmazott, sok esetben sarkított vélemények is napvilágot látnak az Orvoskari Hírmondóban. Az ?Intézeti, klinikai hírek, információk" rovat a kar hozzávetőlegesen 50 önálló intézménye működésébe nyújt bepillantást. Az egyes számokat a karról a megelőző hetekben, hónapokban megjelent tudományos közlemények összefoglalóinak ismertetése zárja. Hírt adunk egyes az Orvoskart és a Klinikai Központot érintő egyetemi, vagy éppen országos eseményekről, állásfoglalásokról is.

Recent Submissions

View more