ISSN: 1786-0776

Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest

Megjelenés: 2004. június- 2-3 havonta [Nyomtatott]

Tárgyszavak: jog, informatikai jog, szerzői jog, médiajog, hírközlési jog

Lelőhely: TKP (R 6118), (KR I 58) -- OPAC -- Honlap -- MATARKA

Megjegyzés: A két-háromhavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, hírközlési jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség-védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások. A lap a jogi kérdések alaposabb megértése végett műszaki és gazdasági témájú tanulmányokat, háttérelemzéseket is közöl. A folyóirat egyik legfontosabb célkitűzése, hogy előmozdítsa a téma tudományos elismertségét. E jogterületek gyakorlati jelentőségének ? az érintett szektorok gazdasági súlyához igazodó ? növekedésével párhuzamosan kialakul az igény a felmerülő kérdések tudományos feldolgozására, és alakulóban van az ezt megvalósítani képes kutatói kör. A folyóirat szerkesztésében ugyanakkor döntő szempont, hogy a tudományos elemzések ne szakadjanak el a tényleges, gyakorlati problémáktól. Ennek megvalósítása végett a lap folyamatosan figyelemmel kíséri az infokommunikációs jogot érintő gyakorlatot, a bírósági döntések mellett feltétlenül ide értve például az országgyűlési biztosok gyakorlatát, a versenyfelügyeleti, hírközlésfelügyeleti és médiafelügyeleti szervek gyakorlatát, sőt az önszabályozó szervezetek gyakorlatát is.